Правління є Виконавчим органом Організації, що здійснює управління поточною діяльністю організації. Члени Правління виконують свої обов’язки на громадських засадах.

До складу Правління входять: Президент, делегат від Організації в Раді ЄАТА та сім членів Правління, які обираються на Загальних зборах.

Правління вирішує питання діяльності Організації, а саме:

  • здійснює оперативне керівництво Організацією;
  • затверджує перспективні і поточні плани та програми діяльності Організації;
  • визначає права та обов’язки членів організації;
  • готує та оприлюднює звіти про діяльність організації;
  • створює робочі групи та затверджує положення про їх роботу та положення про роботу місцевих осередків;
  • затверджує бюджет організації та приймає рішення про скликання Загальних зборів.

Члени правління 2018-2020:
Дацко Ольга
odatsko@ukr.net

Заєць Ірина
ac.kiev.ua@gmail.com

Ісаєва Наталія
burbann@gmail.com

Спенсер Наталія
nataliyaspencer@gmail.com

Старченко Вікторія
viktoriyastarchenko1@gmail.com

Старков Денис
votr79@gmail.com

Яворська Анна
adiza@ukr.net