Президент є гарантом виконання Статуту Організації та здійснює керівництво діяльністю Організації, очолює Правління Організації. У межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, які обов’язкові до виконання всіма керівними особами Організації; визначає права, обов’язки та компетенцію Членів Правління; укладає договори та інші угоди, здійснює інші ділові операції як в Україні, так і за її межами.

Старченко Вікторія, Президент УАТА, ПТСТА-п

Освіта
Кременчуцьке педагогічне училище ім. Макаренка (1993) «Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи»
Міжрегіональна Академія управління персоналом «Практична психологія» – Психолог-бакалавр ( 2003)
Міжрегіональна Академія управління персоналом «Практична психологія» – Психолог-спеціаліст ( 2005)
Консультант базового рівня за напрямком Позитивна психотерапія (2011)

Освіта в ТА
101 курс (26-27.05.2012р. м. Черкаси) Гусаковський В.

 202 курс (2013-2016р.м. Черкаси) Яворська Г.
СТА-п (5.03.2020р. м.Рим)
ПТСТА-п ( 20.03. 2022)

Діяльність в УАТА
-член УАТА, ЄАТА з 2013 року

-робота в Етичній комісії, посада Голова ЕК
-робота в Правлінні, член Правління, відповідальність за бібліотеку -організація навчання ТА в Кременчуці

Бачення розвитку організації

Вести роботу організації в рамках закону України.
Сприяти розвитку і позитивному іміджеві організації УАТА в Україні. Створення безпечного простору і довіри в організації, чіткої
структури, укладання контрактів для спільної діяльності, дотримання етичних стандартів.
Плідна співпраця з Правлінням, Ревізійною комісією, Етичної комісією.

Серед основних задач є розвиток метода і спеціалістів УАТА:
– сприяння в проведенні іспитів СТА та ПТСТА в Україні в найближчі роки;
– співпраця УАТА з організаторами науково-практичних конференцій
– уявлення УАТА на науково-практичних конференціях в Україні та за кордоном;

Екс-президенти УАТА:

Мордюшенко Сергій Миколайович
Термін президентства: 2017-2021 рр.

Ісаєва Наталія Володимірівна
Термін президентства: 2013-2017 рр.

Коваль Наталія
Термін президентства: 2012-2013 рр.

Севальнева Заріна Валентинівна
Термін президентства: 2009-2013 рр.

Спасенко Надія Іванівна
Термін президентства: 2000-2009 рр.