3. ДЕОНТОЛОГІЧНІ ВКАЗІВКИ ЄATA

3.2 Інструкції з професійної практики

Цей посібник було схвалено ITAA і ЄATA.

3.2.1 Звання

A. Сертифікований Транзактний Аналітик має право використовувати такі звання:

• Сертифікований Транзакційний аналітик  (Консультування)

• Сертифікований Транзакційний аналітик  (Організації)

• Сертифікований Транзакційний аналітик  (Освіта)

• Сертифікований Транзакційний аналітик  (Психотерапія)

• Сертифікований ТА-тренер

B. Сертифікований Транзакційний аналітик , який має кваліфікацію для здійснення освітньої та \ або супервізійної діяльності або отримує відповідну освіту, має право на використання наступних звань:

• Тренер і \ або Супервізор Транзактного Аналізу

• Сертифікований ТА-тренер

• Тимчасовий Тренер і \ або Супервізор Транзактного Аналізу

Необхідно окремо вказати область спеціалізації.

3.2.2 Базові принципи рекламної діяльності

A. Особи, які уклали освітній контракт, можуть використовувати такий вираз «Отримую освіту в галузі Транзактного Аналізу в якості транзактного аналітика» (Консультування, Організації, Освіта, Психотерапія). Цей вираз може використовуватися в документації та літературі. Використання інших термінів не допускається.

B. Словосполучення «Транзактноаналітична група», «Транзактноаналітичне лікування \ консультування \ психотерапія» та інші словосполучення з подібним змістом можуть використовуватися тільки в тому випадку, якщо особа, яка надає відповідні послуги, є Сертифікованим Транзактним Аналітиком.

C. У письмовій мові (брошури, документація і т.д.) членський статус і сертифікаційний рівень вказуються в повній формі. Не слід використовувати абревіатури, адже вони не зрозумілі людям, які не мають уявлення про членські категорії. Записи рекомендовано оформляти так: «Тренований, член відповідної національної організації» або «Сертифікований Транзакційний аналітик Аналітик» або «Тимчасовий Тренер і \ або Супервізор Транзакційного Аналізу».

D. Право використовувати терміни «Транзакційний аналітик Аналітик (Консультування, Організації, Освіта, Психотерапія)» (СТА) або «Тимчасовий Тренер і \ або Супервізор Транзакційного Аналізу» (ПТСТА), «Тренер і \ або Супервізор Транзакційного Аналізу (Консультування, Організації, Освіта, Психотерапія)» (ТСТА) мають тільки члени асоціацій, які мають відповідну кваліфікацію і таким чином володіють відповідним статусом.

E. Правом на здійснення освітніх програм з отримання статусу Транзакційного Аналітика, визнаного національною організацією, ЄАТА або IТАА, володіє лише Тимчасовий Тренер і \ або Супервізор Транзакційного Аналізу (ПТСТА) і Тренер і \ або Супервізор Транзакційного Аналізу (ТСТА).

F. Неприпустимі заяви про те, що Ваша діяльність схвалена, рекомендована певним тренером, непрофесійною поведінкою слід вважати використання імені тренера з метою підвищення власного статусу в очах інших людей.

G. Якщо Вашим співавтором є колега з іншою категорією членства, Ви не маєте права привласнювати сертифікацію в цій категорії і собі, оформлюючи  Ваші імена в друкованому виданні особливим чином. Щоб забезпечити дотримання цих принципів, треновані, які уклали контракт, мають з’ясовувати у свого Головного Супервізора, чи є їхня реклама коректною.

H. Здійснюючи рекламну діяльність, члени ЄАТА не роблять заяв типу «ТА змінить Ваше життя», адже ця обіцянка є перебільшенням.

I. Асоціації (ЄАТА, ITAA, національні організації) підтверджують статус фізичних і юридичних осіб, а не товарів. Тому реклама товарів (книг, касет, футболок і т.д.), повинна вестися окремо від реклами навчання й тренінгу і тверджень, що стосуються будь-чийого членського статусу.

J. Термін «Транзакційний аналіз» не може використовуватися в контексті, який передбачає, що одна з асоціацій наділила фізичну особу або організацію особливим привілеєм або ексклюзивним правом застосування ТА.

3.2.3 Правила з використання торговельної марки і вказівки з використання логотипу ТА

• Логотип ТА –  три зістикованих кола –  це торгова марка Інтерафілованої Асоціації Транзакційного Аналізу. Логотип означає, що ITAA, ЄATA або будь-яка інша організація всередині визнаного всіма інтерафілованими організаціями об’єднання, є його сертифікованим членом. Тільки сертифіковані члени можуть використовувати логотип на поліграфічних матеріалах, бізнес-візитівках, посібниках тощо.

• Всі три кола мають однаковий діаметр і з’єднуються по вертикалі.

• Якщо кола містять текст, він повинен складатися тільки з великих літер P (Б), A (Д), C (М) (зверху вниз) або слів Parent, Adult, Child (Батьківський Его-стан, Дорослий Его-стан, Его-стан Малюка). Дозволено перекладати ці літери або слова національними мовами. У логотипі суворо заборонено використання інших слів, що починаються з Р, А, С.

• Логотип ТА не можна поєднувати з іншими символами, що мають релігійний, політичний або філософський зміст.

3.2.4 Рекомендації, що стосуються професійного етикету

• Тренери не мають права укладати освітні контракти зі студентами, які навчаються за контрактом з іншим тренером, без попереднього обговорення і трансферту контракту.

• Виключається «переманювання» членами асоціацій клієнтів або тренованих інших членів асоціацій.

• Члени асоціації зобов’язані мати чіткі, прозорі контракти з клієнтами та колегами по асоціації.

• Звання формулюються згідно із Вказівками ЄАТА з професійної практики. Це стосується всіх видів реклами, друкованих бланків або публічних заяв ТSTA, PTSTA, сертифікованого TA-тренера або сертифікованого ТА-аналітика. Заборонено використання інших звань; заборонено будь-яке комбінування цих звань. Будь-які інші комбінації титулів не повинні використовуватись. Якщо у Принципового Спервізора є кандидат, що навчається у напрямі, відмінному від того, в якому отримав сертифікацію сам Принциповий Супервізор, це має бути зазначено окремо. Будь-які інші винятки, допущені ITAA і EATA, повинні бути згадані окремо від офіційного звання.

Також особливим чином вказуються будь-які винятки, узгоджені з ITAA і ЄАТА.