10 СЕМІНАР З ОТРИМАННЯ ДОПУСКУ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ В НАПРЯМІ ТРАНЗАКТНОГО АНАЛІЗУ (TEW – THE TRAINING ENDORSEMENT WORKSHOP)

10.1 Сутність і цілі TEW

Семінар з отримання допуску до здійснення освітньої програми в напрямі транзактного аналізу (TEW) – освітній процес, участь в якому рекомендується Сертифікованим Транзакційним Аналітикам. Він призначений для підготовки і оцінки професійного рівня СТА в ролі Супервізорів і Викладачів ТА. Семінар проводиться комітетом, до складу якого входять Транзактні Аналітики, що проводять Тренінги та Супервізії (TSTA). TEW не є іспитом: це навчальний процес, за результатами якого проводиться атестація і надається зворотний зв’язок.

Семінар дає можливість Європейській Асоціації ТА проводити оцінку викладацьких та супервізорских навичок і умінь, якими володіє СТА, а також відстежувати відповідність Пропонованої Освітньої Програми, яка буде втілюватися в життя, професійним стандартам і етичним нормам. Для учасників TEW – це можливість визначитися: чи хоче він \ вона укласти угоду про проходження освітнього і супервізійного процесу, обов’язкового для отримання статусу Тренера та Супервізора з Транзакційного Аналізу в напрямі.

Семінар може іменуватися Семінаром з отримання допуску до здійснення освітньої програми в області ТА (TEW), якщо він був організований і схвалений Комітетом PSC ITAA або FTAA; члени оргкомітету є TSTA, а програма семінару відповідає поданому нижче формату.

10.2 Учасники

Мета учасників семінару: отримати кваліфікацію викладача і супервізора в напрямі ТА і почати власну акредитовану викладацьку і супервізорську діяльність в області ТА.

Учасниками ТEW можуть бути ті, хто:

1. Успішно склали іспит СОС або IВОС на отримання статусу Сертифікованого Транзакційного Аналітика в напрямі спеціалізації, в якій вони хочуть розпочати свою викладацьку і супервізорську діяльність.

2. Не менше року є СТА в цьому напрямі  спеціалізації.

10.5.3 Матеріали, які необхідно надати для TEW

Учасники мають підготувати і надати для TEW наступні матеріали:

1. 4 копії Плану освітньої програми (TPO), одна з яких – з підписом TSTA, який схвалив цю програму, на першій сторінці.

2. Чотири копії плану заняття (екзаменаційної презентації навчання), в основі якого лежить теоретичний матеріал із транзактного аналізу, розроблений або учасником, або іншими авторами. Цей матеріал повинен підходити для навчання в ТА-групах початкового або поглибленого рівня.

3. Десятихвилинна презентація з уривком із плану занять. З цієї презнтаціі кожен учасник проведе 10-хвилинне навчання під час TEW і отримає зворотний зв’язок і супервізію щодо цього процесу.

4. Чотири копії роздаткових матеріалів, що належать до десятихвилинної презентації, які будуть надані аудиторії як допоміжний матеріал.

5. Супервізійна проблема для презентації в групі. Учасники мають бути готові проводити супервізію для інших учасників і також отримувати супервізію від них.

6. Пакет документів:

• Коротке актуальне професійне резюме

• Два рекомендаційних листи щодо викладання та супервізії від TSTA

• Рекомендаційний лист щодо Плану освітньої програми від TSTA

• CTA-сертифікат

Копія платіжного документа, що підтверджує оплату внеску, згідно з актуальним списком на сайті EATA.

10.8 Програма TEW

TEW проводиться у великих і малих групах. Члени оргкомітету запрошують кандидатів до активної участі в дискусії і надання один одному зворотного зв’язку. Сам семінар складається з 5 розділів, представлених нижче:

• Ознайомлення

• План освітньої програми

• Викладання

• Супервізія

• Самооцінка

• Індивідуальне обговорення і зворотний зв’язок

• Самооцінка

Перші чотири етапи TEW і в малих, і у великих групах починаються зі вступу і презентацій теоретичного матеріалу членами оргкомітету. Потім проводиться обговорення: тренінгових стандартів і процедур, методів викладання та проведення супервізії, форм організації – освітніх програм, етичних і професійних стандартів. Після презентації та обговорення триває робота в малих групах, в процесі якої учасники демонструють свою тренерську і супервізорську компетентність. Вони здійснюють презентацію заздалегідь підготовленого матеріалу, а члени оргкомітету оцінюють їхню педагогічну і супервізорську майстерність і TPO. Процес відбувається в атмосфері підтримки і співпраці, які дозволяють колегам по семінару та членам оргкомітету надавати учасникам зворотній зв’язок, що розкриває сильні сторони їхньої роботи, і області, які потребують подальшого розвитку.

10.9 Зворотній зв’язок, вимоги та рекомендації з боку Оргкомітету TEW

Мета TEW – надати учасникам зворотний зв’язок, що стосується сильних і слабких сторін їхньої супервізорської і викладацької діяльності. Таким чином ключовим етапом процесу є індивідуальне інтерв’ю. Кожний із учасників повинен отримати розгорнутий зворотний зв’язок, що характеризує ті області навичок і умінь кандидата, які йому \ їй необхідно удосконалювати. Вимоги та рекомендації членів оргкомітету складають основу контракту освітньої програми, яку учасник створює разом з Головним Супервізором, з яким він \ вона укладають контракт на отримання статусу TSTA.

Як говорилося вище, TEW не є іспитом, тому тут не існує повторних складань. Однак якщо члени оргкомітету TEW вважають, що в роботі потенційного PTSTA є істотні недоліки, вони викладають свої вимоги і рекомендації в письмовій формі (див. Атестаційну Форму Оргкомітету ТЕW в Розділі 12). В окремих випадках, згідно з рішенням комітету TEW і для забезпечення необхідного захисту кандидатів, їхніх потенційних тренерів і всієї спільноти комітет рекомендує пройти ще один TEW.

Потенційний PTSTA і потенційний Принциповий Супервізор кандидата і / або інший TSTA здійснюють спільну роботу з виконання цих вимог, а по її завершенні Принциповий Супервізор або інший TSTA підтверджує виконання цих вимог у письмовій формі, заповнюючи спеціальну Атестаційну Форму, підготовлену комітетом TEW.

Потім PTSTA і його \ її Головний Супервізор отримують право на укладення контракту ЄАТА. До бланку контракту ЄАТА необхідно докласти Рекомендаційну форму Семінару TEW, а також супровідну записку від Головного Супервізора кандидата і / або іншого TSTA і відправити документи звичайним способом.

10.10 Контракт TSTA / CTA-тренера

Семінар з отримання допуску до здійснення освітньої програми – семінар, на якому проводиться оцінка та надається зворотний зв’язок про компетентність учасника. Також участь у цьому семінарі – перша вимога, виконання якої необхідне для початку процедури оформлення TSTA або CTA-тренера. Для здійснення професійної та викладацької діяльності в якості PTSTA кандидат зобов’язаний укласти контракт на статус TSTA або CTA-тренера і засвідчити його в ЄATA. Контракт повинен бути укладений протягом одного року, інакше кандидату доведеться пройти ще один TEW. Кандидат не може вести практичну діяльність або називатися PTSTA до тих пір, поки ЄАТА не завірить його контракт.

Контракти на отримання статусу TSTA або CTA-тренера дійсні протягом семи років і можуть продовжуватися лише один раз. Для продовження контракту кандидату не потрібно приймати повторну участь в TEW. Після завершення терміну дії контракту PTSTA втрачає свій статус і знову стає СТА.

10.11 План Пропонованої Навчальної Програми (TPO)

Питання з плану навчальної програми повинні допомогти учаснику підготуватися до семінару TEW і будуть використані для групового обговорення і зворотного зв’язку від персоналу.

• Напишіть своє ім’я у верхньому правому куті кожної сторінки.

• План навчальної програми не повинен перевищувати 20 сторінок, включаючи діаграми та бібліографію.

• Має бути надрукований шрифтом Times New Roman (розмір 12), з подвійними пробілами, методом одностороннього друку і міцно скріплений.

• Якщо Ви не розмовляєте англійською мовою, з’ясуйте у Координатора TEW, чи володіє Вашою рідною мовою будь-хто з членів оргкомітету, і чи можете Ви надати ТРО своєю рідною мовою. Якщо й так, то все ж Вам доведеться надати короткий зміст ТРО англійською мовою (2 сторінки).

• Якщо Вам необхідний перекладач, ви самі несете відповідальність за його пошук.

• Надішліть одну копію вашого TPO людині, призначеному Координатору TEW як мінімум за 6 місяців до TEW.

Запитання ТРО

• Особистісний чинник.

• Які мотиви спонукали Вас отримати статус PTSTA? Розкажіть про свою професійну діяльність, психологічну мотивацію, економічний вклад і захоплення ТА.

• Яке місце діяльність в статусі PTSTA займає у Ваших середньо- і довгострокових професійних планах?

• Які Ваші плани на наступні 5 або 10 років?

• Професійні фактори

• Розкажіть про досвід, отриманий під час навчання, коли Ви виступали в ролі тренованого. Розкажіть про тривалість, інтенсивність, широту викладання ТА: його інтегрованість з іншими теоріями і супервізією; самосприйняття; особистісне зростання; особистий стиль Вашого тренера (Ваших тренерів); етичні аспекти; культуральні відмінності; прихильності і сепарації.

• Як цей досвід вплинув на складання навчального плану Вашої власної освітньої програми? Додайте короткий опис літератури з теорії навчання дорослих та теорії складання навчального плану.

• Розкрийте ваше теоретичне розуміння процесу викладання і навчання і розкажіть, як би ви порівняли це розуміння з цілями, змістом і методологією вашої власної освітньої програми. Долучіть до відповіді ваше розуміння процесу навчання дорослих, теорію побудови курсу навчання і наведіть посилання на літературу.

Навчальний план і навчання

• В якому контексті Ви починаєте свою освітню програму?

• Чи будете Ви єдиним викладачем або будете працювати у співпраці з іншими тренерами?

o Якщо це так, то розкажіть про людей, разом з якими Ви будете здійснювати викладацьку діяльність.

o Поясніть, яку конкретно роль відіграватимете Ви.

o Хто стане учасником Вашої освітньої програми?

• Яким чином Ви будете добирати учасників? Як буде виглядати процедура відбору?

• За якими критеріями Ви будете приймати рішення про укладення освітнього контракту з тим чи іншим тренованим?

• Опишіть навчальний план і предмети, які, на Вашу думку, необхідно до нього долучити.

• Детально опишіть методи, які ви будете використовувати для навчання ТА, включаючи загальні та специфічні теоретичні і практичні методи. Розкажіть, як ви будете здійснювати емпіричне навчання і підтримувати особистісний розвиток студентів.

• Як ви будете оцінювати рівень ваших слухачів на різних стадіях?

• Додайте до відповіді Ваші ідеї щодо бази компетентності, вступу до екзаменаційної групи, підготовки до іспиту.

• Яким чином ви переконаєтеся в тому, що Ваші методи відповідають освітнім рівням Ваших тренованих, і як Ви будете враховувати їхній рівень на тренінгу?

D. Іспити

Опишіть свої ідеї щодо оцінки кандидатів і їх супроводу під час іспиту. Наведіть приклад вашого позитивного екзаменаційного досвіду і вкажіть, щоб ви змінили в екзаменаційному процесі. Також поясніть, що б ви могли зробити, щоб стати хорошим екзаменатором.

E. Супервізія

• Виявіть своє розуміння теоретичних основ супервізії і наведіть ваші ідеї і методи проведення супервізії.

F. Терапія

• Напишіть, що Ви думаєте про роль особистісної терапії в межах освітньої програми. Ви можете говорити про: критерії і вимоги, що стосуються особистісного зростання; переваги і недоліки подвійних (множинних) особистісних взаємин; етичні проблеми, які можуть виникнути через їх існування.

D. Дослідження

• Викладіть свої думки з приводу зв’язку дослідницької роботи і транзактноаналітичної теоретичної теорії і практики. Які дослідження в області транзактного аналізу важливі для Вас особисто, і як Ви інтегруєте дослідницьку діяльність з освітнім процесом програми?

E. Сфери практичного застосування ТА

• Яким чином Ви забезпечуєте належну увагу стосовно всіх чотирьох напрямів практичного застосування ТА в своїй освітній програмі?