7 ОГЛЯД ІСПИТУ З ОТРИМАННЯ СТАТУСУ СТА

7.1 Вступ

7.1.1 Іспит з отримання статусу СТА в напрямі спеціалізації

Мета іспиту – підтвердити високий рівень компетенції у використанні Транзакційного аналізу в напрямі спеціалізації, обраної кандидатом, на основі ключових умінь, необхідних у цій галузі. Вони наведені в Розділі 5.

Іспит складається з двох частин:

 1. Спочатку необхідно скласти Письмовий Іспит.
 2. Участь в Усному Іспиті можна взяти тільки в тому випадку, якщо успішно пройдено Письмовий Іспит.

Письмовий Іспит зберігає свій статус успішно пройденого навіть тоді, коли на наступному Усному Іспиті кандидат зазнає невдачі. У разі необхідності кандидат може кілька разів перескладати будь-яку частину іспиту. Кандидат, який не склав Усного Іспиту з першої спроби, не має права на повторне складання протягом тієї ж екзаменаційної сесії.

 Напрям спеціалізації вказано в навчальному контракті. Кандидат на статус CTA має пройти іспит в тій галузі, що зазначена. Під час самого іспиту, ні сам екзаменований, ні екзаменатори не можуть змінити вказаний напрям спеціалізації кандидата.

7.1.2 Акредитація

Іспит з акредитації в якості сертифікованого Транзакційного аналітика проводиться СОС, підкомітетом РТSС, який є комітетом Ради ЄАТА. У ролі екзаменаторів можуть виступати PTSTA і TSTA. СТА також можуть виступити в ролі екзаменаторів під керівництвом Супервізуючого Екзаменатора.

Між ЄATA, FTAA і ITAA існує взаємне визнання екзаменаційних процедур, що діють у кожній асоціації. Представники Асоціацій щорічно зустрічаються в рамках групи TAWCS, щоб продовжувати процес погоджень.

Успішно склавши Письмовий та Усний Іспити, кандидат отримує право називатися Сертифікованим Транзакційним Аналітиком (СТА), або набуває іншого звання, яке наявне в номенклатурі і визнане національною організацією. Кандидат отримує сертифікат, який визнає його або її компетентність в цьому напрямі спеціалізації.

 7.1.3 Оплата екзаменаційних внесків і відмова від участі в іспиті

До моменту подачі Письмового Іспиту необхідно повністю оплатити екзаменаційний внесок. Половина внеску надходить на оплату участі в Письмовому Іспиті, а інша – на оплату участі в Усному. Якщо Кандидат отримує незадовільну оцінку за Письмовий Іспит і дещо пізніше бере в ньому повторну участь, кандидат зобов’язаний сплатити внесок, рівний половині суми внеску за обидва іспити.

 Внесок, сплачений за участь в Усному Іспиті, зберігається до моменту, коли кандидат зможе взяти участь в Усному Іспиті. Якщо кандидат відмовляється від участі в Усному Іспиті не пізніше ніж за 2 місяці до його проведення, внесок зберігається. Якщо кандидат повідомляє про свою відмову від складання іспиту пізніше, ніж за 2 місяці, внесок не відшкодовується і не зберігається. Якщо кандидат згодом зареєструється для участі в іншому Усному іспиті, йому знову доведеться сплатити половину повної суми початкового внеску за два іспити. Будь ласка, дізнайтеся поточний розмір екзаменаційного внеску, спосіб його переказу на рахунок ЄATA, а також національні / регіональні витрати, які можуть супроводжувати цей переказ. Ця інформація буде розміщена в Додатку 1 наприкінці Інструкцій ЄATA з підготовки до іспиту і складання іспиту, на сайті ЄATA або може бути отримана в національній асоціації. 

7.1.4 Переклад письмових матеріалів

Всі письмові матеріали, за винятком тексту Письмового Іспиту, мають бути оформлені англійською мовою або робочою мовою екзаменаційної зустрічі. В іншому випадку до всіх письмових матеріалів має додаватися переклад і таким чином необхідно представити однакову кількість оригіналів і перекладів. В Усній частині іспиту екзаменатори та перекладач повинні мати можливість слухати запис і бачити текст на обох мовах одночасно, тому переклад уривків із запису має бути наведений поряд з оригіналом на тій же сторінці. Див. Розділ 9.8.3 Інтрукцій зі складання Усного іспиту з перекладом.

7.2 Допуск до іспиту з отримання статусу СТА

 7.2.1 Готовність кандидата до участі в іспиті з отримання статусу СТА

Очікується, що в процесі тренінгової підготовки до іспиту та акредитації в якості Сертифікованого Транзакційного Аналітика кандидат набуває базові компетенції в цьому напрямі спеціалізації. Базові компетенції для всіх чотирьох галузей застосування вказано в Розділі №5.

Кандидат повинен продемонструвати наступні здібності та вміння:

 • Встановлення ефективних робочих відносин.
 • Визначення проблеми і постановка діагнозу.
 • Визначення лікувальних цілей та планів змін.
 • Укладення контрактів.
 • Адекватний аналіз процесу і його результатів.
 • Створення планів відповідно до цілей і контексту обраної сфери застосування ТА.
 • Практичне застосування вищезгаданого.
 • Впевненість у власній компетентності в якості професіонала-практика (який одночасно усвідомлює обмеженість своїх можливостей).

7.2.2 Загальні вимоги

Для участі в іспиті з отримання статусу СТА кандидат повинен:

 • мати Сертифікат про проходження 101 Курсу ТА, який кандидат отримує або безпосередньо прослухавши курс, або склавши Іспит;
 • мати поточний навчальний контракт з ЄATA, схвалений ЄATA протягом як мінімум 1 року до моменту складання Усного Іспиту;
 • виконати ряд важливих національних вимог, що стосуються сертифікації в цьому напрямі спеціалізації;
 • отримати рекомендації Головного Cупервізора (відгук про готовність кандидата до участі в іспиті);
 • набрати необхідний мінімум годин (2000), які розподіляються так:

❖ 750 годин роботи з клієнтом; з них 500 годин – робота з використанням ТА, 600 годин професійної освіти; з них 300 годин – отримання освіти в напрямі ТА;

❖ 150 годин супервізії; 75 годин з них супервізії від PTSTA, CTA-тренера або TSTA, який є членом ЄАТА, IТАА або WТAА; 40 з 75 годин супервізії Ви здійснюєте зі своїм Головним Супервізором;

❖ 500 годин додаткового професійного розвитку (добираються Головним Супервізором відповідно до національних вимог).

Стандартне число годин тренінгу та практичної діяльності в напрямі спеціалізації кандидата було визначено ЄАТА і переглянуто в липні 2001 року. Така кількість годин професійної освіти і розвитку необхідні, щоб забезпечити тренованому отримання широкого практичного досвіду і глибоких теоретичних знань. Досвід практичної діяльності або освіта в напрямі спеціалізації кандидата, що отримані до початку і протягом ТА-тренінгу, можуть бути включені до відповідної категорії годин тренінгу.

7.2.3 Детальний опис вимог 

7.2.3.1 Сертифікат 101 Курсу Транзакційного Аналізу

Детальну інформацію про Сертифікат див. в Розділі 4 Посібника.

 7.2.3.2 Освітній контракт

У кандидата повинен бути чинний освітній контракт з отримання статусу СТА, див. Розділ 6 Посібника.

7.2.3.3 Години роботи з клієнтом

Кандидат повинен провести щонайменше 750 годин роботи з індивідуальними клієнтами або групами; і щонайменше протягом 500 з них кандидат зобов’язаний використовувати ТА в якості теоретичної моделі здійснюваної роботи. Протягом цих 750 годин кандидат виступає в ролі головної відповідальної особи як практикуючий професіонал, ведучий або тренер. Щонайменше 50 годин – години роботи з індивідуальними клієнтами.

Незалежно від напряму спеціалізації один з трьох наданих на Усний Іспит записів має ілюструвати роботу кандидата в групі. Запис продемонструє вміння кандидата управляти динамікою групи в конструктивному ключі, використовуючи транзактний аналіз для розуміння групового процесу. В межах екзаменаційних вимог, під групою слід розуміти 2 і більше осіб. Кандидати в напрямі консультування і психотерапії повинні надати як мінімум один запис про роботу з клієнтом один на один.

PTSC визнає потребу в більш гнучких вимогах, що стосуються надання записів роботи в групі на іспит з отримання статусу СТА. Іноді отримати дозвіл на запис групової роботи в сфері консультування і психотерапії буває складно. Тому запис роботи з групою може демонструвати роботу з групою з особистісного розвитку або навчання персоналу, тренінговою групою або групою з емпіричної роботи.

 7.2.3.4 Години професійної освіти

Кандидат повинен отримати щонайменше 600 годин професійної освіти; з них принаймні 300 годин – власне транзактноаналітичного тренінгу під керівництвом ТSТА, CTA-тренера або PTSTA. Під професійною освітою мається на увазі здобуття теоретичних знань, вона може складатися з демонстрації застосування ТА, практичного тренінгу, лекцій та дискусій.

7.2.3.5 Години супервізії

Протягом свого тренінгу кандидат повинен отримати мінімум 150 годин супервізії. 75 годин становлять транзактноаналітичні супервізії, що проводяться PTSTA, CTA-тренером або TSTA; 40 з них кандидат здійснює зі своїм Головним Супервізором. Інші 75 годин кандидат може отримати протягом або до початку транзактноаналітичної освіти в межах підходів, відмінних від ТА.

А Що можна вважати часом супервізії

Часом супервізії кандидат може вважати будь-яку годину, протягом якої він \ вона активно працювали над супервізійною проблемою (матеріалом, представленим на супервизію) разом зі своїм супервізором.

Як правило, тренований не вносить до свого заліку години супервізії, протягом яких він \ вона були присутні на супервізії інших тренованих, але самі не здійснювали супервізійну роботу.

Однак, якщо двоє або троє супервізованих отримують супервізію в групі протягом певної кількості часу і якщо кожен тренований представляє на супервізію свій матеріал, всі треновані вносять до свого заліку відповідну кількість супервізійних годин від цього супервізора.

Наприклад, якщо троє тренованих провели три години супервізії, і кожен з них представив на супервізію певний матеріал, кожен з них має право внести до свого заліку по 3 години отриманої супервізії.

Якщо група складається з 4 і більше осіб, всі треновані, які представили свою роботу на супервізію, можуть претендувати на залік супервізійних годин. Вони отримують по 1 годині на супервізійний залік. Учасники групи отримують можливість внести години, протягом яких вони не здійснювали презентації супервізійного матеріалу, в залік годин поглибленої ТА-освіти / тривалого професійного розвитку. Кількість годин, що вносяться до заліку, не може перевищувати власне тривалість супервізійної сесії.

 Наприклад: якщо п’ятеро тренованих проводять 3 години на супервізії, і троє з них по черзі представляють роботу протягом трьох годин, кожен з тренованих, які отримали супервізію зі свого матеріалу, може внести до заліку 1 годину супервізії і 3 години поглибленого ТА тренінгу. Треновані, які були присутні, але не брали участі в супервізії безпосередньо (2 людини), зараховують собі по 3 години поглибленого ТА тренінгу \ професійного розвитку.

 B Рекомендації щодо супервізії

Як тільки треновані починають застосовувати ТА в своїй роботі, на них покладається відповідальність регулярно відвідувати супервізії з TSTA, CTA-тренером або PTSTA. Супервізійні сесії можуть становити собою презентацію не пов’язаних між собою випадків, але ми б рекомендували тренованим регулярно через певний проміжок часу представляти на супервізію роботу з певними клієнтами або групою, що дозволить кандидату показати супервізору процес дослідження, прогрес, проблеми та результати роботи в межах певного напряму спеціалізації. Ще один важливий елемент супервізії – взаємний зворотній зв’язок, конфронтація і обговорення, між супервізором і тренованим або в групі.

 

 1. Супервізія може бути живою супервізією роботи тренованого. Якщо супервізія є безпосереднім спостереженням застосування ТА тренованим, тренований може виступити в ролі помічника супервізора. Для того, щоб цей процес (прим. Процес живого спостереження) був визнаний супервізією, потрібно провести супервізійне обговорення. У цьому випадку Головний Супервізор і тренований спільно визначають, скільки годин врахують до заліку як супервізійні.

 

 1. Супервізія може будуватися на усній презентації та \ або аудіо- \ відеозаписах роботи тренованих. Онлайн супервізія допустима. Рішення щодо співвідношення кількості годин онлайн супервізії до годин офлайн супервізії, віч-на-віч з кандидатом, приймається Принциповим Супервізором.

7.2.3.6 Години додаткового професійного розвитку

Кандидат повинен отримати мінімум 500 годин додаткового професійного розвитку. Їхній зміст визначається регіональною або національною організацією, які мають право передати цю відповідальність Головному Супервізору. Години додаткового професійного розвитку можуть бути, наприклад, годинами додаткового тренінгу, супервізії, особистісної психотерапії, роботи в психіатричному оточенні тощо.

 7.2.3.7 Особиста терапія і \ або особистісний розвиток, що триває

Наявність годин пройденої особистісної терапії та \ або особистісного розвитку, що триває, не обмежені певними кількісними рамками. PTSC рекомендує кандидатам проходити особистісну терапію протягом транзактноаналітичного тренінгу для того, щоб тренований відчув на собі практичне застосування Транзакційного аналізу, а також щоб у майбутньому тренований міг застосовувати ТА з позиції, не обмеженої сценарієм, і поза моделями поведінки, що шкодять. Це слугує критерієм допуску до іспиту.

 Кандидат і Принциповий Супервізор повинні переконатися, що всі вимоги до особистої терапії Кандидата, що існують в Національній і / або Європейській Асоціації, дотримані.


Запрошуємо переглянути відео Ганни Яворської (ТСТА-п) та  дізнатися умови ЄАТА, що необхідні для складання СТА екзамену.  

 1. ПИСЬМОВИЙ ІСПИТ НА ОТРИМАННЯ СТАТУСУ СТА

8.1 Вступ і огляд

8.1.1 Огляд Письмового Іспиту

Письмовий Іспит, який до цього часу називався «Дослідження випадку», складається з 4 розділів:

 1. Автопортрет кандидата і опис роботи кандидата в якості Транзакційного Аналітика
 2. Опис навчального досвіду, набутого під час здобуття освіти у галузі ТА
 3. Дослідження випадку клієнта або дослідження проєкту
 4. Теорія і література – Кандидат повинен відповісти на 6 запитань, пов’язаних з теорією і практичним застосуванням Транзакційного аналізу.

8.1.2 Мета Письмового Іспиту

Мета Письмового Іспиту – продемонструвати цілісне володіння базовими вміннями в обраній галузі спеціалізації, ефективність і етичність роботи кандидата в якості Транзакційного Аналітика, засвідчити фахове володіння теорією.

8.1.3 Атестація кожного розділу і підсумкова атестація

Система оцінки і критерії виставлення балів за іспит на отримання статусу СТА можуть переглядатися PTSC. Будь ласка, перевіряйте інформацію на вебсайті або звертайтеся до свого Головного супервізора з проханням надати Вам нову інформацію.

Необхідно відповісти на всі розділи Письмового Іспиту: A, B, C, D. Бали за розділами розподіляють в наступному відсотковому співвідношенні: A – 20%, B – 10%, C – 35%, D – 35%. Загальна підсумкова сума балів у 100% означає, що кандидат склад іспит без недоліків. Кандидат отримує незадовільну оцінку на іспиті, якщо підсумковий результат становить менше 65% або якщо екзаменаційна робота не відповідає вимогам, описаним в Розділі 8.6.2.

8.1.4 Область спеціалізації

Письмовий Іспит проводиться в межах спеціалізації, заявленої кандидатом. Екзаменатор, що оцінює Письмовий Іспит, визначає, чи відповідає письмова робота обраній галізу. Якщо екзаменатор має в цьому сумніви, екзаменатор направляє роботу Координатору Мовної групи кандидата для прийняття рішення. За умови виникнення розбіжностей, остаточне рішення приймає Екзаменатор-Супервізор.

8.1.5 Мова і переклад

Письмовий Іспит можна виконати будь-якою мовою, якщо є екзаменатори, які розуміють його. Для Усного іспиту переклад тексту Письмового іспиту не потрібно (вимоги, що стосуються перекладу документів для Усного іспиту, описані в Розділі 9.8.2)

8.1.6 Анонімність

Письмовий Іспит має бути анонімним. Відповідальність за це лежить на кандидаті. Текст екзаменаційної роботи не повинен містити жодної інформації, що дозволяє визначити особу кандидата, Головного супервізора або тренерів. Ця вимога має захистити кандидата. Однак, якщо уникнути використання інформації, що дозволяє визначити особу кандидата, не можна, кандидат не несе покарання за це. Необхідно приховувати особу клієнта, робота з яким описується в психотерапевтичному або консультаційному Дослідженні Випадку. У межах інших областей спеціалізації дотримання анонімності також, за можливості, обов’язкове.

8.1.7 Повний обсяг роботи

Максимальний обсяг Письмового іспиту англійською та німецькою мовами – 24 000 слів. Максимальний обсяг Письмового іспиту французькою та італійською мовами – 26 500 слів. Норми для інших мов будуть визначені Координатором Мовної групи і відповідними Комітетами зі стандартів освіти.

Надаючи Координатору Мовної групи свою письмову роботу, кандидат повинен долучити додаток, що містить інформацію про кількість слів, підписаний кандидатом. Координатор Мовної групи може просити надати електронну версію роботи у разі необхідності.

Під час підрахунку загальної кількості слів діаграми і бібліографія Письмового іспиту не беруться до уваги. В особливих випадках Координатор Мовної групи може дозволити не вносити в словникового обліку слова в додатках до роботи; але подібні додатки повинні тільки уточнювати, наприклад, контекст роботи або проєкту. Вони не повинні містити інформацію, яку можна було б включити до тексту самого іспиту та офіційно оцінити.

Дослідження випадку може стосуватися і групи, якщо детально описується принаймні один з її членів.

8.1.8 Оформлення

Текст Письмового Іспиту має бути:

 • представлений в надрукованому вигляді, або написаний від руки друкованими літерами
 • оформлений на аркушах формату А4
 • розташований лише з одного боку сторінки
 • оформлений з подвійним міжрядковим інтервалом, але
 • бібліографія і будь-які пояснення можуть мати одинарний інтервал

Кожна сторінка повинна мати широкі поля і номер. У всьому документі має бути послідовна нумерація.

 

8.2 ПИСЬМОВИЙ ІСПИТ В ОБЛАСТІ КОНСУЛЬТУВАННЯ

8.2.1 Розділ А: Професійний автопортрет

Максимальний атестаційний бал за цей розділ – 20% (від загального сумарного бала в 100%).

Кандидат описує контекст, в якому формувався його \ її індивідуальний стиль та ідентичність як Транзакційного Аналітика-Консультанта у цій галузі спеціалізації.

 • Опишіть свою професію, контекст роботи (структуру організації, клієнтуру, системи клієнтів і тощо) і свою ідентичність як Транзакційного Аналітика, що використовує Транзакційний аналіз (ТА) в Консультаційній галузі застосування.
 • Долучіть до роботи ряд аспектів, що описують проблеми і ресурси, котрі складають контекст Вашої практичної діяльності і те, як все перераховане вище впливає на Вашу роботу в якості Транзакційного Аналітика.

8.2.2 Розділ B: Навчальний досвід і особистісний розвиток кандидата в процесі отримання трансактноаналітичної освіти

Оцінка цієї частини Письмового іспиту становить 10% загального бала.

 • Опишіть свій розвиток під час отримання трансактноаналітичної освіти і причини, під впливом яких Ви обрали ТА.
 • Поміркуйте про важливий навчальний досвід, який має значення для развитку Вашої ідентичності як ТА-Консультанта.
 • Розкажіть про свою позицію щодо ряду етичних, професійних і юридичних аспектів, які мають велике значення у Вашій роботі.

8.2.3 Розділ З: Дослідження випадку клієнта або дослідження проєкту

Оцінка цієї частини Письмового іспиту становить 35% загального бала.

Ознайомтеся з Базовими компетентностями (див. Розділ 5), на підставі яких буде оцінюватися Ваше Дослідження Проєкту \ Випадку, а в своєму Дослідженні виявіть володіння ними. Переконайтеся, що матеріал представлено логічно і він має чітку структуру.

Дослідження Проєкту \ Випадку має відповідати галузі спеціалізації кандидата; воно має відображати типову практичну діяльність кандидата в цій області спеціалізації.

 • Дослідження Проєкту \ Випадку має відображати базову компетентність Кандидата в області консультування, як в сфері теоретичних знань, так і в сфері практичного застосування.
 • Опис процесу має ясно відображати Ваші ролі \ професійну ідентичність в області трансактноаналітичного Консультування.

Розділ С може бути:

 • Дослідженням проєкту зі сфери професійної діяльності Транзакційного Аналітика. Це дослідження має бути лонгітюдним або міждисциплінарним і має включати стадії планування, здійснення і оцінки; наприклад, сюди можуть належати такі проєкти, як пасторська робота в лікарнях, сімейне консультування в соціальних інститут з індивідуальними клієнтами і групами, навчання керівників компаній  тощо.
 • Дослідженням Випадку, що відображає процес Консультування з певним клієнтом або системою клієнта протягом певного періоду часу.

Декілька практичних порад

 • Опишіть в концепціях ТА, наскільки Ваша робота в області консультування ефективна і чому; за допомогою яких інтервенцій Ви стимулюєте процес вирішення проблеми або здійснення змін в системі клієнта \ самого клієнта.
 • Включайте в текст роботи винятково важливу інформацію; те, що допомогло б зрозуміти особливі базові вміння, які Ви хочете представити в своєму Письмовому Іспиті.
 • Опишіть часові рамки Проєкту \ Випадку.
 • Вказуйте імена авторів тієї чи іншої концепції, на яку посилаєтеся; давайте докладні посилання і бібліографію тощо

Далі представлена ​​ймовірна структура Вашого Дослідження Проєкту \ Випадку.

 1. Короткий Зміст

Дуже коротко уявіть зміст Дослідження Проєкту \ Випадку.

 1. Контекст

Опис контексту процесу консультування: клієнт, загальні умови, оргаганізаційні та інституційний контексти, рекомендації, статут, важливі аспекти системи, питання ієрархії і т.д.

 1. Аналіз ситуації (оцінка)

Подання проблеми і сильних сторін клієнта \ системи клієнта; Ваше визначення проблеми, сильні сторони і ресурси клієнта \ системи клієнта, перша гіпотеза, інтуїтивні припущення, роздуми про сильні сторони і обмеження Транзакційного Аналітика – Консультанта; збір додаткової інформації, аналіз, перевірка (верифікація) первісної гіпотези.

 1. Встановлення відносин Консультування і укладання контракту (-ів)

Процес створення довірчих відносин Консультування, їх філософська і теоретична основа, процес, теорія і власні думки кандидата про роботу з використанням контракту.

 1. Створення лікувального плану Консультаційного процесу або стратегічне планування

Припущення, методи і стратегії, розроблені на основі отриманої інформації (2 – 4) для проведення інтервенцій в процесі Консультування. Визначення довго- і короткострокових цілей. Обговорення припущень, методів і стратегій з використанням ТА. Можна використовувати і інші концепції і методи. Розкажіть про основні цілі та цінності, що мають велике значення для здійснення запланованого консультаційного процесу.

 1. Опис консультаційного процесу

Опис спільного творчого процесу Консультування в термінах значимих трансактноаналітичних концепцій: важливі кроки з реалізації запланованого раніше процесу Консультування, різні стадії, конкретні приклади ефективних кроків та інтервенцій, управління неефективними фазами, зміни в плані, висновок і реалізація контракту, профілактика, рішення, орієнтовані на ресурси клієнта, особистісний розвиток і управління кризовими ситуаціями.

 1. Аналіз і прогноз

Оцінка якісної сторони роботи: критерії для оцінки змін, аналіз процесу і реалізації контракту.

Прогноз: стан консультаційного процесу на поточний момент, можливі зміни в майбутньому, подальші кроки для досягнення бажаного розвитку. Як ви оцінюєте зміни, які відбулися, завдяки Вашій роботі?

 1. Висновок

Роздуми про особистісний і професійний навчальний досвід, отриманий та пережитий під час роботи над цим проєктом або випадком.

 1. Бібліографія

8.2.4 Розділ D: Як добре кандидат знає теорію і професійну літературу

Оцінка цієї частини Письмового іспиту становить 35% загального бала.

У цьому розділі кандидат повинен виявити:

 • знання трансактноаналітичних теорій;
 • здатність описувати трансактноаналітичну діяльність у галузі Консультування з допомогою концепцій Транзакційного аналізу;
 • яким чином кандидат використовує теорію для ведення своєї роботи.

Для цього кандидат повинен відповісти на 6 запитань з представлених у цьому розділі.

Кандидат може представити цю інформацію в якості окремої частини Письмового іспиту або може об’єднати теорію з описом дослідження Проєкту \ Випадку (Розділ С Письмового іспиту).

Під час відповіді на запитання кандидатам рекомендується враховувати такі зауваження:

 1. I) Теоретична презентація в цьому розділі повинна перегукуватися з концепцією і методами, використаними в Розділі C (Презентація проєкту / Дослідження випадку) або Розділі А – Професійна самопрезентація. Відповіді кандидата на різні питання не повинні суперечити одне одному: вони мають ілюструвати гармонійний теоретичний підхід. Цього можна досягти:
 2. a) об’єднуючи теорію з текстом інших розділів за допомогою відступів і пояснень.
 3. b) виклавши теорію в окремому розділі, встановлюючи зв’язки з Дослідженням Випадку \ Проєкту та \ або своєю професійною діяльністю.
 • Якщо кандидат обирає варіант (а), то кандидат в особливому розділі описує, як і де в тексті представлені відповіді на шість з нижчезазначених питань. Якщо кандидат бажає, він / вона може коротко описати в окремому параграфі, як і де в тексті були порушені 6 питань з переліку наведеного нижче.
 • Презентація теоретичної частини повинна містити опис і пояснення концепцій з прикладами, які ілюструють застосування цих концепцій, наприклад, в чому сенс цієї концепції і як вона може бути корисна для розуміння і практики.
 • Кандидати мають пояснити, з яких причин вони обирають ті концепції, які описують.
 • Всі концепції повинні бути описані зрозумілою мовою із зазначенням відповідних джерел.
 • Відповіді мають починатися з короткого огляду того, про що піде мова.

Запитання

 • Опишіть свій особистісний стиль ведення трансактноаналітичного Консультаційного процесу і ті основні підходи і концепції, яким Ви приділяєте найбільше уваги в роботі.
 • Опишіть будь-який аспект сучасних розробок (приблизно за останні 10-15 років) в теорії Транзакційного аналізу, і те, як він вплинув на Ваше мислення і практичну діяльність.
 • Які цілі своєї практичної діяльності в області Консультування Ви вважаєте основними? Які транзакційно-аналітичні концепції Ви використовуєте для їх досягнення?
 • Опишіть переваги складання розгорнутого* плану консультаційного процесу? Як це впливає на Ваші методи роботи з різними типами клієнтів \ систем клієнтів?
 • Які поняття ТА Ви застосовуєте при аналізі контексту консультаційного процесу? Як це впливає на Ваші методи роботи з різними типами клієнтів / систем клієнтів?
 • Які концепції ТА Ви використовуєте, щоб зрозуміти причини виникнення психічних проблем? Вкажіть, як це пов’язано з Вашим розумінням понять «психологічне благополуччя»** або «лікування».
 • Опишіть, як Ви розумієте консультаційні взаємини. З’ясуйте, як це впливає на Ваші методи роботи і як пов’язано з концепціями ТА.
 • Яку модель або концепції Ви використовуєте для розуміння інтрапсихічного процесу? Опишіть вплив цих концепцій на Ваші методи роботи.
 • Яку модель або концепції Ви використовуєте для розуміння міжособистісних взаємин і комунікації? Опишіть вплив цих концепцій на Ваші методи роботи.
 • Як Ви використовуєте контракт для підвищення ефективності Консультаційного процесу?
 • Які концепції Ви використовуєте у роботі з парами, сім’ями, групами або командами для задоволення їхніх специфічних запитів і потреб? Опишіть вплив цих концепцій на Ваші методи роботи.
 • Оберіть тему або проблему, що стосується галузі консультування, з якої Ви хотіли б попрацювати в теоретичному плані за допомогою концепцій Транзакційного Аналізу. З’ясуйте вплив цих концепцій на Ваші методи роботи.
 • Опишіть дослідницький проєкт, про який Ви маєте певну інформацію або в якому Ви брали участь, і обговоріть його внесок в теоретичну або практичну сферу Транзакційного аналізу.

 розгорнутий план = overall plan – повний, всеоб’ємний, всезагальний, сумарний 

  psychological well-being & cure

8.4 ПИСЬМОВИЙ ІСПИТ В ГАЛУЗІ ПСИХОТЕРАПІЇ

8.4.1 Розділ А: Професійна самопрезентація

Оцінка за цю частину письмового іспиту становить 20% від загальної оцінки.

 1. Яку посаду ви займаєте?
 2. Опишіть місце, де ви працюєте або ваші умови праці.
 • Які ваші обов’язки?
 • Хто ваші колеги?
 • Яке ваше місце всередині організації?
 • Хто ваші клієнти або пацієнти?
 • Хто направляє їх до вас?
 • З якими категоріями діагнозів ви працюєте?

Розкажіть про те, що є основним фокусом у вашій роботі, і який внесок в неї Транзакційного аналізу.

 1. Опишіть свій юридичний статус і скажіть, в якій мірі Ви відповідаєте законодавчим критеріям*, що регулюють ведення психотерапевтичної діяльності у Вашій країні \ державі?
 2. Яким чином ви захищаєте себе і своїх клієнтів?
 3. Опишіть клієнтів, з якими ви б не стали працювати, і поясніть чому.

 Якими механізмами / домовленостями ви володієте для перенаправлення таких клієнтів до інших фахівців?

 • Якщо ви не є медиком, які професійні домовленості у вас є для отримання додаткової інформації та медичного заключення?
 • За якими критеріями ви визначаєте, що така медична консультація необхідна?

8.4.2 Розділ B: Освіта і особистісний розвиток кандидата

Максимальний атестаційний бал за цей розділ – 10% (від загального сумарного бала в 100%).

 1. Розкрийте значимість ТА для вашого професійного розвитку.
 2. Коли і чому Ви обрали ТА і який вплив це рішення справило на ваш професійний розвиток (наприклад, чи міняли Ви галузь спеціалізації з освітньої на психотерапевтичну?)
 3. З якими труднощами ви зіткнулися за час використання ТА? Як це відбилося на вашому особистісному розвитку?
 4. Яким чином досвід, отриманий в процесі навчання, вплинув на ваш пошук своєї ідентичності як психотерапевта?

8.4.3 Розділ З: Дослідження клієнтського випадку

Оцінка за цю частину письмового іспиту становить 35% від загальної оцінки. (Від загального сумарного бала в 100%).

 • Немає вимоги представляти інформацію про свого клієнта в тому порядку, що запропонований нижче, але важливо досягти цілісності в дослідженні клієнтського випадку.
 • Надавайте інформацію з кожного пункту лише в тому випадку, якщо вона стосується цього випадку, наприклад, розкажіть про історію особистісного розвитку, якщо ця інформація представляє цінність для дослідження.
 • Описуючи психотерапевтичний процес, дуже важливо зрозуміло та чітко розкрити ваш власний процес і вашу роль як психотерапевта.
 • Опис не повинен обмежуватися тільки станом клієнта під час психотерапії, але також має включати ваші стосунки і ваш відгук (вашу реакцію) на клієнта.
 • Покажіть очевидний взаємозв’язок між вашими інтервенціями і процесом клієнта.
 • У місцях, де ви посилаєтеся на конкретну концепцію ТА, наведіть посилання на її автора або авторів. Всі номери повинні бути належним чином оформлені в Бібліографії.
 1. Важливі деталі особистої інформації про клієнта, включаючи:
 2. a) Вік
 3. b) Стать
 4. c) Сімейний стан
 5. d) Члени сім’ї
 6. e) Зайнятість
 7. f) Соціальні відносини
 8. Контекст звернення
 9. a) Хто направив
 10. b) З якої причини
 11. Процес співпраці з клієнтом
 12. a) Чи була ваша роботи з цим клієнтом індивідуальною, сімейною або груповою психотерапією?
 13. b) Чому ви обрали саме такий формат роботи?
 14. c) З якою частотою проходили ваші зустрічі? Протягом якого терміну і яка кількість зустрічей відбулася?
 15. Які проблеми клієнт озвучив вам під час першої зустрічі?
 16. a) Яким був фізичний і психічний стан клієнта?
 17. b) У якій професійній ситуації перебував клієнт?
 18. c) Яким був ваш початковий (прогнозований) діагноз?
 19. Розкажіть історію Вашого клієнта в наступних сферах
 20. a) Сім’я
 21. b) Розвиток
 22. c) Здоров’я
 23. d) Сексуальні стосунки
 24. e) Значущі взаємини
 25. f) Освіта
 26. g) Робота і зайнятість
 27. Якими були початкова угода або початковий контракт між вами і вашим клієнтом?
 28. Ваш діагноз
 29. a) Поставте діагноз, заснований на теорії ТА, аналізуючи поточну ситуацію клієнта за допомогою двох-трьох ТА-концепцій.
 30. b) Поставте діагноз на основі інших класифікацій, знайомих вам, наприклад, на основі останньої редакції Діагностичного Статистичного Керівництва із Психічних Розладів (DSM)
 31. c) Опишіть, як Ви встановили цей діагноз і здійснювали дифренціальну діагностику для того, щоб виключити інші можливі варіанти діагнозу.
 32. Опишіть існуючу проблему, чітко розмежовуючи власне розуміння і думки клієнта.
 33. До якого плану лікування цього клієнта ви дійшли?
 34. План лікування
 35. a) Опишіть розгорнутий лікувальний план відповідно до поставлених діагнозів.
 36. b) Як Ви визначили стадії і кінцеву мету лікування?
 37. Психотерапевтичний процес

Опишіть психотерапевтичний процес, виділивши окремі етапи та використовуючи відповідні ТА-концепції для опису того, що відбувається.

Детально опишіть вашу взаємодію з клієнтом. Використовуйте розшифровки ваших бесід, в центрі яких – ваші найважливіші інтервенції та реакції клієнта на них.

 • Відстежте будь-які зв’язки між вашою взаємодією і проблемою, яку було визначено на початку роботи.
 • Вкажіть, в якій мірі, на ваш погляд, виконаний (і) контракт / контракти і вкажіть, які критерії ви використовували, щоб зробити оцінку.
 • Опишіть, які труднощі ви відчували з перенесенням і контр-перенесенням у ваших відносинах з клієнтом.
 • Приділіть увагу тому, як в роботі з цим клієнтом ви використовували супервізії.
 • У контексті роботи з конкретним клієнтом коротко розкрийте концепцію «одужання». Покажіть зв’язок інтервенцій з лікувальним планом і Вашими думками, що стосуються лікування. Якою мірою був реалізований Ваш план лікування? Якщо в процесі психотерапії лікувальний план зазнав змін, поясніть, чому це сталося.
 1. Прогнозування
 2. a) Опишіть поточну стадію процесу лікування і вкажіть, чи продовжуєте ви працювати з цим клієнтом.
 3. b) Як ви оцінюєте зміни, що відбулися з пацієнтом?
 4. c) Який ваш прогноз?
 5. Заключні примітки

Опишіть свій навчальний досвід, отриманий в процесі роботи з цим клієнтом?

N.B. Переконайтеся, що виявляєте послідовність в процесі опису ТА-концепцій, складання Бібліографії та опису психотерапевтичного про-процесу в Розділах C і D.

8.4.4 Розділ D: Питання з теорії та літератури

Максимальний атестаційний бал за цей розділ – 35% (від загального сумарного бала в 100%).

У розділі – 13 питань для роздумів, на 6 з яких необхідно відповісти. Кандидат отримує можливість продемонструвати вміння керуватись знаннями ТА-теорії та літератури в своїй роботі і осмислювати психотерапевтичну практику в контексті Транзакційного аналізу.

Інструкція

 1. a) Кандидат може обрати між:
 • написанням 6 есе в Розділі D
 • об’єднанням 6 відповідей з текстом Розділу С за допомогою відступів (Якщо кандидат обирає цей варіант, необхідно чітко вказати розташування відповідей в тексті).
 1. b) Відповіді слід починати з короткого огляду того, про що піде мова.
 2. c) У відповідях має простежуватися послідовність, яка продемонструє системний теоретичний підхід кандидата.
 3. d) Всі концепції повинні бути чітко визначені, а їх джерело назване і зазначене належним чином.
 4. e) Кандидати повинні обґрунтувати, чому вони обрали самі ці концепції.
 5. f) Кандидати описують і пояснюють дані концепції, представивши причини, що пояснюють, на думку кандидатів, ефективність цих концепцій в рамках теорії і практичної діяльності за допомогою прикладів зі своєї роботи як з клієнтом, випадок якого описується в даній роботі, так і з іншими клієнтами.

Запитання

 1. Опишіть Ваш особистий стиль ведення трансактноаналітичної психотерапії, вказуючи основні підходи і концепції, яким Ви приділяєте особливу увагу.
 2. Опишіть будь-який аспект сучасних розробок (приблизно за останні 10-15 років) в теорії Транзакційного аналізу і те, як він вплинув на Ваше мислення і практичну діяльність.
 3. Що означає для Вас поняття психотерапевтичної зміни? Які транзакційно-аналітичні концепції Ви використовуєте, щоб її досягти?
 4. Обговоріть переваги розробки широкого лікувального плану психотерапевтичного процесу. Що Ви приймаєте до уваги під час планування окремих етапів?
 5. Які транзакційно-аналітичні концепції Ви використовуєте під час постановки діагнозу або оцінки своїх клієнтів? Який вплив це справляє на Вашу роботу з різними категоріями клієнтів?
 6. Які концепції ТА Ви використовуєте, щоб зрозуміти природу психічних проблем? Покажіть, як вони пов’язані з Вашими уявленнями про психологічне благополуччя або одужання.
 7. Опишіть, як Ви розумієте психотерапевтичні взаємини? З’ясуйте зв’язок з поняттями ТА і вплив на методи Вашої роботи.
 8. Яку модель або поняття Ви використовуєте для розуміння інтрапсихічного процесу? Опишіть вплив даних концепцій на Ваші методи роботи.
 9. Яку модель або концепції Ви використовуєте для розуміння міжособистісних взаємин і спілкування? Опишіть вплив даних концепцій на Ваші методи роботи.
 10. Яким чином Ви використовуєте контракт для посилення психотерапевтичного процесу?
 11. Які поняття Ви використовуєте  у роботі з парами, сім’ями або групами? Як ці поняття впливають на методи Вашої роботи?
 12. Оберіть тему або проблему, що стосується області психотерапії, з якою Ви хотіли б попрацювати теоретично за допомогою концепцій Транзакційного аналізу. З’ясуйте вплив даних концепцій на Ваші методи роботи.
 13. Опишіть дослідницький проєкт, про який Ви маєте певну інформацію або в якому Ви брали участь, і обговоріть його внесок в теоретичну або практичну сферу Транзакційного аналізу.

8.5 ПИСЬМОВИЙ ІСПИТ В ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ СФЕРІ

8.5.1 A) Професійний автопортрет

Відповіді повинні бути якомога більш лаконічними.

(A) Яке офіційне найменування Вашої професії, в якій сфері Ви працюєте?

(B) Надайте опис Вашої позиції і її параметри: де Ви працюєте, з ким, в якій структурі. Позначте кількість клієнтів і категорії діагнозів, з якими ви стикаєтеся.

(C) Який професійний контекст застосування ТА? Яку позицію ТА займає в цьому контексті?

(D) Розкажіть про етичні, професійні і юридичні нюанси застосування ТА у вашій роботі.

8.5.2 B) Розкажіть про досвід навчання, отриманого під час вивчення ТА

Відповіді мають включати наступні аспекти і також повинні бути максимально лаконічними:

Опишіть роль, яку зіграв ТА у вашому професійному розвитку. Коли і чому ви обрали ТА, і як це вплинуло (якщо вплинуло) на ваш професійний розвиток? З якими труднощами і викликами ви зіткнулись, використовуючи ТА? Як отриманий досвід вплинув на визначення вашого професійного покликання і сфери професійного розвитку?

8.5.3 C) Дослідження випадку клієнта

Попередні зауваження:

Розглянутий випадок має бути взятий зі сфери професійного застосування ТА і має бути типовим для даної сфери.

Проєкт має належати до професійної сфери роботи Транзакційного аналітика, де протягом тривалого часу він / вона реалізує тривалий у часі план, що включає розробку, виконання та оцінку результатів. У межах проєкту повинні бути продемонстровані як практична робота, так і теоретичні знання. Це не означає, що клієнт, кандидат або інша людина має бути описана протягом якогось періоду часу.

Приклади проєктів:

 – психологічне консультування пацієнтів стаціонарів або їхніх родичів в клініках та інших державних установах;

 – консультаційна діяльність в сфері організації розвитку людських ресурсів (рівні права і можливості, тімбілдинг);

 – робота в якості радника з освітнього розкладу і методів викладання.

Рівноцінним є опис тривалого консультування медсестрою людей із тяжкими захворюваннями або тих, які перебувають в термінальній стадії захворювання.

Визначте часові рамки і розклад проєкту.

У межах опису вашого проєкту провідне значення має визначення вашої ролі в процесі, тобто слід чітко та зрозуміло показати зв’язок між Вашими інтервенціями і змінами, що відбулися з клієнтами. Вкажіть авторів концепцій, які Ви застосовуєте. Сформуйте список використаної літератури.

 1. Основні факти та особисті дані клієнта

– Релевантна інформація (наприклад, статус, становище в структурі, демографічні параметри).

– Факти з клієнтської біографії та інші ретроспективні епізоди.

 1. Контекст, в якому було отримано замовлення на дану роботу

– Опишіть інституційний та організаційний контекст вашої роботи.

– Хто рекомендував або призначив Вас?

– Як Ви і Ваш клієнт розуміли суть проблеми. Опишіть обидві інтерпретації.

– Наведіть ваші ідеї і принципи, обґрунтовуючи їх значимість, що лежать в основі ваших контактів з клієнтом та системою / структурою.

 1. Укладення контракту і / або інших угод

Опишіть укладений між вами і клієнтом контракт і / або ін. угоду і їх походження. За основу візьміть ТА-концепції, наприклад, адміністративний контракт, робочий контракт, трьохсторонній контракт.

 1. Планування

Опишіть поняття, методи і стратегії, які Ви використовували. Як вони логічно випливають з пунктів 1-3, як ви визначили короткострокові та довгострокові цілі?

Якими ТА-концепціями і методами ви керуєтеся, обдумуючи ваш підхід і стратегію, і чому?

Якщо в рамках цього проєкту ви посилаєтеся на концепції інших шкіл, опишіть їх також.

Якщо існує схема, план або діаграма (з ТА або інших підходів), що ілюструє ваш хід роботи, ви також можете долучити ці матеріали до есе.

 1. Реалізація

Поясніть, яким чином ви виконуєте ваш план. Які заходи та інтервенції призвели до позитивних змін у клієнта або в системі і зробили можливим подальший розвиток? Наведіть конкретні приклади.

Розкажіть про базові ідеї та принципи, якими ви керувалися, здійснюючи контакт з клієнтом / клієнтами.

Зробіть огляд процесу (його етапів) і опишіть пов’язані з ним зміни (можете використовувати конкретні транскрипції). Включіть в опис відповідні ТА-концепції і зверніть увагу на те, як вони пов’язані з концепціями з теоретичної частини (див. нижче).

Якою мірою вдалося реалізувати план?

Вкажіть основні значущі кроки і опишіть критерії, які ви використовували для вимірювання позитивних змін / розвитку.

Як були досягнуті короткострокові і довгострокові цілі і / або виконаний контракт?

Чи траплялися інциденти або стикалися ви з труднощами під час роботи, які змусили вас змінити початкову стратегію?

 1. Прогноз

Опишіть поточний статус проєкту і його можливий розвиток в майбутньому. Уточніть, які подальші кроки необхідно зробити, щоб зробити бажаний, позитивний розвиток можливим. Як ви оцінюєте зміни, що відбулись завдяки вашим інтервенціям?

 1. Заключні зауваження.

Розкажіть, який досвід ви отримали, реалізуючи цей проєкт. За бажанням, можна описати ваш особистий досвід, отриманий під час взаємодії з клієнтом або системою.

8.5.4 D) Питання з теорії та літератури

Попередні зауваження:

У цьому розділі основні концепції і моделі з розділу С будуть описані з точки зору теорії, за допомогою питань, наведених нижче. Шість будь-яких питань обов’язкові для відповіді.

Теоретична частина має становити собою короткий опис основної концепції, пов’язаних з нею значущих понять, пояснення кореляції між цими поняттями (термінами), а також має містити приклади.

Крім того, роз’яснювальна цінність основної концепції має бути проілюстрована у прикладах: яку ключову ідею висловлює ця концепція, чому подібне тлумачення корисно?

Бажано, щоб приклади, що ілюструють концепцію, були взяті із галузі описуваного проєкту / випадку.

Однак вони можуть бути взяті і з області професійної спеціалізації (застосування ТА), перегукуватись з відповідями на індивідуальні питання.

Опис прикладів має бути лаконічним, точним зрозумілим. Теоретичне обґрунтування не повинне суперечити презентації випадку клієнта.

Узгодженість цих двох частин може бути досягнута завдяки:

(A) Теоретичним відступам в тексті

(B) Інтегруванню теорії в текст за допомогою посилань і коментарів

(C) Винесенню теорії в окремий Додаток до опису випадку.

Якщо кандидат обирає варіанти (a) або (b), йому слід в окремому параграфі вказати, як і де в тексті були дані відповіді на 6 обов’язкових запитань. Якщо кандидат обрав варіант (c), посилання необхідно зробити до відповідної частини тексту.

Безумовно, підходи (a), (b) або (c) можуть бути використані одночасно. У цьому випадку кандидату слід пояснити, як і де в тексті, він дав відповіді на обрані 6 запитань.

Знову звертаємо увагу на те, що розбір теоретичних теорій і презентація випадку з практики мають перегукуватися.

Запитання

 1. Які концепції з ТА-джерел ви використовуєте для опису організації? Відповідаючи на запитання, приділіть особливу увагу динаміці і процесам, які ви спостерігаєте в організації, а також змін, які в ній відбуваються. Обґрунтуйте ваш вибір концепцій.
 2. Які концепції з ТА-джерел ви використовуєте для опису міжособистісних відносин і комунікації всередині організацій?
 3. Наведіть ваші міркування про комунікації в організації як про маніфест організаційних процесів?
 4. Поділіться вашими думками щодо зв’язку між людьми, що працюють в організації, з іншими аспектами життя організації: клієнтами, матеріальною базою, фінансами, юридичними нюансами. Як допомагає вам транзактний аналіз в цих міркуваннях?
 5. Опишіть феномен повторюваної поведінки в організації і те, як концепції ТА допомагають вам зрозуміти це явище. У своїй відповіді розкажіть, як ви використовуєте ці концепції, щоб сприяти зростанню і зміні.
 6. Які концепції Транзакційного аналізу та інших шкіл ви використовуєте для:

– оцінки поточної ситуації та короткострокових і довгострокових потреб;

 – визначення напрямку змін і оцінки результату розвитку організації

 1. Опишіть дослідження, яке ви проводите або про яке обізнані. Розкажіть про застосування теоретичних ТА-концепцій або практичних методик.
 2. Опишіть концепції, що не належать до ТА, якими ви користуєтеся для роботи з організаціями. Покажіть, як вони пов’язані з ТА-концепціями.
 3. Якими концепціями ТА або концепціями інших шкіл ви користуєтеся для опису феномену організаційної культури?
 4. Які ТА-концепції займають особливе місце у вашій роботі. Обґрунтуйте  свій вибір.
 5. Якими концепціями ви керуєтеся, маючи справу з контрактами або угодами між клієнтом, ТА-консультантом і третьою стороною? Як ви застосовуєте ці концепції на практиці?
 6. Які принципи, цінності та етичні уявлення лежать в основі вашої роботи? Як вони співвідносяться з ТА-концепціями про ОКЕЙ-ність та автономію?
 7. Які ТА-концепції допомагають вам оцінити індивідуума або команду і як ви застосовуєте їх на практиці?

8.3 ПИСЬМОВИЙ ІСПИТ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ

NB На даний момент Посібник з Письмового іспиту в галузі Освіти та Організацій оновлюється. Дані вказівки запозичені зі старих інструкцій. Будь ласка, уточнюйте необхідну інформацію на вебсайті або звертайтеся до свого Головного Супервізора з проханням надати Вам найновішу інформацію.

8.3.1 Розділ А: Професійний автопортрет

Відповіді на такі запитання повинні бути якомога коротшими.

(A) Як точно називається Ваша професійна спеціалізація, і в якій області Ви здійснюєте роботу?

(B) Опишіть свою роботу, включаючи робоче оточення (наприклад, місце роботи, колектив, систему поглядів організації). Опишіть клієнтуру, різні діагностичні категорії або інші характеристики клієнтів, з якими Ви працюєте.

(C) У якому професійному контексті Ви застосовуєте ТА? Яке місце займає ТА в цьому контексті?

(D) Розкажіть про етичні, професійні і юридичні аспекти застосування ТА у своїй професійній діяльності.

8.3.2 Розділ B: Навчальний досвід, набутий в процесі освіти

Відповіді мають містити наступні аспекти і бути якомога коротшими.

Опишіть значення ТА у своєму професійному розвитку. Коли і чому Ви зробили вибір на користь трансактноаналітичної освіти, і який вплив це рішення мало на Ваш професійний розвиток (якщо це мало місце)? З якими труднощами Ви стикалися, застосовуючи ТА на практиці? Як цей навчальний досвід вплинув на Вашу професійну ідентифікацію під час роботи за професією і, відповідно, в обраній галузі спеціалізації?

8.3.3 Розділ З: Дослідження випадку клієнта або дослідження проєкту

Попередні зауваження:

Дослідження випадку клієнта або дослідження проєкту має належати до основної галузі спеціалізації клієнта, відображати типову практичну діяльність кандидата у цій області застосування ТА.

Проєкт – сфера роботи Транзакційного Аналітика, для якої має бути складений довгостроковий план, що стосується розробки, здійснення і тестування проєкту. Також дослідження проєкту включає опис його теоретичної основи і практичної реалізації.

Це не означає, що необхідно описувати розвиток і функціонування окремого клієнта, кандидата або інших осіб протягом певного проміжку часу. Наприклад, проєктами є: пасторське консультування важких стаціонарних хворих або консультування пацієнтів та їхніх родичів у медичних установах і інших соціальних інститутах; робота консультанта з менеджменту з організаційними інтервенціями чи діяльність з розвитку людських ресурсів (наприклад, робота з рівноправства можливостей, створення команди); робота в якості консультанта з розробки навчального плану або методики викладання.

Допускається, що в рамках медсестринських проєктів може описуватись довгостроковий процес консультування тяжко хворих або пацієнтів, що вмирають.

Розділи дослідження випадку \ проєкту не обов’язково розташовувати в порядку, зазначеному нижче. Але якщо кандидат змінює дану послідовність, кандидат повинен переконатися, що презентація зберігає цілісність, логічну стрункість і зв’язаність.

Будь ласка, долучайте лише важливу інформацію.

Вкажіть часові рамки проєкту.

При описі процесу роботи першочергово важливо, щоб Ви підкреслили власну роль в цьому процесі, тобто показали зв’язок між своїми інтервенціями і змінами, що відбулися в клієнта завдяки даним інтервенціям.

Вказуйте імена авторів концепцій, якими Ви користуєтеся; давайте посилання й бібліографію.

 1. Огляд випадку

Короткий огляд проєкту.

 1. Контекст отриманого замовлення

Опишіть інституційний та організаційний плани своєї роботи.

Хто дав рекомендації \ зробив замовлення?

Яке визначення проблеми дав клієнт, і яке визначення дали Ви? Обговоріть обидва визначення.

Розкажіть про свої основні ідеї та цінності, посилаючись на їхню соціальну значимість в процесі роботи з клієнтом \ системою клієнта.

 1. Оцінка актуальних потреб

Опишіть власне розуміння і розуміння клієнта щодо потреб, що притаманні цій ситуації. Які були початкові припущення щодо інтервенцій, потрібних в цьому кейсі? Вони можуть відноситься до «проблеми» або до потреби в навчанні / розвитку або до бажання зміни (в культурі, у стилі роботи інституції, групи, відділу всередині неї). Долучіть роздуми про ваші власні цінності, ресурси та ідеї і про те, як вони корелюють з ідеями, цінностями і ресурсами учасників процесу.

 1. Контракт і \ або інші угоди

Опишіть контракти і \ або угоди з Вашими клієнтами і те, як вони приймались. Прийміть за основу транзакційно-аналітичні концепції контракту (адміністративний контракт, робочий контракт, трьохсторонній контракт).

 1. Планування

Опишіть свої припущення; методи і стратегії, які Ви застосовували. Як вони пов’язані з 1 – 3? Які довгострокові і короткострокові цілі Ви поставили?

Які транзакційно-аналітичні концепції і методи лягли в основу обраного вами методу і стратегії роботи, і чому?

Опишіть важливі не-транзакційно-аналітичні концепції, які Ви використовували в межах цього проєкту. Для ілюстрації своїх думок в есе Ви можете включити схему, план або діаграму (пов’язану як з ТА, так і з іншими підходами).

 1. Здійснення проєкту

Якою мірою Ваш план був реалізований? Коротко розкажіть про значущі стадії і опишіть критерії, якими Ви користувалися під час визначення наявності позитивних змін або розвитку. Яким чином досягалися довго- і короткострокові цілі і \ або виконувалися контракти? Які зміни слід було зробити в процесі роботи. Як Ви використовували зворотний зв’язок від учасників процесу.

Опишіть, що виявилося більш-менш ефективним. Надайте глибокий критичний аналіз.

 1. Оцінка ефективності

Якими критеріями Ви керувалися для оцінки змін / розвитку ситуації? Наскільки повно було виконано контракт? Там, де це доречно, наведіть зворотний зв’язок від клієнтської організації та від усіх типів учасників процесу. Опишіть будь-які можливі шляхи розвитку ситуації в майбутньому. Як Ви оцінюєте зміни, що відбулися завдяки Вашим інтервенціям?

 1. Кінцеві зауваження

Аналізуючи виконану роботу, поміркуйте над отриманими Вами досвідом і знаннями. Що Ви отримали? Що візьмете з собою? Опишіть, як робота над цим проєктом і отриманий досвід позначаться на Вашій роботі в майбутньому.

 1. Бібліографічні посилання і використана література

Додайте повний список бібліографічних посилань на авторів, яких Ви цитували в тексті. Ви також можете перерахувати літературу, яку Ви вивчили, або праці, які стали в нагоді під час цієї роботи.

8.3.4 Розділ D: Питання по теорії та літератури

Попередні зауваження:

У цьому розділі центральні концепції і моделі, про які йдеться в Розділі С, розглядаються з теоретичної точки зору відповідно до наведених нижче питань. Необхідно відповісти на 6 з них.

Теоретична презентація означає коротке представлення головної концепції, її основних понять і зв’язків між ними (визначення), а також ілюстрацію цієї концепції прикладами. Крім того, на основі прикладів необхідно обговорити цінність даної концепції в рамках інтерпретації роботи (тобто яку ідею втілює дана концепція, і чому саме така інтерпретація виявилася корисною).

Бажано, щоб приклади, що використовуються для ілюстрації, належжали до матеріалів дослідження проєкту. Однак під час відповіді на окремі питання можна використовувати приклади, які стосуються Вашої галузі спеціалізації. Приклади повинні бути короткими і конкретними.

Теоретичні припущення необхідно представляти так, щоб вони не про суперечили матеріалу дослідження проєкту. Ви можете досягти цього:

(A) поєднуючи теорію з текстом інших розділів за допомогою відступів і пояснень.

(B) поєднуючи теорію з текстом інших розділів за допомогою коментарів (зносок, заміток на полях).

(C) виклавши теорію в окремому розділі дослідження проєкту в якості Додатку.

Якщо кандидат обирає (а) або (b), то кандидат має дати посилання на відповідну частину тексту.

Звичайно, в презентації можуть поєднуватися елементи (а), (b) і (с). У цьому випадку кандидат повинен вказати, як і де кандидат відповідає на 6 з нижче наведених запитань.

Ми знову хочемо звернути Вашу увагу на те, що теоретична презентація, і концепція, і методи, що описані в дослідженні проєкту, не повинні суперечити одне одному.

8.3.4 а Питання з теорії та літератури – Освіта

Запитання

 1. Опишіть свій стиль роботи в освітній галузі спеціалізації ТА, вказуючи основні підходи і концепції, яким Ви приділяєте особливу увагу.
 2. Опишіть будь-який аспект однієї з сучасних (за останні 10-15 років) розробок в області ТА і його вплив на Ваше мислення і практичну діяльність.
 3. Які освітні цілі Ви вважаєте головними у своїй практичній діяльності? Які поняття ТА Ви використовуєте для їх досягнення?
 4. Опишіть розгорнутий план Вашого освітнього проєкту. Які фактори оточення брали до уваги під час його складання (ресурси, питання етики)?
 5. Які поняття ТА ви використовуєте для оцінки освітніх потреб? Як це впливає на Ваш стиль роботи в різних контекстах з особами, що уклали контракт, та іншими людьми, залученими в цю роботу?
 6. Якими кінцевими цілями і цінностями Ви керуєтеся в своїй роботі? Який їхній зв’язок з думками про одужання, що висловлювлюються в транзакційно-аналітичній літературі?
 7. Опишіть, як Ви розумієте зв’язок між навчанням і викладанням. З’ясуйте, як це питання пов’язане з поняттями ТА, і як впливає на Ваш стиль роботи.
 8. Яку модель або концепцію (які моделі або концепції) Ви використовуєте, щоб зрозуміти інтерпсихічний процес? Який вплив це чинить на Вашу роботу?
 9. Яку модель або концепцію (які моделі або концепції) Ви використовуєте, щоб зрозуміти міжособистісні відносини і комунікації? Який вплив це має на Вашу роботу?
 10. Яким чином Ви застосовуєте контрактний метод для фасилітації освітнього процесу (процесу викладання \ навчання)?
 11. Які концепції Ви використовуєте у роботі з індивідуальними клієнтами або групами зі специфічними (освітніми) потребами? Як ці концепції впливають на Ваш стиль роботи?
 12. Оберіть проблему, яку Ви хотіли б обговорити з теоретичної точки зору. Якщо ця проблема не належить власне ТА теорії, то розкрийте її зв’язок з концепціями ТА і наведіть варіанти інтервенцій.
 13. Опишіть дослідницький проєкт, про який Ви добре обізнані або самі були його учасником. Обговоріть цінність проєкту для теоретичної і \ або практичної діяльності в галузі ТА.

 

 1.  

8.6 ПРОЦЕДУРА ОЦІНКИ ПИСЬМОВОГО ІСПИТУ

8.6.1 Інструкції для тих, для оцінює

Головне призначення цього розділу надати екзаменаторам, які оцінюватимуть Письмовий Іспит значущі критерії, які можна використовувати при оцінці роботи. Будь ласка, прийміть до відома наступні рекомендації, що ґрунтуються  на багаторічному досвіді.

Кандидат вклав в даний Письмовий Іспит багато праці і більшу частину своєї особистості. Ставтеся до цього з повагою, незважаючи на те, як Ви оцінюєте результат. Формулюючи коментарі, поставте собі запитання: «Як би я почував себе, перебуваючи на місці кандидата або  його Головного Супервізора?». На усному іспиті Ваші коментарі стануть важливим орієнтиром для екзаменаційної комісії в аспектах, що стосуються сильних і слабких сторін в компетенції кандидата.

Не здійснюйте діагностику кандидата в процесі оцінки Письмового Іспиту. Оцінка – освітній, а не психотерапевтичний процес. Екзаменатор має уникати використання непрофесійних критичних суджень і абстрактних міркувань про цінності. Такі слова, як «незадовільний» або «неадекватний» недостатньо інформативні, щоб показати кандидатові, як домогтися успіху в майбутньому. В основі Ваших зауважень будуть лежати критерії Атестаційної Шкали, розробленої відповідно до базових компетенцій.

Оцінка Письмового іспиту повинна містити позитивні погладжування. Чітко описуйте свої очікування, якщо Ви вважаєте будь-який аспект відповіді незадовільним, або кандидат представив недостатньо інформації. Таким чином, кандидат зможе здобути для себе щось корисне. У своїх коментарях звертайтеся безпосередньо до кандидата: це робить атестацію поважних процесом на рівні «Я – ОК, і ти – ОК». Обмежте зворотний зв’язок 3 сторінками тексту. Використовуйте числову Атестаційну Шкалу і супровідне керівництво СОС по роботі з нею.

8.6.2 Оцінка та атестація Письмового іспиту

Атестаційна Форма представлена ​​в Розділі 12.7.9. Для кожного з 4 розділів складена особлива числова шкала відповідно до відсоткових коефіцієнтів оцінки, що припадає саме на цей розділ. Так, Розділ А оцінюється за шкалою від 1 до 20 балів; Розділ B – від 1 до 10; Розділи С і D – від 1 до 35.

На шкалі позначені критерії, які необхідно брати до уваги при атестації кожного розділу. Пунктирна стрілка вказує на кількість балів, яку необхідно набрати для отримання заліку з цього розділу.

Функція Атестаційної Шкали – зіставлення результатів іспиту в різних розділах і для забезпечення достовірності результатів оцінки у різних екзаменаторів.

Закінчивши оцінку всіх розділів Шкали, підсумуйте отримані 4 оцінки. Підсумковий результат буде загальною екзаменаційної оцінкою у відсотках. При результаті, рівному 65% і вище Письмовий Іспит вважається складеним успішно. Однак, приймаючи рішення про позитивний \ негативний результат іспиту, екзаменатор також звертає увагу на наступні чинники:

 • Кандидат повинен відповісти на запитання у всіх 4 розділах.
 • Матеріали чотирьох розділів не повинен суперечити одне одному.

 Rating – рейтинг, оцінка.

Якщо будь-який з критеріїв, перерахованих в Атестаційній Шкалі, зовсім не відповідає стандарту, це може стати причиною для негативної атестації кандидата.

Будь-який іспит, оцінка якого здійснювалася без використання Оціночної Таблиці, повертається Екзаменаційному Координатору для проведення нової процедури атестації.

8.6.3 Атестація

Особи, які оцінюють іспит, під час оцінки критеріїв рейтингової шкали мають звірятися з Базовими компетенціями і Атестаційною формою Усного іспиту (12.7.9)

8.6.4 Процедура атестації

Вся документація з іспиту на статус СТА представлена ​​в Розділі 12.

Визначення особистості екзаменатора і кандидата гаряче обговорювалося всередині EATA, що продемонструвало, що спільнота екзаменаторів – це група розсудливих, залучених і етично-мотивованих людей.

Проблема розголошення / нерозголошення особистості екзаменатора в рівній мірі привертає етичну увагу всіх залучених у дискусію, але розглядається з різних позицій різними екзаменаторами в різних мовних групах. Комітет з Професійної Освіти і Стандартів та Сертифікаційна Комісія вивчили всі думки і експериментували з різними варіантами, щоб знайти найкраще рішення.

Для нашої системи однаково важливі прозорість і рівність, і поточні правила покликані дотримати обидві ці вимоги.

 1. Спочатку оцінку здійснює Головний Супервізор кандидата, коли Супервізор виявляє загальне схвалення Письмового Іспиту.
 2. Якщо Головний Супервізор вважає, що текст іспиту відповідає вимогам прохідного стандарту, кандидат відсилає його Координатору Мовної групи разом з Формою Подання Письмового Іспиту, в якій позначено контактні дані кандидата. У тексті Письмового іспиту не повинно бути матеріалу, за яким можна було б визначити Вашу особистість.

До документів додається Засвідчена Форма Головного Супервізора про допуск Кандидата до Письмовому Екзамену на отримання статусу СТА (див. Розділ 12).

 1. Координатор Мовної групи веде два списки екзаменаторів. Один – для тих, хто хотів би залишитися анонімом, інший для тих, що бажає бути названим. Координатор Мовної групи запитує кандидата, чи бажає він знати своїх екзаменаторів, і також чи бажає розкрити своє ім’я в кінці екзаменаційного процесу чи ні. Кандидат повинен дати чітку відповідь – Так чи Ні. Якщо кандидат говорить так, його ім’я та імена екзаменаторів будуть розкриті  наприкінці екзаменаційного процесу, і з’явиться можливість обміну думками по закінченні іспиту.
 2. Координатор Мовної групи призначає екзаменатора, який відповідає очікуванням кандидата в сфері анонімності і побажанням екзаменатора, анонімно або із зазначенням імені, і надсилає папери Письмового Іспиту екзаменатору разом з офіційним листом на адресу Експерта з Оцінювання Письмового Іспиту із CTA. Ним є Сертифікований Транзактний Аналітик, бажано в статусі PTSTA, CTA-тренера чи TSTA в галузі спеціалізації кандидата. На цьому етапі Координатор Мовної групи не розкриває імена кандидата і екзаменатора.
 3. Екзаменатор оцінює Письмовий Іспит відповідно до Атестаційної Шкали. До безпосереднього оформлення оцінки в письмовій формі екзаменатор повідомляє про своє рішення Координатора Мовної групи. Якщо кандидат склад іспит, координатор дає екзаменатору вказівку оформити Атестаційну Форму Письмового Іспиту. Екзаменатор оформляє оцінку на папері із зазначенням своїх особистих даних і завіряє її своїм підписом. Текст Письмового іспиту і Атестаційна Форма Письмового Іспиту повертаються Координатору Мовної групи.
 4. У разі заліку, Координатор Мовної групи повертає папери Письмового Іспиту і Табель Письмового Іспиту кандидату разом з офіційним листом. Зворотній зв’язок кандидату надається відповідно до умов контракту. У разі вимоги анонімності для Координатора Мовної групи всі імена залишаються конфіденційними, у разі вимоги про надання імен, табель буде підписано, екзаменатору будуть повідомлені дані про особу кандидата, щоб відбувся процес обміну зворотним зв’язком.
 5. Якщо екзаменатор повідомляє Координатору Мовної групи, що збирається оцінити роботу незадовільно, координатор дає вказівку почекати з оформленням Атестаційної Форми Письмового Іспиту. Координатор відразу ж надсилає текст Письмового Іспиту другому екзаменатору, докладаючи до нього офіційного Листа Екзаменатору Письмового іспиту на отримання статусу СТА. Другому екзаменатору не повідомляють про незадовільну оцінку кандидата першим екзаменатором.
 6. Другий екзаменатор виконує ту ж описану вище процедуру, повідомляючи Координатору Мовної групи про рішення щодо оцінювання іспиту. На цьому етапі Координатор Мовної групи повідомляє екзаменатору, що він \ вона є другим екзаменатором і просить обох екзаменаторів провести нараду. Якщо другий екзаменатор також вважає іспит незадовільним, кандидату виставляється «незалік». Екзаменатори спільно складають зворотний зв’язок і вказують свої імена на Атестаційній Формі Письмового Іспиту.

Координатор Мовної групи повертає кандидату текст Письмового Іспиту і Атестаційну Форму Письмового іспиту разом з Супровідним Листом до Атестаційної Форми Письмового іспиту на отримання статусу СТА.

 1. Якщо на думку першого екзаменатора іспит не складено, а на думку другого – складено, Координатор Мовної групи попросить обох прийти до спільного рішення під час обговорення і надати загальний табель Письмового іспиту. Участь в обговоренні є обов’язковою. За згодою обох сторін, імена обох екзаменаторів будуть названі кандидату.
 2. Якщо екзаменатори доходять згоди і надають спільний табель Письмового іспиту, його пересилають кандидату, разом з офіційним листом.
 3. Якщо згоди досягти не вдалося, Координатор Мовної групи призначає фасилітатора, який допоможе екзаменаторам знайти рішення. Фасилітатор не читатиме роботу з Письмового іспиту.
 4. Якщо згоди досягти не вдалося, Письмовий іспит оцінюється третім екзаменатором при консультації з двома попередніми екзаменаторами та повертається разом з Атестаційною Формою Письмового іспиту Координатору Мовної групи.
 5. Письмову роботу оцінює третій екзаменатор, консультуючись з двома попередніми, після чого табель Письмового Іспиту надсилається Координатору Мовної групи. Третій екзаменатор буде єдиним, хто підписує табель.
 6. Координатор Мовної групи повертає табель кандидату разом з офіційним листом. Відносно анонімності, як і сказано вище, зворотний зв’язок кандидату надається відповідно до умов контракту. У разі вимоги про конфіденційність, всі імена залишаються конфіденційними, у разі вимоги про надання імен, Табель підписується, екзаменатору повідомляють дані про особу кандидата, щоб вони могли обмінятися зворотним зв’язком.

Якщо кандидат отримує незадовільну оцінку, кандидат може переписати і заново подати текст Письмового Іспиту на оцінку. Координатор Мовної групи допускає даний текст до оцінки тільки в тому випадку, якщо Головний Супервізор перечитав текст іспиту і в письмовій формі підтвердив, що вважає, що перероблений варіант відповідає екзаменаційним стандартам.

8.7 Процедура апеляції за результатом Письмового Іспиту

Процедура апеляції передбачається власне процедуру проведення атестації з даного іспиту.

Однак у виняткових обставинах кандидат може виявити бажання подати апеляцію за результатом або процесом іспиту. У цьому випадку кандидат може використовувати Апеляційні процедури, наведені в Розділі 9.10.

9.9 Виняткові обставини

Внаслідок ряду виняткових обставин кандидат може попросити змінити екзаменаційні правила. Для цього він \ вона повинні написати заяву на ім’я Координатора Мовної Групи мінімум за 6 місяців до запланованої дати проведення Усного Іспиту.

Потім Координатор, проконсультувавшись з Супервізуючим Екзаменатором і, в разі необхідності, з PTSC, розглядає заяву, приймає рішення і відповідає кандидату, обґрунтовуючи те чи інше рішення. Якщо кандидат не згоден з рішенням, його заява розглядається в PTSС, де приймається остаточне рішення.

Національні асоціації ТА не мають незалежних повноважень щодо зміни екзаменаційних правил СОС.

9.10 Процедура апеляції

 1. ОФІЦІЙНІ апеляції

Офіційні заяви на апеляцію повинні подаватися протягом місяця після отримання висновку про Атестації Письмового або Усного Екзаменів. Виключається апелювання з питань, що стосуються академічних (наукових, теоретичних) висновків.

 1. ПРИЧИНИ ДЛЯ ПОДАЧІ апеляції
 • Серйозна адміністративна помилка, що мала місце в процесі виставлення оцінок.
 • Процедура виставлення оцінок не відповідала правилам, встановленим ЄАТА.
 • Мало місце інша серйозна обставина або порушення.
 1. ПРИЧИНИ ДЛЯ ВІДХИЛЕННЯ ЗАЯВИ НА апеляцію
 • Апеляція спрямована проти академічних \ професійних висновків екзаменаторів.
 • Кандидат не звернув увагу Координатора Мовної Групи або Комітету з проведення Усного Іспиту на обставини, описані в заяві на апеляцію до початку екзаменаційного процесу або процедури Атестації, без вагомої на те причини.
 • Кандидат не був обізнаний або не зрозумів опубліковані правила проведення екзаменаційного процесу та участі в ньому.
 • Апеляція пов’язана з давно існуючими проблемами зі здоров’ям кандидата, про які кандидат знав, збираючись брати участь в іспиті.
 • Закінчився термін подачі Заяви на апеляцію.
 1. АПЕЛЯЦІЙНИЙ ПРОЦЕС
 • Кандидати повинні заповнити Додаток до Апеляційної Форми і окреслити причини для подачі апеляції.
 • Кандидати повинні зібрати ряд документів, що свідчать на їхній захист (наприклад, медичні довідки, свідчення третіх осіб тощо).
 • Заповнену форму і будь-які свідчення, що виправдовують вимоги кандидата, необхідно надіслати Супервізуючому Екзаменатору протягом місяця після того, як кандидат отримав висновок про негативні результати складання іспиту. Необхідно зберегти поштове повідомлення про відправлення листа. Після закінчення цього терміну всі отримані заяви вважають недійсними, а апеляція автоматично відхиляється.
 • Якщо апеляція подається з приводу Усного Іспиту, до заяви необхідно докласти Атестаційні Форми і копію тексту екзаменаційної роботи.
 • У випадку, коли апеляція стосується Письмового Іспиту, додається копія табеля з оцінками Письмового Іспиту. Заповнена форма має бути відправлена ​​Супервізуючому Екзаменатору EATA протягом одного місяця після одержання повідомлення про негативні результати іспиту. Необхідно зберегти поштове повідомлення про відправлення листа.
 • Апеляційна заява розглядається Супервізуючим Екзаменатором за консультації з одним з членів СОС \ PTSC. Щоб прийняти рішення про справедливість Апеляції (тобто, про відповідність Апеляції причинам для подачі апеляції, описаним в Розділі В), Комісія може вимагати від кандидата або екзаменаторів надати їм більш детальну інформацію про екзаменаційний процес.
 • Апеляції не будуть розглянуті, якщо всі необхідні документи не перекладено англійською мовою.
 • Якщо апеляція визнана валідною, всі відповідні документи (письмовий іспит, запис усного іспиту і т.д.) мають бути відправлені Супервізуючому Екзаменатору EATA.
 • У випадку, коли апеляція стосується письмового іспиту, Апеляційна комісія зв’язується з кандидатом, який повинен переслати її членам копії письмового іспиту. Апеляційна комісія ознайомиться з письмовим іспитом і надасть загальну оцінку роботи, дотримуючись рекомендацій Керівництва і використовуючи ті ж форми оцінки.
 • У випадку, коли апеляція стосується усного іспиту, Апеляційна комісія прослухає записи іспиту.

Кандидат отримає письмове повідомлення безпосередньо від Голови Апеляційної комісії з рішенням Апеляційної Комісії протягом двох тижнів з моменту проведення зустрічі членів комісії.

 1. МОЖЛИВІ РЕЗУЛЬТАТИ апеляції
 • Апеляція відхиляється. Це рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.
 • Апеляція схвалюється. Висловлюється одна з наступних рекомендацій:
 • Переглядаються результати і оцінка (залік \ незалік) Письмового або Усного Екзаменів.
 • Кандидат отримує право перескласти будь-які етапи іспиту.
 • Кандидат отримує право перескласти весь іспит повністю.
 • Апеляційна Комісія може висловити свої пропозиції щодо оцінки екзамену.

Екзаменаційні Комісії з Усних і Письмових іспитів отримують повідомлення про результати апеляційного процесу та причини прийняття того чи іншого рішення.

9 УСНИЙ ІСПИТ НА СТАТУС СТА

9.1 Вступ

Усний іспит на статус СТА відбувається за особистої присутності чотирьох висококомпетентних членів ЄАТА і \ чи ITAA,  один з яких виступає в ролі Голови Комісії. Особe, яку екзаменують, оцінюють відповідно до Атестаційної Форми з певної області спеціалізації. Іспит закритий для вільного відвідування (не є публічним). За рішенням Екзаменаційного Супервізора на іспиті може бути присутнім Спостерігач.

Обов’язки Спостерігача описано в Розділі 9.7.

Освітній рівень кандидатів та екзаменаторів повинен відповідати високому екзаменаційному стандарту.

Крім того, Усний Іспит виявляє:

 • чи компетентний кандидат в особистісному і професійному планах і поділяє він \ вона етичну відповідальність;
 • чи демонструє кандидат високий рівень знань і компетентне застосування трансформаційних змін ТА в своїй галузі спеціалізації;
 • чи здатний кандидат на практиці адекватно оцінювати поведінку людей, співвідносити її з теорією Транзакційного аналізу і давати відповідну оцінку;
 • чи демонструє кандидат достатню компетентність як Транзакційний Аналітик;
 • чи схвалює кандидат певні ідеї, невіддільні від ТА, та притримується їх: ідеї про повагу, автономність, абсолютне прийняття та позитивну конфронтацію особистості людини.

9.1.1 Робоча мова

Мовою екзаменаційних зустрічей СОС є англійська. Іспити, що організовують національні асоціації, можуть проводитися іншою робочою мовою або мовами. Кандидатам зазвичай пропонують складати іспит перед комісією, члени якої говорять англійською або іншою робочою мовою даної екзаменаційної зустрічі, якщо це не англійська мова. Зверніться до Координатора Мовної Групи, щоб з’ясувати, які мови будуть використовуватись під час іспиту. Кандидат, який має намір складати іспит за допомогою перекладача, під час подачі заяви на участь в усному іспиті зобов’язаний повідомити про це Координатора своєї Мовної Групи. За пошук Перекладача Кандидат несе особисту відповідальність.

9.2 Процедура

Супервізуючий Екзаменатор надає Екзаменаційному Супервізору право на обмеження кількості іспитів, проведених протягом визначеної зустрічі,  залежно від числа вільних екзаменаторів.

9.2.1 Призначення складу Екзаменаційних Комісій і дат проведення Брифінгових зборів

 • Імена членів кожної Екзаменаційної Комісії, інформація про час та місце проведення іспиту повинні бути вивішені в Залі для загальних зборів, щоб кандидати та екзаменатори, які беруть участь в СТА-іспиті, отримали необхідну інформацію.
 • Якщо іспит здійснюється з перекладом, за можливості, один з екзаменаторів має говорити тією ж мовою, що і кандидат.
 • За можливості, Екзаменаційні Комісії формують до проведення Брифінгових зборів.
 • Брифінгові збори, як правило, проводять за день до іспиту. Під час зустрічі надається інформація і поради, що стосуються екзаменаційної процедури.
 • З більш детальною інформацією щодо Брифінгових зборів Кандидатів можна ознайомитися в Розділі 9.3.1.
 • Зазвичай до складу екзаменаційної комісії входить 4 людини. Однак, в разі відсутності 4-го екзаменатора, комісія може складатися з 3 осіб.
 • Екзаменатори можуть приймати іспит максимум у 3-х кандидатів за день.

9.2.2 Тимчасова структура проведення Усного іспиту

 • Повний час, що виділяється на кожну екзаменаційну процедуру від початку одного іспиту до початку наступного, становить 2 години (2 години 30 хвилин для Усного іспиту з перекладом).
 • Як правило, процес самого іспиту триває не більше однієї години (1 година 30 хвилин для Усного іспиту з перекладом).
 • Протягом часу, що залишився, екзаменатори отримують можливість:
 • провести п’ятнадцятихвилинну дискусію перед початком наступного Усного іспиту;
 • підбити підсумки;
 • отримати зворотній зв’язок від Спостерігача про екзаменаційний процес; 
 • зробити півгодинну перерву.

9.2.3 Усний іспит: процедура оцінки і голосування

 • Перед початком Усного іспиту Екзаменаційна Комісія проводить 15-хвилинні збори.
 • Всі члени Комісії отримують по набору документів кандидата для ознайомлення з інформацією про самого кандидата і його \ її роботу; формулювання питань і тем для обговорення.
 • Основна увага приділяється змісту, а не оформленню документів.
 • Комісія не зобов’язана перевіряти, чи задовольняють папери Кандидата вимогам Усного іспиту, адже це завдання Координатора Мовної Групи. Однак, якщо на цій стадії виявиться груба невідповідність, виноситься заборона на проведення іспиту (“No Exam” – досл. «Ні іспиту», скасування іспиту).
 • Якщо Усний Іспит здійснюється з перекладом, то Голова Комісії Іспиту знайомить членів Комісії з відповідною процедурою (Розділ 9.8).

Усний Іспит

 • Голова вітає кандидата, пересвідчується, що всі зайняли зручні для них місця, виголошує вступну промову і пояснює процедуру.
 • Кандидат несе відповідальність за надання 3 аудіо- \ відеокасет, транскриптів і 2 пристроїв для записування: один необхідний для запису процедури іспиту, інший – для прослуховування відео- \ аудіозаписів, які подаються на іспит.
 • Протягом іспиту Екзаменаційна Комісія ставить запитання і надає Кандидату зворотний зв’язок. На початку запитання в основному стосуються змісту письмової документації та практичної діяльності кандидата.
 • Коли Комісія оголошує про готовність прослухати аудіо-\ відеозаписи, кандидата просять роздати транскрипти всім членам Комісії. Комісія шукає докази професійної компетентності кандидата і ставить запитання, що стосуються роботи, представленої в аудіо- \ відеозаписі, цікавиться думками кандидата з приводу цієї роботи.
 • Щоб надати кандидату можливість продемонструвати ефективність його \ її роботи, Комісія, швидше за все, попросить відтворити 2 аудіо- \ відеозаписи, але може попросити відтворити й усі три.
 • Також крім заявленого на іспит п’ятихвилинного відрізка аудіо- \ відеозапису, Комісія може попросити Кандидата ввімкнути будь-який інший уривок цього запису.

Процедура оцінювання

 • Голова з’ясовує у членів Комісії, чи готові вони до проведення атестації Кандидата.
 • Якщо Комісія підтверджує, що отримала досить відомостей для проведення голосування, Голова
 • Повідомляє Кандидату про те, що у нього \ неї є остання можливість звернутися до Фасилітатора Процесу.
 • Після цього право виклику Фасилітаторів Процесу мають тільки Члени Екзаменаційної Комісії.
 • Починається процедура атестації
 • Члени Комісії виставляють свої оцінки.
 • Проводиться обговорення.
 • Члени Комісії отримують можливість переглянути свої оцінки.
 • Бали, отримані кандидатом, оголошуються.
 • Голова Комісії фіксує оцінки в письмовій формі.

Процедура голосування

 • Члени Комісії голосують «За» або «Проти» складання іспиту кандидатом.
 • Голосування ґрунтується на основі оцінок, виставлених кандидату, рішення екзаменаторів, прийняте під час голосування, є остаточним.
 • Кандидат не складає іспит, якщо за це проголосували двоє (і більше) Екзаменаторів.
 • Кандидат складає іспит успішно, якщо за це проголосували троє (і більше) екзаменаторів, за винятком тих випадків, коли кандидат автоматично не складає іспит. Це відбувається якщо:
 • Загальний бал, набраний кандидатом, не перевищує 25.
 • Рейтинг кандидата за однією з шкал оцінки не перевищує 1 бала у всіх членів Екзаменаційної Комісії.

Завершення іспиту

 • Голова Комісії видає Кандидату для заповнення копію Форми оцінювання екзаменаторів, яку потім здають Екзаменаційному Супервізору.
 • Після того, як кандидат виходить з екзаменаційної аудиторії, Спостерігач надає зворотний зв’язок щодо екзаменаційного процесу.
 • Комісія коротко обговорює результати іспиту.
 • Голова заповнює Атестаційний Бланк і віддає його Екзаменаційному Супервізору.

9.2.4 Скасування іспиту: «No Exam»

 • Заборона на проведення іспиту оголошується в разі, якщо:
 • З’ясовується, що не був виконаний ряд вимог до складання іспиту (наприклад, відсутній запис роботи в групі, не були виконані вимоги національної організації і т.д.)
 • Звернення до фасилітатора Процесу не привело до прийняття будь-якого рішення і пошуку виходу з ситуації, тож таким чином завершення іспиту просто виявляється неможливим.

При скасуванні іспиту в ситуації «No Exam» кандидат може згодом взяти участь в іспиті без повторної оплати внеску.

9.3 Інструкції для кандидатів

9.3.1 Брифінгові збори кандидатів

Ви зобов’язані відвідати Брифінгові збори кандидатів, які, як правило, проводяться за день до проведення іспиту в місці його проведення. На цих зборах присутній Екзаменаційний Супервізор, який відповідає на запитання, пояснює процес, детально знайомить Вас з Атестаційними Бланками, розповідає про екзаменаційний процес і Вашу роль у ньому. На цих зборах можна отримати Інструкції для Перекладачів.

На Брифінгові збори кандидатів Ви маєте принести документи, необхідні для участі в Усному Іспиті, та віддати їх Екзаменаційному Супервізору: Ваше CV (Curriculum Vitae) і Зведені списки годин професійного тренінгу (the log) повинні бути акуратними, зрозумілими і лаконічними, щоб члени Екзаменаційної Комісії могли легко з ними ознайомитися. Якщо Ваші документи оформлені мовою, яка не є робочою мовою даної екзаменаційної зустрічі, Ви зобов’язані надати переклад всіх вище зазначених документів. Екзаменаційний Супервізор подає документи в Екзаменаційний офіс, звідки Ви зможете отримати їх тільки по завершенні іспиту.

Документи, необхідні для участі в Усному Іспиті

 • Потрібно по одній копії таких документів:
 • Заповнене Свідоцтво про реєстрацію (The Completion of Registration Certificate)
 • Письмовий Іспит
 • Чотири папки з добірками таких документів
 • Атестація Вашого Письменного іспиту (Written Examination Evaluation)
 • Приватний рекомендаційний лист Вашого Головного Супервізора
 • Ваше резюме –  Curriculum Vitae
 • Зведені списки годин професійного тренінгу
 • Ваш освітній контракт

9.3.2 Зауваження для Кандидатів щодо відмови від екзаменаторів

Кандидати можуть відмовитися від складання іспиту певним екзаменаторам. Подібний випадок необхідно обговорити з Вашим Головним Супервізором і вияснити це питання до іспиту. Якщо Ви відмовитеся від багатьох екзаменаторів, може виникнути проблема з формуванням Екзаменаційної Комісії для Вашого іспиту. Якщо Ви сумніваєтеся в тому, від кого необхідно відмовитися на екзаменаційному зборі, обговоріть цю проблему з Екзаменаційним супервізором.

Вам слід відмовитися від екзаменаторів:

 • якщо Вас пов’язують важливі особисті або ділові стосунки
 • якщо Ви отримали від них велику кількість супервізій і тренінгових занять
 • якщо вони проводили з Вами супервізії з підготовки до іспиту протягом останніх шести місяців
 • якщо вони голосували «проти» на Вашому попередньому іспиті
 • якщо щодо них у Вас є упередження: стосується як негативних, так і позитивних упереджень.

9.3.3 Інструкції для кандидатів щодо участі в усному іспиті

Кандидатам наполегливо рекомендується уважно прочитати Розділ 9 перед участю в Усному Іспиті, щоб ознайомитися з процесом і ролями учасників.

9.3.3.1 Вибір записів

В основу виокремлення таких критеріїв покладено наявний досвід проведення іспитів. Кандидат не зобов’язаний повністю враховувати всі наведені критерії.

 1. Технічні поради
 • Кожен з трьох аудіо- \ відеофрагментів запису повинен тривати близько 5 хвилин.
 • Зображення і звук повинні бути високої якості, без фонових шумів. Мовлення учасників – чітке та зрозуміле.
 1. Зміст
 • Запис демонструє раціонально вільну взаємодію між Вами і Вашим індивідуальним клієнтом або групою, з якими Ви проводите певну роботу.
 • Передбачається, що запис демонструє проведення ефективних інтервенцій з використанням ТА.
 • У записі повинна бути представлена ​​робота, яку Ви, власне, і хочете продемонструвати. Екзаменатори будуть оцінювати Вашу роботу в цілому за тією інформацією, яку вони почують в записах, а доповіді на тему «що сталося спочатку і що сталося потім» будуть розцінюватися лише як доповнення.
 • Представлена ​​робота повинна мати назву, пов’язану з теорією ТА, наприклад, «Деконтамінації», «Вивчення матеріалу сценарію» або «Укладення контракту»
 • Робота повинна відповідати контракту, укладеному з клієнтом або групою.
 • В ідеалі запис має продемонструвати зміни в клієнті у напрямку до досягнення поставленої мети.
 • Має бути зрозуміло, що саме Ваші інтервенції викликали ці зміни.
 • Запис не повинен обов’язково демонструвати один і той же предмет роботи, але процес має бути чіткий і послідовний.

Ви не зобов’язані бути досконалими! Запис може відображати елементи роботи, які в результаті ретельного обмірковування Вам би хотілося зробити інакше, але Ви повинні усвідомлювати наявність таких елементів і вміти прокоментувати їхнє значення.

9.3.3.2 Що необхідно для участі в Усному Іспиті

 • Устаткування для відтворення Вашого запису, а також батарейки або необхідні адаптери для розетки до нього; дроти, які підходять за параметрами до місцевої електромережі, і батарейки (не забудьте про додаткові).
 • Другий аудіо- або відеопристрій, що записує, і чиста касета або диск для запису іспиту.
 • Три аудіо- або відеофрагменти записи Вашої роботи.
 • Кожен фрагмент має тривати близько 5 хвилин
 • Кожен фрагмент становить собою фрагмент повного запису Вашої роботи.
 • Фрагменти повинні бути готові до відтворення на прохання Комісії.
 • Записи не піддавалися монтажу і корекції.
 • У всіх галузях спеціалізації один запис повинен відображати роботу з групою, парою або родиною, а інший – роботу з індивідуальним клієнтом.
 • У консультуванні та психотерапії як мінімум один запис має презентувати індивідуальну роботу з клієнтом.
 • Кожен розділ запису має бути точно відтворений в транскрипті, копію якого Ви зобов’язані надати в чотирьох примірниках.
 • До транскрипту можна додати адекватні додаткові матеріали: наприклад, опис роботи, яка буде продемонстрована; коротку інформація про клієнта або групу.
 • PTSC визнає необхідність демонструвати гнучкість у вимозі надавати запис групової роботи, особливо в галузях –  Консультування і Психотерапія. У такому випадку в ролі групового запису може бути використана зустріч колективу або групи особистісного росту, тренінгової або експерієнціальної групи.
 • Груповий запис має містити запис групи, яку веде екзаменований (іншими словами, запис групової роботи, яку здійснює хтось інший, не підходить)
 • Для кожного уривку необхідна надати 4 копії детального перекладу представленої роботи.
 • Транскрипти можна супроводжувати будь-яким додатковим матеріалом, наприклад, коротким описом процесу або деталями про клієнта або групу.
 • Інформація про проходження Усного Іспиту з перекладачем міститься в Розділі 9.8.

9.3.3.3 Протягом іспиту

Вибір необхідних методів для демонстрації своєї компетентності – завдання і відповідальність кандидата. Екзаменатори повинні побачити у Вашій особі компетентного колегу в області застосування ТА. Що більш професійною / технічною буде Ваша розмова з колегами, тим переконливіше Ви будете звучати.

На початку Іспиту Комісія надасть інформацію щодо процедури іспиту, члени Комісії представлять себе самі і запросять Вас розповісти про себе. Комісія ще раз ознайомитися з Вашим CV, Зведеними списками годин професійного тренінгу, копією Письмового іспиту і його Атестаційною Формою. Швидше за все, на цьому матеріалі буде будуватися первісна дискусія і питання членів Комісії, особливо, якщо в Атестаційної Формі Письмового Іспиту вказуються відповідні запитання для обговорення. Потім Комісія попросить Вас продемонструвати свої аудіо- / відеозаписи. Кожна наступна дискусія повинна проводитися в рамках ТА.

 • Уважно слухайте запитання, відповідайте коротко і точно (специфічно, вузько).
 • Уточнюйте у членів Комісії, чи хочуть вони, щоб Ви розширили відповідь.
 • Якщо Ви не зрозуміли запитання, попросіть, щоб його роз’яснили.
 • Якщо Ви не отримали відповіді або відчуваєте невпевненість у відповіді на своє запитання, треба запитати у члена Комісії, який ставив Вам запитання спочатку, чи влаштовує його \ її Ваша відповідь.
 • Будьте готові:
 • Пояснити та інтерпретувати будь-який аспект того, що відбувається в аудіо- \ відеозаписі.
 • Міркувати про альтернативні способи інтерпретації представленого матеріалу, використовуючи транзакційно-аналітичну теорію.
 • Обговорювати можливість застосування різних ТА підходів.
 • Обговорювати зв’язок між своїми інтервенціями і реакціями клієнта.
 • Співвідносити роботу з контрактом між Вами і Вашим клієнтом і  довгострокового плану роботи з ним \ нею.

Заключні зауваження

Відповідальність кожного з присутніх в Екзаменаційної аудиторії – підтримувати цілісність екзаменаційного процесу. Один з обов’язків Голови – захищати Вас, забезпечити захист Ваших прав та ведення Екзаменаційного процесу таким чином, щоб забезпечити чесність іспиту та повагу до Вас, якими б не були його результати. Якщо Ви відчуваєте, що цього не відбувається, будь ласка, візьміть на себе відповідальність: обговоріть ситуацію та запропонуйте звернутися до Фасилітатора процесу.