До Вашої уваги зміни до європейської сертифікації. Ганна Яворська, ТСТА-п детально розповідає про кожну з них. Відео.


7 ОГЛЯД ІСПИТУ З ОТРИМАННЯ СТАТУСУ СТА

7.1 Вступ

7.1.1 Іспит з отримання статусу СТА в напрямі спеціалізації

Мета іспиту – підтвердити високий рівень компетенції у використанні Транзакційного аналізу в напрямі спеціалізації, обраної кандидатом, на основі ключових умінь, необхідних у цій галузі. Вони наведені в Розділі 2.

Іспит складається з двох частин:
Спочатку необхідно скласти Письмовий Іспит.
Участь в Усному Іспиті можна взяти тільки в тому випадку, якщо успішно пройдено Письмовий Іспит.

Письмовий Іспит зберігає свій статус успішно пройденого навіть тоді, коли на наступному Усному Іспиті кандидат зазнає невдачі. У разі необхідності кандидат може кілька разів перескладати будь-яку частину іспиту. Кандидат, який не склав Усного Іспиту з першої спроби, не має права на повторне складання протягом тієї ж екзаменаційної сесії.

Напрям спеціалізації вказано в навчальному контракті. Кандидат на статус CTA має пройти іспит в тій галузі, що зазначена. Під час самого іспиту, ні сам екзаменований, ні екзаменатори не можуть змінити вказаний напрям спеціалізації кандидата.

7.1.2 Акредитація

Іспит з акредитації в якості сертифікованого Транзакційного аналітика проводиться СОС, підкомітетом РТSС, який є комітетом Ради ЄАТА. У ролі екзаменаторів можуть виступати PTSTA і TSTA, CTA-тренери. СТА також можуть виступити в ролі екзаменаторів.

Між ЄATA, FTAA і ITAA існує взаємне визнання екзаменаційних процедур, що діють у кожній асоціації. Представники Асоціацій щорічно зустрічаються в рамках групи TAWCS, щоб продовжувати процес погоджень.

Успішно склавши Письмовий та Усний Іспити, кандидат отримує право називатися Сертифікованим Транзакційним Аналітиком (СТА). Кандидат отримує сертифікат, який визнає його або її компетентність в цьому напрямі спеціалізації.

7.1.3 Оплата екзаменаційних внесків і відмова від участі в іспиті

До моменту подачі Письмового Іспиту необхідно повністю оплатити екзаменаційний внесок. Якщо Кандидат отримує незадовільну оцінку за Письмовий Іспит і дещо пізніше бере в ньому повторну участь, кандидат зобов’язаний сплатити внесок, рівний половині суми внеску за обидва іспити.

Внесок, сплачений за участь в Усному Іспиті, зберігається до моменту, коли кандидат зможе взяти участь в Усному Іспиті. Якщо кандидат відмовляється від участі в Усному Іспиті не пізніше ніж за 2 місяці до його проведення, внесок зберігається до тих пір, поки кандидат не вирішить складати екзамен. Якщо кандидат повідомляє про свою відмову від складання іспиту пізніше, ніж за 2 місяці, внесок не відшкодовується і не зберігається. Якщо кандидат згодом зареєструється для участі в іншому Усному іспиті, йому знову доведеться сплатити половину повної суми початкового внеску за два іспити. Будь ласка, дізнайтеся поточний розмір екзаменаційного внеску, спосіб його переказу на рахунок ЄATA, а також національні / регіональні витрати, які можуть супроводжувати цей переказ. Ця інформація буде розміщена на сайті ЄATA або може бути отримана в національній асоціації.

7.1.4 Переклад письмових матеріалів

Всі письмові матеріали, за винятком тексту Письмового Іспиту, мають бути оформлені англійською мовою або робочою мовою екзаменаційної зустрічі. В іншому випадку до всіх письмових матеріалів має додаватися переклад (англійською мовою або робочою мовою екзаменаційної зустрічі). Необхідно представити однакову кількість оригіналів і перекладів. В Усній частині іспиту екзаменатори та перекладач повинні мати можливість слухати запис і бачити текст на обох мовах одночасно, тому переклад уривків із запису має бути наведений поряд з оригіналом на тій же сторінці. Див. Розділ 9.8.3 Інтрукцій зі складання Усного іспиту з перекладом.

7.2 Допуск до іспиту з отримання статусу СТА

7.2.1 Готовність кандидата до участі в іспиті з отримання статусу СТА

Очікується, що в процесі тренінгової підготовки до іспиту та акредитації в якості Сертифікованого Транзакційного Аналітика кандидат набуває базові компетенції в цьому напрямі спеціалізації. Базові компетенції для всіх чотирьох галузей застосування вказано в Розділі №2.

Кандидат повинен продемонструвати наступні здібності та вміння:

  Встановлення ефективних робочих відносин.

  Визначення проблеми і постановка діагнозу.

  Визначення лікувальних цілей та планів змін.

  Укладення контрактів.

   Адекватний аналіз процесу і його результатів.

  Створення планів відповідно до цілей і контексту обраної сфери застосування ТА.

  Практичне застосування вищезгаданого.

  – Можливість оцінити результат застосуваннявищезгаданого.

  Впевненість у власній компетентності в якості професіонала-практика (який одночасно усвідомлює обмеженість своїх можливостей).

7.2.2 Загальні вимоги

Для участі в іспиті з отримання статусу СТА кандидат повинен:

  •  мати Сертифікат про проходження 101 Курсу ТА, який кандидат отримує або безпосередньо прослухавши курс, або склавши Іспит;
  • мати поточний навчальний контракт з ЄATA, схвалений ЄATA протягом як мінімум 1 року до моменту складання Усного Іспиту (проте рекомендовано підписати та затвердити контракт за 1,5 року до здачі письмового іспиту);
  • виконати ряд важливих національних вимог, що стосуються сертифікації в цьому напрямі спеціалізації;
  • отримати рекомендації Головного Cупервізора (відгук про готовність кандидата до участі в іспиті);
  • набрати необхідний мінімум годин (2000), які розподіляються так:

750 годин роботи з клієнтом; з них 500 годин – робота з використанням ТА, 600 годин професійної освіти; з них 300 годин – отримання освіти в напрямі ТА;

150 годин супервізії; 75 годин з них супервізії від PTSTA, CTA-тренера або TSTA, який є членом ЄАТА, IТАА або FТAА; 40 з 75 годин супервізії Ви здійснюєте зі своїм Головним Супервізором;

500 годин додаткового професійного розвитку (добираються Головним Супервізором відповідно до національних вимог).

Стандартне число годин тренінгу та практичної діяльності в напрямі спеціалізації кандидата було визначено ЄАТА. Така кількість годин професійної освіти і розвитку необхідні, щоб забезпечити тренованому отримання широкого практичного досвіду і глибоких теоретичних знань. Досвід практичної діяльності або освіта в напрямі спеціалізації кандидата, що отримані до початку і протягом ТА-тренінгу, можуть бути включені до відповідної категорії годин тренінгу.

7.2.3 Детальний опис вимог

7.2.3.1 Сертифікат 101 Курсу Транзакційного Аналізу

Детальну інформацію про Сертифікат див. в Розділі 6 Посібника.

7.2.3.2 Освітній контракт

У кандидата повинен бути чинний освітній контракт з отримання статусу СТА, схвалений EATA принаймні за рік до обраної дати усного іспиту

(див. вище 7.2.2 і розділ 4).

7.2.3.3 Години роботи з клієнтом

Кандидат повинен провести щонайменше 750 годин роботи з індивідуальними клієнтами або групами; і щонайменше протягом 500 з них кандидат зобов’язаний використовувати ТА в якості теоретичної моделі здійснюваної роботи. Протягом цих 750 годин кандидат виступає в ролі головної відповідальної особи як практикуючий професіонал, ведучий або тренер. Щонайменше 50 годин – години роботи з індивідуальними клієнтами, і щонайменше 50 годин – години роботи з групою.

У сферах спеціалізації психотерапії та консультування ці години роботи з клієнтами можуть бути з окремими особами, парами, сім’ями та групами, а також це може бути терапевтичний марафонам. Кандидати повинні мати великий досвід роботи.

Незалежно від напряму спеціалізації один з трьох наданих на Усний Іспит записів має ілюструвати роботу кандидата в групі. Запис продемонструє вміння кандидата управляти динамікою групи в конструктивному ключі, використовуючи транзактний аналіз для розуміння групового процесу. В межах екзаменаційних вимог, під групою слід розуміти 3 і більше осіб. Кандидати в напрямі консультування і психотерапії повинні надати як мінімум один запис про роботу з клієнтом один на один.

Як виключення, запис роботи в групі може бути робота з парою. Очікується, що кандидат продемонструє/пояснить, як робота і динаміка з парою відрізняються від роботи з клієнтами один на один і з групами.

PTSC визнає потребу в більш гнучких вимогах, що стосуються надання записів роботи в групі на іспит з отримання статусу СТА. Іноді отримати дозвіл на запис групової роботи в сфері консультування і психотерапії буває складно. Тому запис роботи з групою може демонструвати роботу з групою з особистісного розвитку, тренінговою групою або експериментальноюгрупою.

7.2.3.4 Години професійної освіти

Кандидат повинен отримати щонайменше 600 годин професійної освіти; з них принаймні 300 годин – власне транзактноаналітичного тренінгу під керівництвом ТSТА, CTA-тренера або PTSTA. Під професійною освітою мається на увазі здобуття теоретичних знань, вона може складатися з демонстрації застосування ТА, практичного тренінгу, лекцій та дискусій.

7.2.3.5 Години супервізії

Протягом свого тренінгу кандидат повинен отримати мінімум 150 годин супервізії. 75 годин становлять транзактноаналітичні супервізії, що проводяться PTSTA, CTA-тренером або TSTA; 40 з них кандидат здійснює зі своїм Головним Супервізором. Інші 75 годин кандидат може отримати протягом або до початку транзактноаналітичної освіти в межах підходів, відмінних від ТА.

А) Що можна вважати часом супервізії
Часом супервізії кандидат може вважати будь-яку годину, протягом якої він \ вона активно працювали над супервізійною проблемою (матеріалом, представленим на супервизію) разом зі своїм супервізором. Як правило, тренований не вносить до свого заліку години супервізії, протягом яких він \ вона були присутні на супервізії інших тренованих, але самі не здійснювали супервізійну роботу.
Однак, якщо двоє або троє супервізованих отримують супервізію в групі протягом певної кількості часу і якщо кожен тренований представляє на супервізію свій матеріал, всі треновані вносять до свого заліку відповідну кількість супервізійних годин від цього супервізора.

Наприклад, якщо троє тренованих провели три години супервізії, і кожен з них представив на супервізію певний матеріал, кожен з них має право внести до свого заліку по 3 години отриманої супервізії.

Якщо група складається з 4 і більше осіб, всі треновані, які представили свою роботу на супервізію, можуть претендувати на залік супервізійних годин. Вони отримують по 1 годині на супервізійний залік. Учасники групи отримують можливість внести години, протягом яких вони не здійснювали презентації супервізійного матеріалу, в залік годин поглибленої ТА-освіти / тривалого професійного розвитку. Кількість годин, що вносяться до заліку, не може перевищувати власне тривалість супервізійної сесії.

Наприклад: якщо п’ятеро тренованих проводять 3 години на супервізії, і троє з них по черзі представляють роботу протягом трьох годин, кожен з тренованих, які отримали супервізію зі свого матеріалу, може внести до заліку 1 годину супервізії і 3 години поглибленого ТА тренінгу. Треновані, які були присутні, але не брали участі в супервізії безпосередньо (2 людини), зараховують собі по 3 години поглибленого ТА тренінгу \ професійного розвитку.

B) Рекомендації щодо супервізії

Як тільки треновані починають застосовувати ТА в своїй роботі, на них покладається відповідальність регулярно відвідувати супервізії з TSTA, CTA-тренером або PTSTA. Супервізійні сесії можуть становити собою презентацію не пов’язаних між собою випадків, але ми б рекомендували тренованим регулярно через певний проміжок часу представляти на супервізію роботу з певними клієнтами або групою, що дозволить кандидату показати супервізору процес дослідження, прогрес, проблеми та результати роботи в межах певного напряму спеціалізації. Ще один важливий елемент супервізії – взаємний зворотній зв’язок, конфронтація і обговорення, між супервізором і тренованим або в групі.
Супервізія може бути живою супервізією роботи тренованого. Якщо супервізія є безпосереднім спостереженням застосування ТА тренованим, тренований може виступити в ролі помічника супервізора. Для того, щоб цей процес (прим. Процес живого спостереження) був визнаний супервізією, потрібно провести супервізійне обговорення. У цьому випадку Головний Супервізор і тренований спільно визначають, скільки годин врахують до заліку як супервізійні.

2 Супервізія може здійснюватися в режимі онлайн, а також в режимі оффлайн. Рішення щодо співвідношення кількості годин онлайн супервізії до годин офлайн супервізії, віч-на-віч з кандидатом, приймається Принциповим Супервізором. Супервізії будуються на усній презентації та \ або аудіо- \ відеозаписах роботах тренованих.

* PTSC визнає, що в деяких країнах зараз онлайн-навчання та супервізії онлайн є важливою частиною навчання, хоча в деяких інших країнах вони не так авторизовані. PTSC пам’ятає, що EATA є європейською асоціації, яка має врахувати різні потреби і реалій.Однак PTSC рекомендує, щоб кількість годинонлайн-супервізії не перевищувала 50% від загальної кількості годин супервізії, необхідних для Головного Супервізора.

У всіх випадках Кандидати та Головні Супервізори відповідальні за те, щоб вимоги їхніх Національних та/або Європейських асоціацій щодо супервізій онлайн та навчання були дотримані.

7.2.3.6 Години додаткового професійного розвитку

Кандидат повинен отримати мінімум 500 годин додаткового професійного розвитку. Їхній зміст визначається регіональною або національною організацією, які мають право передати цю відповідальність Головному Супервізору. Години додаткового професійного розвитку можуть бути, наприклад, годинами додаткового тренінгу, супервізії, особистісної психотерапії, роботи в психіатричному оточенні тощо.

7.2.3.7 Особиста терапія і \ або особистісний розвиток, що триває

Наявність годин пройденої особистісної терапії та \ або особистісного розвитку, що триває, не обмежені певними кількісними рамками. PTSC рекомендує кандидатам проходити особистісну терапію протягом транзактноаналітичного тренінгу для того, щоб тренований відчув на собі практичне застосування Транзакційного аналізу, а також щоб у майбутньому тренований міг застосовувати ТА з позиції, не обмеженої сценарієм, і поза моделями поведінки, що шкодять. Це слугує критерієм допуску до іспиту.

Кандидат і Головний Супервізор повинні переконатися, що всі вимоги до особистої терапії Кандидата, що існують в Національній і / або Європейській Асоціації, дотримані.

7.3 Розклад підготовки до іспиту

7.3.1 Процедура іспиту з отримання статусу CTA

Першим кроком є вибір головного супервайзера у вибраній сфері застосування для написання роботи. Це може бути CTA TS, PTSTA або TSTA. Требамати не менше 40 годин супервізії з ним.

Вибір дати та місця проведення усного іспиту.

По-перше, кандидат і його \ її Головний Супервізор повинні визначити: чи готовий кандидат до складання іспиту. Головний Супервізор може запропонувати кандидату виконати ряд вимог, перш ніж допустить його \ її до іспиту. Також рекомендується спочатку вибрати дату проведенняУсного Іспиту і відштовхуватися від неї уструктуруванні своєї роботи. Дати проведення Усних Іспитів публікуються на вебсайті ЄАТА.

Підписання контракту з отримання статусу CTA. Контракт EATA на отримання CTA (13.6.1) має бути підписаний Головним Супервайзером і Кандидатом, а потім надісланий до EATA для схвалення та печатки. Контракт має бути схвалений EATA принаймні за рік до дати усного іспиту, коли кандидат має намір скласти іспитЦе означає, що дата підтвердженняпечаткою)має бути визначена за 12 місяців до усного іспиту.

Написання письмового іспиту. Починайте роботу над Письмовим Іспитом приблизно за 18 місяців до проведення обраного Вами Усного Іспиту. За потреби кандидати можуть звернутися за допомогою до інших супервайзерів, щоб отримати професійну підтримку щодо спеціалізацій (наприклад, робота з дітьми; підтримка в написанніроботи тощо). Кандидати також повинні знати політику EATA щодо дислексії і за потреби її використовувати її (див. розділ 8.8).

Необхідно повідомити Координатора мовної групи щодо наміру кандидата здати письмовий іспит принаймні за 9 місяців до усного іспиту. Це допоможе спланувати наперед і знайти перевіряючих письмових іспитів.

Подача письмової роботи. – Кандидати повинні надіслати свій письмовий іспит мовному координатору не пізніше ніж за 6 місяців до обраної дати усного іспиту:

A) Копія всіх схвалених контрактів EATA з копіями будь-яких отриманих винятків і доданим планом навчання щодо винятків.

B) Заповнена Форма Головного Супервізора з допуску Кандидата до Участі в Письмовому Іспиті (13.7.1).

C) Заповнена форма Кандидата щодо письмового іспиту (13.7.2).

D) 1 PDF-копія письмового іспиту.

E) Формадекларація кандидата щодо відсутностіплагіату (13.7.15)

F) Копія документа про оплату (див. 7.1.3), яку необхідно надіслати перед здачею письмового іспиту.

Збережіть копію свідоцтва про оплату та копію всіх документів (зверніть увагу, що в деяких країнах, наприклад, Сполученому Королівстві, оплата проводиться оплата здійснюється безпосередньо Національній асоціації. Будь ласка, перевірте національні правила).

Очікування результату: Перевірка роботи іотримання оцінки за письмовий іспит зазвичай займає не менше 8-10 тижнів. Протягом цього часу триває підготовка до усного іспиту

Участь в Усному Іспиті реєструється за 3 місяці до його безпосереднього проведення. Для цьогоне пізніше, ніж за 3 місяці до усного іспиту на ім’я Координатора Мовної Групи необхідно надіслати такі документи, зберігши їхні копії: Форму Головного Супервізора з допуску Кандидата до Усного Іспиту і Заяву про намір Кандидата взяти участь в Усному Іспиті.

Якщо форми неповні, Координатор Мовної Групи може не прийняти заявку на вказану дату проведення усного іспиту.

Координатор Мовної Групи має отримати цю форму не пізніше ніж за 3 місяці до дати усного іспиту кандидата (-від дати до дати-)

Якщо кандидат отримав право на зміну екзаменаційних правил або якщо він \ вона змінили свого Головного Супервізора або змінили контракт, необхідно представити повну інформацію про дані зміни на окремому аркуші паперу, із зазначенням дат, коли ці зміни були заявлені в ЄАТА.

Повідомте Координатору Мовної Групи, чи будете Ви складати іспит з допомогою перекладача. (див. розділ 9.8 рекомендацій для перекладачів)

Як правило, Письмовий Іспит і Атестація (-ії) Письмового Іспиту повертають кандидату не пізніше ніж за 3 місяці до дати проведення Усного Іспиту. Якщо кандидат подав текст Письмового Іспиту на перевірку з дотриманням всіх правил, але через 3 місяці не отримав оцінки екзаменатора, він \ вона можуть подати Координатору Мовної групи Заяву про намір взяти участь в Усному Іспиті, і вінзаповнить необхідну інформацію про Письмовий Іспит пізніше, коли вона буде доступна (в разі позитивного результату оцінювання).

Координатор Мовної Групи надсилає кандидату Форму свідоцтва про отримання документів.

Щонайменше за 6 тижнів до іспиту Координатори Мовних Груп надсилають кандидату Сертифікат щодо реалізації реєстрації (13.7.4). Також вони надсилають копію Сертифіката щодо реалізації реєстрації Керівнику Іспиту того місця проведення іспиту, яке обрав Кандидат. Кандидат повинен принести цю Форму (13.7.4) на передекзаменаційну зустріч кандидатів безпосередньо перед Усним Іспитом.

Керівник Іспиту зв’яжеться з кандидатом приблизно за два місяці до дати іспиту. Вони повідомлять кандидатам про те, чи є для них місце на цьому іспиті і надішлють усю необхідну інформацію.

• Кандидат повинен підготувати Журнал Реєстрації разом із записами та розшифровками. Кандидати повинні мати на увазі, що їх будуть перевіряти саме як транзакційних аналітиків.

Перегляньте розділи 9 і 9.3.1 Керівництва, якідокументи вам потрібно мати.

N.B. Копії всіх документів повинні зберігатися у кандидата.

• Під час підготовки до Усного Іспиту кандидату наполегливо рекомендується взяти участь хоча б в одному пробному екзамені .

Кандидати також повинні перевірити національні вимоги на випадок, якщо у їхній країні чи регіоні потрібні додаткові форми (див. розділ 2, сторінка 2, розділ 3, сторінка 2 і розділ 4, сторінка 4 цього Керівництва).

Кандидати, які хотіли б відмовитися від участі в Усному Іспиті, повинні в письмовій формі повідомити про це Координатора Мовної Групи. Кандидати, які відмовилися від участі в Іспиті не пізніше ніж за 2 місяці до дати проведення Усного Іспиту, можуть перевести сплачений екзаменаційний внесок на оплату наступного іспиту. Кандидати, які відмовилися від участі в іспиті пізніше, ніж за 2 місяці до дати проведення Усного Іспиту, втрачають свої екзаменаційні внески.

*7.3.2 Короткий виклад розкладу та документації для кандидатів

Кандидати повинні подати контракт EATA (13.6.1) на затвердження за 18 місяців до обраної дати усного іспиту (це необхідно зробити для того, щоб контракт було схвалено за 12 місяців до подачі заявки на усний іспит.)

Не менш ніж за 18 місяців до обраної дати усного іспиту кандидати повинні розпочати писати письмову роботу (письмовий іспит).

За 9 місяців до іспиту: кандидати повинні повідомити Координатора Мовної Групи про намір здати письмовий іспит.

За 6 місяців до іспиту: Кандидати повинні надіслати Координатору Мовної Групи:

▪ Копію контракту кандидата вже схваленого EATA разом з копіями будь-яких винятків і додати план навчання, пов’язаного з винятком (13.6.1)

• Заповнена форма-підтвердження щодо письмового іспиту від Головного Супервізора. (13.7.1).

• Заповнена форма письмового іспиту Кандидата (13.7.2)

• Заявка на усний іспит і схвалення від Головного Керівника (13.7.3)

• * 1 копія PDF. PDF-файл не повиннен містити посилання на особу кандидата. Кандидати повинні створити пароль для захисту файлу. Після надсилання PDF цей пароль слід надіслати Координатору Мовної Групи електронною поштою.

• Форма декларації кандидата про відсутність плагіату (13.7.15)

▪ Копія квитанції про оплату.

За 3 місяці до усного іспиту: Кандидат зазвичай отримує оцінку за письмовий іспит (13.7.13)

За 3 місяці до усного іспиту: Координатору Мовної Групи повинен отримати форму заявки на усний іспит і схвалення від Головного Супервізора (13.7.3)

* За 6 тижнів до усного іспиту: Кандидати отримують Свідоцтво про реєстрацію (13.7.4).

7.4 Документи

7.4.1 Для Кандидата

• Договір EATA щодо навчання на Сертифікованого Транзакційного Аналітика (13.4.1) з будь-якими винятками та планом навчання, пов’язаним із винятком.

• Форма Подання Письмового Іспиту Кандидатом (13.7.2)

• Процедура усного іспиту на статус CTA оффлайн (13.7.5) або процедура усного іспиту онлайн (якщо це буде необхідно)

• Форма-заява Кандидата про відсутність плагіату (13.7.15)

• Заява про намір Кандидата брати участь в усному іспиті і Форма Головного Супервізора з Допуску Кандидата до Усного Іспиту (13.7.3)

7.4.2 Для Головного Супервізора

• Форма Головного Супервізора з Допуску Кандидата до Письмового Іспиту (13.7.1.)

• Заява про намір Кандидата брати участь в Усному Іспиті і Форма Головного Супервізора з Допуску Кандидата до Усного Іспиту (13.7.3)

7.4.3 Для Координатора Мовної Групи

• Свідоцтво про Реєстрацію (13.7.4)

• Лист до Екзаменатора Письмового Іспиту на Отримання Статусу СТА (13.7.6)

• Лист з Оцінкою(-ами) Письмового Іспиту на Отримання Статусу СТА (13.7.8)

7.4.4 Для Екзаменаторів 

• Таблиця з Оцінками Письмового Іспиту (13.7.7) • Лист з Оцінкою Письмового Іспиту(-ів) на

Отримання Статусу СТА (13.7.8)
• Атестаційний Бланк Іспиту з ТА в Консультуванні (13.7.9)
• Атестаційний Бланк Іспиту з TA в Освіті (13.7.10)
• Атестаційний Бланк Іспиту з ТА в Організаціях (13.7.11)
• Атестаційний Бланк Іспиту з TA в Психотерапії (13.7.12)
• Форма оцінки екзаменатора з Письмового Екзамену (13.7.13)
• Форма оцінки екзаменатора (13.7.14)

8.1 Вступ і огляд

8.1.1 Мета Письмового Іспиту
Мета Письмового Іспиту – продемонструвати цілісне володіння базовими вміннями в обраній галузі спеціалізації, ефективність і етичність роботи кандидата в якості Транзакційного Аналітика, засвідчити фахове володіння теорією.

8.1.2 Огляд Письмового Іспиту
Письмовий Іспит, який до цього часу називався «Дослідження випадку», складається з 4 розділів:
A. Автопортрет кандидата і опис роботи кандидата в якості Транзакційного Аналітика
B. Опис навчального досвіду, набутого під час здобуття освіти у галузі ТА
C. Дослідження випадку клієнта або дослідження проєкту
D. Теорія і література – Кандидат повинен відповісти на 6 запитань, пов’язаних з теорією і практичним застосуванням Транзакційного аналізу.

8.1.3 Область спеціалізації
Письмовий Іспит проводиться в межах спеціалізації, заявленої кандидатом. Екзаменатор, що оцінює Письмовий Іспит, визначає, чи відповідає письмова робота обраній галізу. Якщо екзаменатор має в цьому сумніви, екзаменатор направляє роботу Координатору Мовної групи кандидата для прийняття рішення. За умови виникнення розбіжностей, остаточне рішення приймає Екзаменатор-Супервізор.

8.1.4 Мова і переклад
Письмовий Іспит можна виконати будь-якою мовою, якщо є екзаменатори, які розуміють його. Для Усного іспиту переклад тексту Письмового іспиту не потрібно (вимоги, що стосуються перекладу документів для Усного іспиту, описані в Розділі 9.8.2)

8. 1.5 Анонімність 

Письмовий Іспит має бути анонімним. Відповідальність за це лежить на кандидаті. Текст екзаменаційної роботи не повинен містити жодної інформації, що дозволяє визначити особу кандидата, Головного супервізора або тренерів. Ця вимога має захистити кандидата. Якщо кандидат чітко вказує свій навчальний заклад або тренера у своєму письмовому іспиті, іспит автоматично повертається кандидату. Необхідно приховувати особу клієнта, робота з яким описується в психотерапевтичному або консультаційному Дослідженні Випадку. У межах інших областей спеціалізації дотримання анонімності також обов’язкове.

Кандидат і Головний Супервайзер обидва несуть відповідальність за те, чи було отримано дозвіл на використання клінічного матеріалу або матеріалу випадку, який вони використали для письмового іспиту.

8.1.6 Повний обсяг роботи
Максимальний обсяг Письмового іспиту англійською та німецькою мовами – 24 000 слів. Максимальний обсяг Письмового іспиту французькою та італійською мовами – 26 500 слів. Якщо робота написана іншою мовою, вона не може перевищувати 26 000 слів. Зміни можуть бути запропоновані Координатором Мовної групи і відповідними Комітетами зі стандартів освіти.
Надаючи Координатору Мовної групи свою письмову роботу, кандидат повинен надати також додаток, що містить інформацію про кількість слів, підписаний кандидатом. Координатор Мовної групи може просити надати електронну версію роботи у разі необхідності.
Під час підрахунку загальної кількості слів діаграми і бібліографія Письмового іспиту не беруться до уваги. В особливих випадках Координатор Мовної групи може дозволити не вносити в словникового обліку слова в додатках до роботи; але подібні додатки повинні тільки уточнювати, наприклад, контекст роботи або проєкту. Вони не повинні містити інформацію, яку можна було б включити до тексту самого іспиту та офіційно оцінити.

8.1.7 Оформлення

Текст Письмового Іспиту має бути:

представлений в надрукованому вигляді (Time New Roman, розмір шрифту 14)
оформлений на аркушах формату А4 і розташований лише з одного боку сторінки
Необхідно включити повний список посилань усіх концепцій і авторів, які були процитовані в іспиті. Бібліографія, яка вказує на інше читання та дослідження, які вплинули на данне дослідження, а також інші теорії та підходи, які вплинули на кандидата, також можуть бути надані окремо
Слід використовувати Гарвардський або APA стиль посилань
оформлений з подвійним міжрядковим інтервалом
бібліографія і будь-які пояснення можуть мати одинарний інтервал
Кількість слів має бути зазначено на першій сторінці іспиту.
Область кандидата має бути чітко визначена на першій сторінці

Кандидат повинен переконатися, що існує відповідність між тими процесам, які він/вона описує в своїй роботі татим, як він/вона використовує та коментує теорію ТА і літературу. Кожна сторінка повинна мати широкі поля і номер. У всьому документі має бути послідовна нумерація.

8.1.8 Атестація кожного розділу і підсумкова атестація
Необхідно відповісти на всі розділи Письмового Іспиту: A, B, C, D. Бали за розділами розподіляють в наступному відсотковому співвідношенні: A – 20%, B – 10%, C – 35%, D – 35%. Загальна підсумкова сума балів у 100% означає, що кандидат склав іспит без недоліків. Кандидат отримує незадовільну оцінку на іспиті, якщо підсумковий результат становить менше 65% або якщо екзаменаційна робота не відповідає вимогам, описаним в Розділі 8.6.2.

8.2 ПИСЬМОВИЙ ІСПИТ В ГАЛУЗІ ПСИХОТЕРАПІЇ

Продивіться ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ (див. Розділ 2), за якими буде оцінюватися ваш іспит, і переконайтеся, що ви включили їх під час написанняіспиту. Переконайтеся, що презентація є зв’язною та має чітку структуру.

Відповіді на наступні питання повинні бути максимально стислими.

8.2.1 Розділ А: Професійна самопрезентація

Оцінка за цю частину письмового іспиту становить 20% від загальної оцінки.

1. Яку посаду ви займаєте?
Опишіть місце, де ви працюєте або ваші умови праці.
Які ваші обов’язки?
Хто ваші колеги?
Яке ваше місце в організації?
Хто ваші клієнти або пацієнти?
Хто направляє їх до вас?
З якими категоріями діагнозів ви працюєте?
2. Розкажіть про те, що є основним фокусом у вашій роботі, і який внесок в неї Транзакційного аналізу.
3. Опишіть свій юридичний статус і скажіть, в якій мірі Ви відповідаєте законодавчим критеріям, що регулюють ведення психотерапевтичної діяльності у Вашій країні \ державі?
Яким чином ви захищаєте себе і своїх клієнтів?
Опишіть клієнтів, з якими ви б не стали працювати, і поясніть чому.
Якими механізмами / домовленостями ви володієте для перенаправлення таких клієнтів до інших фахівців?
Якщо ви не є медиком, які професійні домовленості у вас є для отримання додаткової інформації та медичного заключення?
За якими критеріями ви визначаєте, що така медична консультація необхідна?

8.2.2 Розділ B: Освіта і особистісний розвиток кандидата

Максимальний атестаційний бал за цей розділ – 10% (від загального сумарного бала в 100%)

1. Розкрийте значимість ТА для вашого професійного розвитку і як ТА вплинуло на вашу професійну діяльність.
2. Коли і чому Ви обрали ТА? Яка була Ваша мета для вивчення ТА?
3. Який вплив це рішення справило на ваш професійний розвиток?
4. З якими труднощами ви зіткнулися за час використання ТА? Як цей повчальний досвід віддобразився на вашому особистісному розвитку?
5. Яким чином досвід, отриманий в процесі навчання, вплинув на ваш пошук своєї ідентичності як психотерапевта і ТА практика?

8.2.3 Розділ З: Дослідження клієнтського випадку

Оцінка за цю частину письмового іспиту становить 35% від загальної оцінки. (Від загального сумарного бала в 100%).

Немає вимоги представляти інформацію про свого клієнта в тому порядку, що запропонований нижче, але важливо досягти цілісності в дослідженні клієнтського випадку

Надавайте інформацію з кожного пункту лише в тому випадку, якщо вона стосується цього випадку, наприклад, розкажіть про історію особистісного розвитку, якщо ця інформація представляє цінність для дослідження.

Описуючи психотерапевтичний процес, дуже важливо зрозуміло та чітко розкрити ваш власний процес і вашу роль як психотерапевта. Опис не повинен обмежуватися тільки станом клієнта під час психотерапії, але також має включати ваші стосунки і вашу реакцію на клієнта.

Покажіть очевидний взаємозв’язок між вашими інтервенціями і процесом клієнта.

1. Важливі деталі особистої інформації про клієнтавключають:

a) Вік

b) Стать

c) Сімейний стан

d) Члени сім’ї на даний момент

e) Зайнятість

f) Соціальні відносини

2. Контекст звернення

a) Хто направив

b) З якої причини

3. Процес співпраці з клієнтом 

a) Чи була ваша роботи з цим клієнтом індивідуальною, сімейною або груповою психотерапією?

b) Чому ви обрали саме такий формат роботи?

c) З якою частотою проходили ваші зустрічі?

d) Протягом якого терміну і яка кількість зустрічей відбулася?

4. a) Які проблеми клієнт озвучив вам під час першої зустрічі?

b) Яким був його/її фізичний і психічний стан клієнта?

c) У якій професійній ситуації перебував клієнт?

d) Яким був ваш початковий (попередній) діагноз?

6. Розкажіть історію Вашого клієнта в наступних сферах

a) Сім’я

b) Розвиток

c) Здоров’я

d) Сексуальні стосунки

e) Значущі взаємини

f) Освіта

g) Робота і зайнятість

6. Якими були початкова угода або початковий контракт між вами і вашим клієнтом?

7. Ваш діагноз

a) Поставте діагноз, заснований на теорії ТА, аналізуючи поточну ситуацію клієнта за допомогою двох-трьох ТА-концепцій.

b) Поставте діагноз на основі інших класифікацій, знайомих вам, наприклад, на основі останньої редакції Діагностичного Статистичного Керівництва із Психічних Розладів (DSM) або Міжнародного Керівництва із Захворювань (МКБ)

c) Опишіть, як Ви встановили цей діагноз і здійснювали дифренціальну діагностику для того, щоб виключити інші можливі варіанти діагнозу.

8. Опишіть існуючу проблему, чітко розмежовуючи власне розуміння і думки клієнта.

9. Який терапевтичний контракт був укладений між Вами і Вашим клієнтом?

10. Терапевтичний контракт

a) Опишіть розгорнутий лікувальний план відповідно до поставлених діагнозів.

b) Як Ви визначили стадії і кінцеву мету лікування?

11. Психотерапевтичний процес

Опишіть психотерапевтичний процес, виділивши окремі етапи та використовуючи відповідні ТА-концепції для опису того, що відбувається.

Детально опишіть вашу взаємодію з клієнтом. Використовуйте розшифровки ваших бесід, в центрі яких – ваші найважливіші інтервенції та реакції клієнта на них.

Відстежте будь-які зв’язки між вашою взаємодією і проблемою, яку було визначено на початку роботи.
Вкажіть, в якій мірі, на ваш погляд, виконаний (і) контракт / контракти і вкажіть, які критерії ви використовували, щоб зробити оцінку.
Опишіть, які труднощі ви відчували з перенесенням і контр-перенесенням у ваших відносинах з клієнтом.
Приділіть увагу тому, як в роботі з цим клієнтом ви використовували супервізії.
У контексті роботи з конкретним клієнтом коротко розкрийте концепцію «одужання». Покажіть зв’язок інтервенцій з лікувальним планом і Вашими думками, що стосуються лікування.
Якою мірою був реалізований Ваш терапевтичний контракт? Якщо в процесі психотерапії лікувальний план зазнав змін, поясніть, чому це сталося.

12. Прогнозування

a) Опишіть поточну стадію процесу лікування і вкажіть, чи продовжуєте ви працювати з цим клієнтом.

b) Як ви оцінюєте зміни, що відбулися з пацієнтом?

c) Який ваш прогноз?

13. Заключні примітки

Опишіть свій навчальний досвід, отриманий в процесі роботи з цим клієнтом?

8.2.4 Розділ D: Питання з теорії та літератури

Максимальний атестаційний бал за цей розділ – 35% (від загального сумарного бала в 100%).

Інструкція

Мета цього розділу — продемонструвати ваше теоретичне розуміння концепцій і моделей ТА. Кандидату треба дати відповідь на 6 питань, поданих нижче. Кандидат отримує можливість продемонструвати вміння керуватись знаннями ТА-теорії та літератури в своїй роботі і осмислювати психотерапевтичну практику в контексті Транзакційного аналізу.

Презентація теорії означає, що Кандидат повинен надативизначення та опис загальної концепції, і проаналізуватита пояснити її використання, а також показати, де це необхідно, як вона позв’язана з іншими концепціями ТА. Також треба надати приклади, що ілюструють конкретні концепції. Бажано, щоб матеріал для прикладів був із Розділу С. У разі необхідності можна використовувати додатковий ілюстративний матеріал, який повинен бути взятий із сфери психотерапії. Усі приклади мають бути викладені коротко та лаконічно.

Можна представити свої відповіді на шість запитаньдвома способами. Вони розроблені для того, щоб була узгоджена інтеграція з дослідженням із Розділу C. Важливо чітко визначити на початку вашого дослідження, де і як Ви дасте відповіді на 6 теоретичних питань.

Ось два варіанти, як це можна зробити:

1. Відповіді можуть бути викладені окремим розділом у кінці розділу С у вигляді додатку.

2. Відповіді можуть бути викладені окремо в Розділі C як розширений коментар до певної теми.

Можлива і комбінація цих двох варіантів, наприклад, дві відповіді, надані як розширений коментар, і чотири відповіді як додаток. Що стосується Варіанту 2, важливо попередити читача, де саме починається і закінчується відповідь у Розділі C.

І важливо, щоб була узгодженість і послідовність у вашому розгляді теоретичних питань, наданихприкладів та, де це доречно, наративу (розповіді)розділу C.

Запитання

1. Опишіть Ваш особистий стиль ведення трансактноаналітичної психотерапії, вказуючи основні підходи і концепції, яким Ви приділяєте особливу увагу.
2. Опишіть будь-який аспект сучасних розробок (приблизно за останні 10-15 років) в теорії Транзакційного аналізу і те, як він вплинув на Ваше мислення і практичну діяльність.
3. Що означає для Вас поняття психотерапевтичної зміни? Які транзакційно-аналітичні концепції Ви використовуєте, щоб її досягти?
4. Обговоріть переваги розробки широкого лікувального плану психотерапевтичного процесу. Що Ви приймаєте до уваги під час планування окремих етапів?
5. Які транзакційно-аналітичні концепції Ви використовуєте під час постановки діагнозу або оцінки своїх клієнтів? Який вплив це справляє на Вашу роботу з різними категоріями клієнтів?
6. Які концепції ТА Ви використовуєте, щоб зрозуміти природу психічних проблем? Покажіть, як вони пов’язані з Вашими уявленнями про психологічне благополуччя або одужання.
7. Опишіть, як Ви розумієте психотерапевтичні взаємини? З’ясуйте зв’язок з поняттями ТА і вплив на методи Вашої роботи.
8. Яку модель або поняття Ви використовуєте для розуміння інтрапсихічного процесу? Опишіть вплив даних концепцій на Ваші методи роботи.
9. Яку модель або концепції Ви використовуєте для розуміння міжособистісних взаємин і спілкування? Опишіть вплив даних концепцій на Ваші методи роботи.
10. Яким чином Ви використовуєте контракт для посилення психотерапевтичного процесу?
11. Які поняття Ви використовуєте  у роботі з парами, сім’ями або групами? Як ці поняття впливають на методи Вашої роботи?
12. Оберіть тему або проблему, що стосується області психотерапії, з якою Ви хотіли б попрацювати теоретично за допомогою концепцій Транзакційного аналізу. З’ясуйте вплив даних концепцій на Ваші методи роботи.
13. Опишіть дослідницький проєкт, про який Ви маєте певну інформацію або в якому Ви брали участь, і обговоріть його внесок в теоретичну або практичну сферу Транзакційного аналізу.

8.3 ПИСЬМОВИЙ ІСПИТ В ОБЛАСТІ КОНСУЛЬТУВАННЯ

Продивіться ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ (див. Розділ 2), за якими буде оцінюватися ваш іспит, і переконайтеся, що ви включили їх під час написання іспиту. Переконайтеся, що презентація є зв’язною та має чітку структуру.

Відповіді на наступні питання повинні бути максимально стислими.

8.3.1 Розділ А: Професійна самопрезентація

Максимальний атестаційний бал за цей розділ – 20% (від загального сумарного бала в 100%).

Кандидат описує контекст, в якому формувався його \ її індивідуальний стиль та ідентичність як Транзакційного Аналітика-Консультанта у цій галузі спеціалізації.

Опишіть свою професію, контекст роботи (структуру організації, клієнтуру, системи клієнтів і тощо) і свою ідентичність як Транзакційного Аналітика, що використовує Транзакційний аналіз (ТА) в Консультаційній галузі застосування.

Долучіть до роботи ряд аспектів, що описують проблеми і ресурси, котрі складають контекст Вашої практичної діяльності і те, як все перераховане вище впливає на Вашу роботу в якості Транзакційного Аналітика.

8.3.2 Розділ B: Навчальний досвід і особистісний розвиток кандидата в процесі отримання транзактноаналітичної освіти

Оцінка цієї частини Письмового іспиту становить 10% загального бала.

Опишіть свій розвиток під час отримання трансактноаналітичної освіти і причини, під впливом яких Ви обрали ТА.
Поміркуйте про важливий навчальний досвід, який має значення для развитку Вашої ідентичності як ТА-Консультанта.
Розкажіть про свою позицію щодо ряду етичних, професійних і юридичних аспектів, які мають велике значення у Вашій роботі.
*Який складний досвід ви мали під час навчання/використання ТА?
*Як цей досвід вплинув на розвиток вашої професійної ідентичності як ТА практика у вибраній вами сфері?

8.3.3 Розділ З: Дослідження випадку клієнта або дослідження проєкту

Оцінка цієї частини Письмового іспиту становить 35% загального бала.

Ознайомтеся з Базовими компетентностями, на підставі яких буде оцінюватися Ваше Дослідження Проєкту \ Випадку, а в своєму Дослідженні покажіть володіння ними. Переконайтеся, що матеріал представлено логічно і він має чітку структуру.

Дослідження Проєкту \ Випадку має відповідати галузі спеціалізації кандидата; воно має відображати типову практичну діяльність кандидата в цій області спеціалізації.

Дослідження Проєкту \ Випадку має відображати базову компетентність Кандидата в області консультування, як в сфері теоретичних знань, так і в сфері практичного застосування.

Опис процесу має ясно відображати Ваші ролі \ професійну ідентичність в області транзактноаналітичного Консультування.

Розділ С може бути:

Дослідженням проєкту зі сфери професійної діяльності Транзакційного Аналітика. Це дослідження має бути лонгітюдним або міждисциплінарним і має включати стадії планування, здійснення і оцінки; наприклад, сюди можуть належати такі проєкти, як пасторська робота в лікарнях, сімейне консультування в соціальних інститут з індивідуальними клієнтами і групами, навчання керівників компаній  тощо.
Дослідженням Випадку, що відображає процес Консультування з певним клієнтом або системою клієнта протягом певного періоду часу.

Декілька практичних порад:

Включайте в текст роботи винятково важливу інформацію; те, що допомогло б зрозуміти особливі базові вміння, які Ви хочете представити в своєму Письмовому Іспиті.
Опишіть в концепціях ТА, наскільки Ваша робота в області консультування ефективна і чому; за допомогою яких інтервенцій Ви стимулюєте процес вирішення проблеми або здійснення змін в системі клієнта \ самого клієнта.
Опишіть часові рамки Проєкту \ Випадку.

Далі представлена ​​ймовірна структура Вашого Дослідження Проєкту \ Випадку.

1. Короткий Зміст

Дуже коротко уявіть зміст Дослідження Проєкту \ Випадку.

2. Контекст

Опис контексту процесу консультування: клієнт, оргаганізаційні та інституційний контексти, рекомендації, статут, важливі аспекти системи, питання ієрархії і т.д.

3. Аналіз ситуації (оцінка)

Подання проблеми і сильних сторін клієнта \ системи клієнта; Ваше визначення проблеми, сильні сторони і ресурси клієнта \ системи клієнта, перша гіпотеза, інтуїтивні припущення, роздуми про сильні сторони і обмеження Транзакційного Аналітика – Консультанта; збір додаткової інформації, аналіз, перевірка (верифікація) первісної гіпотези.

4. Встановлення відносин Консультування і укладання контракту (-ів)

Процес створення довірчих відносин Консультування, їх філософська і теоретична основа, процес, теорія і власні думки кандидата про роботу з використанням контракту.

5. Створення лікувального плану Консультаційного процесу або стратегічне планування.

Припущення, методи і стратегії, розроблені на основі отриманої інформації (2 – 4) для проведення інтервенцій в процесі Консультування. Визначення довго- і короткострокових цілей. Обговорення припущень, методів і стратегій з використанням ТА. Можна використовувати і інші концепції і методи. Розкажіть про основні цілі та цінності, що мають велике значення для здійснення запланованого консультаційного процесу.

6. Опис консультаційного процесу

Опис спільного творчого процесу Консультування в термінах значимих трансактноаналітичних концепцій: важливі кроки з реалізації запланованого раніше процесу Консультування, різні стадії, конкретні приклади ефективних кроків та інтервенцій, управління неефективними фазами, зміни в плані, висновок і реалізація контракту, профілактика, рішення, орієнтовані на ресурси клієнта, особистісний розвиток і управління кризовими ситуаціями.

7. Аналіз і прогноз

Оцінка якісної сторони роботи: критерії для оцінки змін, аналіз процесу і реалізації контракту.

Прогноз: стан консультаційного процесу на поточний момент, можливі зміни в майбутньому, подальші кроки для досягнення бажаного розвитку. Як ви оцінюєте зміни, які відбулися, завдяки Вашій роботі?

8. Висновок

Роздуми про особистісний і професійний навчальний досвід, отриманий та пережитий під час роботи над цим проєктом або випадком.

9. Бібліографія

8.3.4 Розділ D: Питання з теорії та літератури

Оцінка цієї частини Письмового іспиту становить 35% загального бала.

У цьому розділі кандидат повинен виявити:

  – знання транзактноаналітичних теорій та коцепцій;

– здатність описувати транзактноаналітичну діяльність у галузі Консультування за допомогою концепцій Транзакційного аналізу;

– яким чином кандидат використовує теорію для ведення своєї роботи.

Для цього кандидат повинен відповісти на 6 запитань з представлених у цьому розділі.

Кандидат може представити цю інформацію двома способами:

1. Відповіді можуть бути викладені окремим розділом у кінці розділу С у вигляді додатку.

2. Відповіді можуть бути викладені окремо в Розділі C як розширений коментар до певної теми.

Можливо і скомбінувати ці два способи, наприклад: дві відповіді, надані як розширений коментар, і чотири відповіді як додаток. Що стосується Варіанту 2, важливо попередити читача, де саме починається і закінчується відповідь у Розділі C.

І важливо, щоб була узгодженість і послідовність у вашому розгляді теоретичних питань, наданих прикладів та, де це доречно, наративу (розповіді) розділу C.

Під час відповіді на запитання кандидатам рекомендується враховувати, що Теоретична презентація в цьому розділі повинна перегукуватися з концепцією і методами, використаними в Розділі C (Презентація проєкту / Дослідження випадку).

Презентація теоретичної частини повинна містити опис і пояснення концепцій з прикладами, які ілюструють застосування цих концепцій, наприклад, в чому сенс цієї концепції і як вона може бути корисна для розуміння і практики.

Може бути використаний додатковий ілюстративний матеріал, і він повинен бути взятий з області консультування. Усі приклади мають бути викладені коротко та лаконічно.

Запитання

1. Опишіть свій особистісний стиль ведення трансактноаналітичного Консультаційного процесу і ті основні підходи і концепції, яким Ви приділяєте найбільше уваги в роботі.
2. Опишіть будь-який аспект сучасних розробок (приблизно за останні 10-15 років) в теорії Транзакційного аналізу, і те, як він вплинув на Ваше мислення і практичну діяльність.
3. Які цілі своєї практичної діяльності в області Консультування Ви вважаєте основними? Які транзакційно-аналітичні концепції Ви використовуєте для їх досягнення?
4. Опишіть переваги складання розгорнутого* плану консультаційного процесу? Як це впливає на Ваші методи роботи з різними типами клієнтів \ систем клієнтів?
5. Які поняття ТА Ви застосовуєте при аналізі контексту консультаційного процесу? Як це впливає на Ваші методи роботи з різними типами клієнтів / систем клієнтів?
6. Які концепції ТА Ви використовуєте, щоб зрозуміти причини виникнення психічних проблем? Вкажіть, як це пов’язано з Вашим розумінням понять «психологічне благополуччя»** або «лікування».
7. Опишіть, як Ви розумієте консультаційні взаємини. З’ясуйте, як це впливає на Ваші методи роботи і як пов’язано з концепціями ТА.
8. Яку модель або концепції Ви використовуєте для розуміння інтрапсихічного процесу? Опишіть вплив цих концепцій на Ваші методи роботи.
9. Яку модель або концепції Ви використовуєте для розуміння міжособистісних взаємин і комунікації? Опишіть вплив цих концепцій на Ваші методи роботи.
10. Як Ви використовуєте контракт для підвищення ефективності Консультаційного процесу?
11. Які концепції Ви використовуєте у роботі з парами, сім’ями, групами або командами для задоволення їхніх специфічних запитів і потреб? Опишіть вплив цих концепцій на Ваші методи роботи.
12. Оберіть тему або проблему, що стосується галузі консультування, з якої Ви хотіли б попрацювати в теоретичному плані за допомогою концепцій Транзакційного Аналізу. З’ясуйте вплив цих концепцій на Ваші методи роботи.
13. Опишіть дослідницький проєкт, про який Ви маєте певну інформацію або в якому Ви брали участь, і обговоріть його внесок в теоретичну або практичну сферу Транзакційного аналізу.

розгорнутий план = overall plan – повний, всеоб’ємний, всезагальний, сумарний

psychological well-being & cure

8.4 ПИСЬМОВИЙ ІСПИТ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ

Продивіться ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ (див. Розділ 2), за якими буде оцінюватися ваш іспит, і переконайтеся, що ви включили їх під час написання іспиту. Переконайтеся, що презентація є зв’язною та має чітку структуру. Відповіді на наступні питання повинні бути максимально стислими.

8.4.1 Розділ А: Професійний автопортрет

Максимальний атестаційний бал за цей розділ – 20% (від загального сумарного бала в 100%).

1. – Як точно називається Ваша професійна спеціалізація, і в якій області Ви здійснюєте роботу?

– В чому заключається Ваша робота?

– Хто ваші колеги?

– Яке ваше місце в організації? З ким Ви працюєте(особи та/або групи)? Дайте їм характеристику та опишіть їхні освітні потреби.

2. У якому професійному контексті Ви застосовуєте ТА? Яке місце займає ТА в цьому контексті?

3. Розкажіть про етичні, професійні і юридичні аспекти застосування ТА у своїй професійній діяльності.

 

8.3.2 Розділ B: Навчальний досвід, набутий в процесі освіти

Відповіді мають містити наступні аспекти і бути якомога коротшими.
Опишіть значення ТА у своєму професійному розвитку. Коли і чому Ви зробили вибір на користь трансактноаналітичної освіти, і який вплив це рішення мало на Ваш професійний розвиток (якщо це мало місце)? З якими труднощами Ви стикалися, застосовуючи ТА на практиці? Як цей навчальний досвід вплинув на Вашу професійну ідентифікацію під час роботи за професією і, відповідно, в обраній галузі спеціалізації?

8.4.2 Розділ B: Навчальний досвід і особистісний розвиток кандидата в процесі отримання транзактноаналітичної освіти
Оцінка цієї частини Письмового іспиту становить 10% загального бала.

1. Опишіть, як ТА вплинуло на Ваш особистий та професійний розвиток.

2. Коли і чому ви вирішили навчатися ТА і з якою метою?

3. Як це вплинуло на вашу кар’єру, і чи взагалі мало якийсь вплив?

4. *Який складний досвід ви мали під час навчання/використання ТА?

5. *Як цей досвід вплинув на розвиток вашої професійної ідентичності як освітянина і ТА практика у вибраній вами сфері?

8.4.3 Розділ З: Дослідження випадку клієнта або дослідження проєкту

Оцінка цієї частини Письмового іспиту становить 35% загального бала.

Дослідження випадку клієнта або дослідження проєкту має належати до основної галузі спеціалізації клієнта, відображати типову практичну діяльність кандидата у цій області застосування ТА.

Проєкт – сфера роботи Транзакційного Аналітика, для якої має бути складений довгостроковий план, що стосується розробки, здійснення і тестування проєкту. Також дослідження проєкту включає опис його теоретичної основи і практичної реалізації. Ваш загальний аналіз і аналітичні роздуми мають бути зрозумілими читачеві.

Покажіть, як Ви вплинули на роботу, зокрема в чому заключається:

• Ваша роль щодо всіх сторін контракту

• ефективність інтервенцій

• здобуті знання – як для себе, так і для учасників

• зворотний зв’язок і оцінка змін, які були досягнуті

Практичні поради:

Вказуйте лише важливу інформацію.
Вкажіть часові рамки проєкту.

ПРИМІТКА. У сфері освіти, де контракти часто є «багатосторонніми», термін «клієнт» може застосовуватися до різних учасників контракту, наприклад це може бути навчальний заклад, студент, групу учнів тощо, відповідно до контексту.
Наведені нижче пункти – це можлива структура для Вашого проекту/вивченя випадку (лише для ознайомлення)

1. Огляд випадку
Короткий огляд проєкту.
 
2. Контекст
Опишіть освітній контекст та сетінг- загальні дані про організацію, установу, школу, групу, відповідну підготовку та історію, соціальну, культурну і демографічну інформацію, людей, залучених в роботу, кількість і ролі.
 
3. Оцінка актуальних потреб
Опишіть власне розуміння і розуміння клієнта щодо потреб, що притаманні цій ситуації. Які були початкові припущення щодо інтервенцій, потрібних в цьому кейсі? Вони можуть відноситься до «проблеми» або до потреби в навчанні / розвитку або до бажання зміни (в культурі, у стилі роботи інституції, групи, відділу всередині неї). Долучіть роздуми про ваші власні цінності, ресурси та ідеї і про те, як вони корелюють з ідеями, цінностями і ресурсами учасників процесу.
4. Контракт і \ або інші угоди

Опишіть контракти і \ або угоди з Вашими клієнтами, цілі та завдання роботи. Використовуйте ТА концепції, пов’язані з укладенням контрактів (наприклад,багатосторонні контракти, рівні контракту).

5. Планування

Опишіть, які фактори ви врахували під час планування? Які методи та стратегії ви застосували і чому? Які концепції ТА лягли в основу обраного вами методу та вплинули на Ваші стратегії роботи? Опишіть концепції, які ви використовували для себе, і які Ви планували відкрито використовувати з учасниками.

6. Здійснення проєкту

Якою мірою Ваш план був реалізований? Коротко розкажіть про значущі стадії. Які зміни слід було зробити в процесі роботи. Як Ви використовували зворотний зв’язок від учасників процесу.

Опишіть, що виявилося більш-менш ефективним. Надайте глибокий критичний аналіз.

7. Оцінка ефективності

Якими критеріями Ви керувалися для оцінки змін / розвитку ситуації? Наскільки повно було виконано контракт? Там, де це доречно, наведіть зворотний зв’язок від клієнтської організації та від усіх типів учасників процесу. Опишіть будь-які можливі шляхи розвитку ситуації в майбутньому. Як Ви оцінюєте зміни, що відбулися завдяки Вашим інтервенціям?

8. Кінцеві зауваження

Аналізуючи виконану роботу, поміркуйте над отриманими Вами досвідом і знаннями. Що Ви отримали? Що візьмете з собою? Опишіть, як робота над цим проєктом і отриманий досвід позначаться на Вашій роботі в майбутньому.

8.4.4 Розділ D: Питання з теорії та літератури

Оцінка цієї частини Письмового іспиту становить 35% загального бала.

У цьому розділі кандидат повинен виявити:

– знання транзактноаналітичних теорій та коцепцій;

– здатність описувати транзактноаналітичну діяльність у галузі Освіти за допомогою концепцій Транзакційного аналізу;

– яким чином кандидат використовує теорію у своїйроботі.

Для цього кандидат повинен відповісти на 6 запитань з представлених у цьому розділі.

Кандидат може представити цю інформацію двома способами:

1. Відповіді можуть бути викладені окремим розділом у кінці розділу С у вигляді додатку.

2. Відповіді можуть бути викладені окремо в Розділі C як розширений коментар до певної теми.

Можливо і скомбінувати ці два способи, наприклад: дві відповіді, надані як розширений коментар, і чотири відповіді як додаток. Що стосується Варіанту 2, важливо попередити читача, де саме починається і закінчується відповідь у Розділі C.

І важливо, щоб була узгодженість і послідовність у вашому розгляді теоретичних питань, наданих прикладів та, де це доречно, наративу (розповіді) розділу C.

Під час відповіді на запитання кандидатам рекомендується враховувати, що Теоретична презентація в цьому розділі повинна перегукуватися з концепцією і методами, використаними в Розділі C (Презентація проєкту / Дослідження випадку).

Презентація теоретичної частини повинна містити опис і пояснення концепцій з прикладами, які ілюструють застосування цих концепцій, наприклад, в чому сенс цієї концепції і як вона може бути корисна для розуміння і практики.

Може бути використаний додатковий ілюстративний матеріал, і він повинен бути взятий з області Освіти. Усі приклади мають бути викладені коротко та лаконічно.

Запитання

1. Опишіть свій стиль роботи в освітній галузі спеціалізації ТА, вказуючи основні підходи і концепції, яким Ви приділяєте особливу увагу.
2. Опишіть будь-який аспект однієї з сучасних (за останні 10-15 років) розробок в області ТА і його вплив на Ваше мислення і практичну діяльність.
3. Які освітні цілі Ви вважаєте головними у своїй практичній діяльності? Які поняття ТА Ви використовуєте для їх досягнення?
4. Опишіть розгорнутий план Вашого освітнього проєкту. Які фактори оточення брали до уваги під час його складання (ресурси, питання етики)?
5. Які поняття ТА ви використовуєте для оцінки освітніх потреб? Як це впливає на Ваш стиль роботи в різних контекстах з особами, що уклали контракт, та іншими людьми, залученими в цю роботу?
6. Якими кінцевими цілями і цінностями Ви керуєтеся в своїй роботі? Який їхній зв’язок з думками про одужання, що висловлювлюються в транзакційно-аналітичній літературі?
7. Опишіть, як Ви розумієте зв’язок між навчанням і викладанням. З’ясуйте, як це питання пов’язане з поняттями ТА, і як впливає на Ваш стиль роботи.
8. Яку модель або концепцію (які моделі або концепції) Ви використовуєте, щоб зрозуміти інтерпсихічний процес? Який вплив це чинить на Вашу роботу?
9. Яку модель або концепцію (які моделі або концепції) Ви використовуєте, щоб зрозуміти міжособистісні відносини і комунікації? Який вплив це має на Вашу роботу?
10. Яким чином Ви застосовуєте контрактний метод для фасилітації освітнього процесу (процесу викладання \ навчання)?
11. Які концепції Ви використовуєте у роботі з індивідуальними клієнтами або групами зі специфічними (освітніми) потребами? Як ці концепції впливають на Ваш стиль роботи?
12. Оберіть проблему, яку Ви хотіли б обговорити з теоретичної точки зору. Якщо ця проблема не належить власне ТА теорії, то розкрийте її зв’язок з концепціями ТА і наведіть варіанти інтервенцій.
13. Опишіть дослідницький проєкт, про який Ви добре обізнані або самі були його учасником. Обговоріть цінність проєкту для теоретичної і \ або практичної діяльності в галузі ТА

8.5 ПИСЬМОВИЙ ІСПИТ В ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ СФЕРІ

Продивіться ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ (див. Розділ 2), за якими буде оцінюватися ваш іспит, і переконайтеся, що ви включили їх під час написання іспиту. Переконайтеся, що презентація є зв’язною та має чітку структуру. Відповіді на наступні питання повинні бути максимально стислими.

8.5.1 Розділ А: Професійний автопортрет

Максимальний атестаційний бал за цей розділ – 20% (від загального сумарного бала в 100%).

1.
a) Як точно називається Ваша професійна спеціалізація, і в якій області Ви здійснюєте роботу?

b) В чому заключається Ваша робота?

c) Де ви працюєте, з ким ви працюєте разом і яка система поглядів притаманна цій організації?

d) Опишіть, з якими саме категоріями людей Ви працюєте? Чи працюєте Ви з категоріями людей, у яких є «діагноз» або з клієнтами, які мають певні характерні риси?

e) Опишіть, яка основна спрямованість вашої професійної практики та який внесок ТА привнесло у вашу роботу.

f) Прокоментуйте професійні, етичні та правові питання, що стосуються вашої професії.

8.5.2 Розділ B: Навчальний досвід і особистісний розвиток кандидата в процесі отримання транзактноаналітичної освіти

Оцінка цієї частини Письмового іспиту становить 10% загального бала.

Опишіть Ваш досвід навчання:

1. Опишіть, як ТА вплинуло на Ваш особистий та професійний розвиток..

2. Коли і чому ви вирішили навчатися ТА і з якою метою?

3. Як це вплинуло на вашу кар’єру, і чи взагалі мало якийсь вплив?

4. *Який складний досвід ви мали під час навчання/використання ТА?

5. *Як цей досвід вплинув на розвиток вашої професійної ідентичності як ТА практика у вибраній вами сфері?

8.5.3 Розділ C: Дослідження випадку клієнта

Попередні зауваження:

Розглянутий випадок має бути взятий зі сфери професійного застосування ТА і має бути типовим для даної сфери. В організаційній сфері клієнтом є організація або організаційна система (див. розділ 2)

Проєкт має належати до професійної сфери роботи Транзакційного аналітика, де протягом тривалого часу він / вона реалізує тривалий у часі план, що включає розробку, виконання та оцінку результатів. У межах проєкту повинні бути продемонстровані як практична робота, так і теоретичні знання. Це не означає, що клієнт, кандидат або інша людина має бути описана протягом якогось періоду часу.

Приклади проєктів:

– консультаційна діяльність в сфері організації розвитку людських ресурсів (рівні права і можливості, тімбілдинг);

– робота в якості радника з освітнього розкладу і методів викладання.

Визначте часові рамки і розклад проєкту.

У межах опису вашого проєкту провідне значення має визначення вашої ролі в процесі, тобто слід чітко та зрозуміло показати зв’язок між Вашими інтервенціями і змінами, що відбулися з клієнтами/організаційними системами.

Наведені нижче пункти – це можлива структура для Вашого проекту/вивченя випадку (лише для ознайомлення).

1. Основні факти та особисті дані клієнта/організації

а) Релевантна інформація (наприклад, статус, посада в структурі, і т.д.).

б) Факти з клієнтської біографії та інші ретроспективні епізоди.

2. Контекст, в якому було отримано замовлення на дану роботу

а) Опишіть інституційний та організаційний контекст вашої роботи.

б) Хто рекомендував або призначив Вас?

в) Як Ви і Ваш клієнт розуміли суть проблеми. Опишіть обидві інтерпретації.

г) Наведіть ваші ідеї і принципи, обґрунтовуючи їх значимість, що лежать в основі ваших контактів з клієнтом /організацією.

3. Укладення контракту і / або інших угод

Опишіть укладений між вами і клієнтом контракт і / або ін. угоду і їх походження. За основу візьміть ТА-концепції, наприклад, адміністративний контракт, робочий контракт, трьохсторонній контракт.

4. Планування

А) Опишіть поняття, методи і стратегії, які Ви використовували. Як вони логічно випливають з пунктів 1-3, як ви визначили короткострокові та довгострокові цілі?

Б) Якими ТА-концепціями і методами ви керуєтеся, обдумуючи ваш підхід і стратегію, і чому?

В) Якщо в рамках цього проєкту ви посилаєтеся на концепції інших шкіл, опишіть їх також.

Г) Якщо існує схема, план або діаграма (з ТА або інших підходів), що ілюструє ваш хід роботи, ви також можете долучити ці матеріали до есе.

  5. Реалізація

А) Поясніть, яким чином ви виконуєте ваш план.

Б) Які заходи та інтервенції призвели до позитивних змін у клієнта або в системі і зробили можливим подальший розвиток? Наведіть конкретні приклади.

В) Розкажіть про базові ідеї та принципи, якими ви керувалися, здійснюючи контакт з клієнтом / клієнтами.

Г) Зробіть огляд процесу (його етапів) і опишіть пов’язані з ним зміни (можете використовувати конкретні транскрипції). Включіть в опис відповідні ТА-концепції і зверніть увагу на те, як вони пов’язані з концепціями з теоретичної частини (див. нижче).

Д) Якою мірою вдалося реалізувати план? Вкажіть основні значущі кроки і опишіть критерії, які ви використовували для вимірювання позитивних змін / розвитку.

Е) Як були досягнуті короткострокові і довгострокові цілі і / або виконаний контракт?

Є) Чи траплялися інциденти або стикалися ви з труднощами під час роботи, які змусили вас змінити початкову стратегію?

6. Прогноз

А) Опишіть поточний статус проєкту і його можливий розвиток в майбутньому.

Б) Уточніть, які подальші кроки необхідно зробити, щоб зробити бажаний, позитивний розвиток можливим.

С) Як ви оцінюєте зміни, що відбулись завдяки вашим інтервенціям?

7. Заключні зауваження.

Розкажіть, який досвід ви отримали, реалізуючи цей проєкт. За бажанням, можна описати ваш особистий досвід, отриманий під час взаємодії з клієнтом або системою.

8.5.4 D) Питання з теорії та літератури

У цьому розділі кандидат повинен виявити:

– знання транзактноаналітичних теорій та коцепцій;

– здатність описувати транзактноаналітичну діяльність у галузі Освіти за допомогою концепцій Транзакційного аналізу;

– яким чином кандидат використовує теорію у своїй роботі.

Для цього кандидат повинен відповісти на 6 запитань з представлених у цьому розділі.

Кандидат може представити цю інформацію двома способами:

1. Відповіді можуть бути викладені окремим розділом у кінці розділу С у вигляді додатку.

2. Відповіді можуть бути викладені окремо в Розділі C як розширений коментар до певної теми.

Можливо і скомбінувати ці два способи, наприклад: дві відповіді, надані як розширений коментар, і чотири відповіді як додаток. Що стосується Варіанту 2, важливо попередити читача, де саме починається і закінчується відповідь у Розділі C.

І важливо, щоб була узгодженість і послідовність у вашому розгляді теоретичних питань, наданих прикладів та, де це доречно, наративу (розповіді) розділу C.

Під час відповіді на запитання кандидатам рекомендується враховувати, що Теоретична презентація в цьому розділі повинна перегукуватися з концепцією і методами, використаними в Розділі C (Презентація проєкту / Дослідження випадку).

Презентація теоретичної частини повинна містити опис і пояснення концепцій з прикладами, які ілюструють застосування цих концепцій, наприклад, в чому сенс цієї концепції і як вона може бути корисна для розуміння і практики.

Може бути використаний додатковий ілюстративний матеріал, і він повинен бути взятий з Організаційної області. Усі приклади мають бути викладені коротко та лаконічно.

Запитання

1. Які концепції з ТА-джерел ви використовуєте для опису організації? Відповідаючи на запитання, приділіть особливу увагу динаміці і процесам, які ви спостерігаєте в організації, а також змін, які в ній відбуваються. Обґрунтуйте ваш вибір концепцій.
2. Які концепції з ТА-джерел ви використовуєте для опису міжособистісних відносин і комунікації всередині організацій?
3. Наведіть ваші міркування про комунікації в організації як про маніфест організаційних процесів?
4. Поділіться вашими думками щодо зв’язку між людьми, що працюють в організації, з іншими аспектами життя організації: клієнтами, матеріальною базою, фінансами, юридичними нюансами. Як допомагає вам транзактний аналіз в цих міркуваннях?
5. Опишіть феномен повторюваної поведінки в організації і те, як концепції ТА допомагають вам зрозуміти це явище. У своїй відповіді розкажіть, як ви використовуєте ці концепції, щоб сприяти зростанню і зміні.
6. Які концепції Транзакційного аналізу та інших шкіл ви використовуєте для:

– оцінки поточної ситуації та короткострокових і довгострокових потреб;

– визначення напрямку змін і оцінки результату розвитку організації

7. Опишіть дослідження, яке ви проводите або про яке обізнані. Розкажіть про застосування теоретичних ТА-концепцій або практичних методик.
8. Опишіть концепції, що не належать до ТА, якими ви користуєтеся для роботи з організаціями. Покажіть, як вони пов’язані з ТА-концепціями.
9. Якими концепціями ТА або концепціями інших шкіл ви користуєтеся для опису феномену організаційної культури?
10. Які ТА-концепції займають особливе місце у вашій роботі. Обґрунтуйте  свій вибір.
11. Якими концепціями ви керуєтеся, маючи справу з контрактами або угодами між клієнтом, ТА-консультантом і третьою стороною? Як ви застосовуєте ці концепції на практиці?
12. Які принципи, цінності та етичні уявлення лежать в основі вашої роботи? Як вони співвідносяться з ТА-концепціями про ОКЕЙ-ність та автономію?
13. Які ТА-концепції допомагають вам оцінити індивідуума або команду і як ви застосовуєте їх на практиці?

8.6 ПРОЦЕДУРА ОЦІНКИ ПИСЬМОВОГО ІСПИТУ

8.6.1 Інструкції для тих, для оцінює

Головне призначення цього розділу надати екзаменаторам, які оцінюватимуть Письмовий Іспит значущі критерії, які можна використовувати при оцінці роботи. Будь ласка, прийміть до відома наступні рекомендації, що ґрунтуються  на багаторічному досвіді.

Кандидат вклав в даний Письмовий Іспит багато праці і більшу частину своєї особистості. Ставтеся до цього з повагою, незважаючи на те, як Ви оцінюєте результат. Формулюючи коментарі, поставте собі запитання: «Як би я почував себе, перебуваючи на місці кандидата або  його Головного Супервізора?». На усному іспиті Ваші коментарі стануть важливим орієнтиром для екзаменаційної комісії в аспектах, що стосуються сильних і слабких сторін в компетенції кандидата.

Не здійснюйте діагностику кандидата в процесі оцінки Письмового Іспиту. Оцінка – освітній, а не психотерапевтичний процес. Екзаменатор має уникати використання непрофесійних критичних суджень і абстрактних міркувань про цінності. Такі слова, як «незадовільний» або «неадекватний» недостатньо інформативні, щоб показати кандидатові, як домогтися успіху в майбутньому. В основі Ваших зауважень будуть лежати критерії Атестаційної Шкали, розробленої відповідно до базових компетенцій.

Оцінка Письмового іспиту повинна містити позитивні погладжування. Чітко описуйте свої очікування, якщо Ви вважаєте будь-який аспект відповіді незадовільним, або кандидат представив недостатньо інформації. Таким чином, кандидат зможе здобути для себе щось корисне. У своїх коментарях звертайтеся безпосередньо до кандидата: це робить атестацію поважних процесом на рівні «Я – ОК, і ти – ОК». Обмежте зворотний зв’язок 3 сторінками тексту. Використовуйте числову Атестаційну Шкалу і супровідне керівництво СОС по роботі з нею.

8.6.2 Оцінка та атестація Письмового іспиту

Атестаційна Форма представлена ​​в Розділі 13.7.9. Для кожного з 4 розділів складена особлива числова шкала відповідно до відсоткових коефіцієнтів оцінки, що припадає саме на цей розділ. Так, Розділ А оцінюється за шкалою від 1 до 20 балів; Розділ B – від 1 до 10; Розділи С і D – від 1 до 35.

Закінчивши оцінку всіх розділів Шкали, підсумуйте отримані 4 оцінки. Підсумковий результат буде загальною екзаменаційної оцінкою у відсотках. При результаті, рівному 65% і вище Письмовий Іспит вважається складеним успішно. Однак, приймаючи рішення про позитивний \ негативний результат іспиту, екзаменатор також звертає увагу на наступні чинники:

–  Кандидат повинен відповісти на запитання у всіх 4 розділах.

–  Матеріали чотирьох розділів не повинен суперечити одне одному.

Rating – рейтинг, оцінка.

Якщо будь-який з критеріїв, перерахованих в Атестаційній Шкалі, зовсім не відповідає стандарту, це може стати причиною для негативної атестації кандидата.

Будь-який іспит, оцінка якого здійснювалася без використання Оціночної Таблиці, повертається Екзаменаційному Координатору для проведення нової процедури атестації.

8.6.3 Атестація

Особи, які оцінюють іспит, під час оцінки критеріїв рейтингової шкали мають звірятися з Базовими компетенціями і Атестаційною формою Усного іспиту(13.7.9)

8.6.4 Процедура атестації

Вся документація з іспиту на статус СТА представлена ​​в Розділі 13.

Визначення особистості екзаменатора і кандидата гаряче обговорювалося всередині EATA, що продемонструвало, що спільнота екзаменаторів – це група розсудливих, залучених і етично-мотивованих людей.

Проблема розголошення / нерозголошення особистості екзаменатора в рівній мірі привертає етичну увагу всіх залучених у дискусію, але розглядається з різних позицій різними екзаменаторами в різних мовних групах. Комітет з Професійної Освіти і Стандартів та Сертифікаційна Комісія вивчили всі думки і експериментували з різними варіантами, щоб знайти найкраще рішення.

Для нашої системи однаково важливі прозорість і рівність, і поточні правила покликані дотримати обидві ці вимоги.

1. Спочатку оцінку здійснює Головний Супервізор кандидата, коли Супервізор виявляє загальне схвалення Письмового Іспиту.
2. Якщо Головний Супервізор вважає, що текст іспиту відповідає вимогам прохідного стандарту, кандидат відсилає його Координатору Мовної групи разом з Формою Подання Письмового Іспиту, в якій позначено контактні дані кандидата. У тексті Письмового іспиту не повинно бути матеріалу, за яким можна було б визначити Вашу особистість. До документів додається Засвідчена Форма Головного Супервізора про допуск Кандидата до Письмовому Екзамену на отримання статусу СТА (див. Розділ 13).
3. Координатор Мовної групи веде два списки екзаменаторів. Один – для тих, хто хотів би залишитися анонімом, інший для тих, що бажає бути названим. Координатор Мовної групи запитує кандидата, чи бажає він знати своїх екзаменаторів, і також чи бажає розкрити своє ім’я в кінці екзаменаційного процесу чи ні. Кандидат повинен дати чітку відповідь – Так чи Ні. Якщо кандидат говорить так, його ім’я та імена екзаменаторів будуть розкриті  наприкінці екзаменаційного процесу, і з’явиться можливість обміну думками по закінченні іспиту.
4. Координатор Мовної групи призначає екзаменатора, який відповідає очікуванням кандидата в сфері анонімності і побажанням екзаменатора, анонімно або із зазначенням імені, і надсилає папери Письмового Іспиту екзаменатору разом з офіційним листом на адресу Експерта з Оцінювання Письмового Іспиту із CTA. Ним є Сертифікований Транзактний Аналітик, бажано в статусі PTSTA, CTA-тренера чи TSTA в галузі спеціалізації кандидата. На цьому етапі Координатор Мовної групи не розкриває імена кандидата і екзаменатора.
5. Екзаменатор оцінює Письмовий Іспит відповідно до Атестаційної Шкали. До безпосереднього оформлення оцінки в письмовій формі екзаменатор повідомляє про своє рішення Координатора Мовної групи. Якщо кандидат склад іспит, координатор дає екзаменатору вказівку оформити Атестаційну Форму Письмового Іспиту. Екзаменатор оформляє оцінку на папері із зазначенням своїх особистих даних і завіряє її своїм підписом. Текст Письмового іспиту і Атестаційна Форма Письмового Іспиту повертаються Координатору Мовної групи.
6. У разі заліку, Координатор Мовної групи повертає папери Письмового Іспиту і Табель Письмового Іспиту кандидату разом з офіційним листом. Зворотній зв’язок кандидату надається відповідно до умов контракту. У разі вимоги анонімності для Координатора Мовної групи всі імена залишаються конфіденційними, у разі вимоги про надання імен, табель буде підписано, екзаменатору будуть повідомлені дані про особу кандидата, щоб відбувся процес обміну зворотним зв’язком.
7. Якщо екзаменатор повідомляє Координатору Мовної групи, що збирається оцінити роботу незадовільно, координатор дає вказівку почекати з оформленням Атестаційної Форми Письмового Іспиту. Координатор відразу ж надсилає текст Письмового Іспиту другому екзаменатору, докладаючи до нього офіційного Листа Екзаменатору Письмового іспиту на отримання статусу СТА. Другому екзаменатору не повідомляють про незадовільну оцінку кандидата першим екзаменатором.
8. Другий екзаменатор виконує ту ж описану вище процедуру, повідомляючи Координатору Мовної групи про рішення щодо оцінювання іспиту. На цьому етапі Координатор Мовної групи повідомляє екзаменатору, що він \ вона є другим екзаменатором і просить обох екзаменаторів провести нараду. Якщо другий екзаменатор також вважає іспит незадовільним, кандидату виставляється «незалік». Екзаменатори спільно складають зворотний зв’язок і вказують свої імена на Атестаційній Формі Письмового Іспиту.
9. Координатор Мовної групи повертає кандидату текст Письмового Іспиту і Атестаційну Форму Письмового іспиту разом з Супровідним Листом до Атестаційної Форми Письмового іспиту на отримання статусу СТА. Якщо на думку першого екзаменатора іспит не складено, а на думку другого – складено, Координатор Мовної групи попросить обох прийти до спільного рішення під час обговорення і надати загальний табель Письмового іспиту. Участь в обговоренні є обов’язковою. За згодою обох сторін, імена обох екзаменаторів будуть названі кандидату.
10. Якщо екзаменатори доходять згоди і надають спільний табель Письмового іспиту, його пересилають кандидату, разом з офіційним листом.
11. Якщо згоди досягти не вдалося, Координатор Мовної групи призначає фасилітатора, який допоможе екзаменаторам знайти рішення. Фасилітатор не читатиме роботу з Письмового іспиту.
12. Якщо згоди досягти не вдалося, Письмовий іспит оцінюється третім екзаменатором при консультації з двома попередніми екзаменаторами та повертається разом з Атестаційною Формою Письмового іспиту Координатору Мовної групи.
13. Письмову роботу оцінює третій екзаменатор, консультуючись з двома попередніми, після чого табель Письмового Іспиту надсилається Координатору Мовної групи. Третій екзаменатор буде єдиним, хто підписує табель.
14. Координатор Мовної групи повертає табель кандидату разом з офіційним листом. Відносно анонімності, як і сказано вище, зворотний зв’язок кандидату надається відповідно до умов контракту. У разі вимоги про конфіденційність, всі імена залишаються конфіденційними, у разі вимоги про надання імен, Табель підписується, екзаменатору повідомляють дані про особу кандидата, щоб вони могли обмінятися зворотним зв’язком.

Якщо кандидат отримує незадовільну оцінку, кандидат може переписати і заново подати текст Письмового Іспиту на оцінку. Координатор Мовної групи допускає даний текст до оцінки тільки в тому випадку, якщо Головний Супервізор перечитав текст іспиту і в письмовій формі підтвердив, що вважає, що перероблений варіант відповідає екзаменаційним стандартам.

8.7 Процедура апеляції за результатом Письмового Іспиту

Процедура апеляції передбачається власне процедуру проведення атестації з даного іспиту.

Однак у виняткових обставинах кандидат може виявити бажання подати апеляцію за результатом або процесом іспиту. У цьому випадку кандидат може використовувати Апеляційні процедури, наведені в Розділі 9.10.

8.8 Політика щодо дислексії

Нещодавно Комітет зі Стандартів Професійної Підготовки (PTSC) прийняв політику щодо визнання конкретних труднощів, які можуть виникати у кандидатів з дислексією. Зазвичай вони мають складнощі під час передачі ідей у письмовій формі. Причиною цього є дислексія. Це може вплинувати на оцінку їхньої роботи, отже були розроблені рекомендації щодо підтримки кандидатів, які страждають на дислексію, а також їхніх екзаменаторів. Мета полягає в тому, щоб їх роботу могли справедливо оцінити.

Якщо Кандидат страждає на дислексію, він/вонаповинен(-а) повідомити про це Координатора Мовної групи під час подання свого іспиту для оцінювання. Він має додати сертифікат про те, що він страждає надислексію, або він/вона може сам(-а) написати заяву, що має цю проблему. Потім Координатор Мовної групи повідомить екзаменатора про це, коли надішле йому/їй письмовий іспит для оцінювання.

8.8.1 Наслідки дислексії

Дислексія має різний вплив на людей;

• Майже завжди Дислексія впливає як на швидкість, так і на точність читання та письма.

• Учні з дислексією мають тенденцію мислити цілісно, нелінійно, тобто невербально. Їм важко перетворити свої ідеї на лінійну природу слів.

• Люди з дислексією зазвичай чітко уявляють те, що вонихочуть написати, але на письмі їм передати це важко.

• Людям з дислексією може бути важко «читати між рядками».

• Людині з дислексією може бути важко представити своїідеї в організованому та структурованому форматі, наприклад, у формі рефератів, доповідей, письмових екзаменів тощо.

• Технічні помилки в письмовій англійській (мові) та погана презентований матеріал можуть не повністю передати ті ідеї та знання, які студент хоче продемонструвати, і це може розчарувати студента, а також екзаменатору буде важко оцінювати таку роботу.

8.8.2 Інструкції для екзаменаторів:

A Цілі оцінювання

▪ Щоб оцінитити таку роботу справедливо, оцінюйте лише зміст та ідеї (враховуючи, що людина страждаю на дислексію, але одночасно і не роблячи поступок з цьогоприводу)

▪ Не звертайте увагу на індивідуальні помилки, які були зроблені через дислексію

B Короткий зміст Керівництва

Екзаменаторам корисно:

• Читати роботу швидко, звертаючи увагу на ідеї, розуміння та знання Кандидата;

• Робити конструктивні коментарі;

• Давати коментарі прямо;

• Використовувати гарну, зрозумілу мову

• Повідомити кандидату, що ви оцінюєте лише його/її ідеї та розуміння;

• Чуйність має значення: багато студентів з дислексією в минулому сильно постраждали через те, що їх нерозуміли.

9 УСНИЙ ІСПИТ НА СТАТУС СТА

 

9.1 Вступ

 

Усний іспит на статус СТА відбувається за особистої присутності чотирьох висококомпетентних членів ЄАТА і \ чи ITAA,  один з яких виступає в ролі Голови Комісії. Особу, яку екзаменують, оцінюють відповідно до Атестаційної Форми з певної області спеціалізації. Іспит закритий для вільного відвідування (не є публічним). За рішенням Екзаменаційного Супервізора на іспиті може бути присутнім Спостерігач.

 

Обов’язки Спостерігача описано в Розділі 9.6.

Освітній рівень кандидатів та екзаменаторів повинен відповідати високому екзаменаційному стандарту.

Крім того, Усний Іспит виявляє:

чи компетентний кандидат в особистісному і професійному планах і поділяє він \ вона етичну відповідальність;

чи демонструє кандидат високий рівень знань і компетентне застосування трансформаційних змін ТА в своїй галузі спеціалізації;

чи здатний кандидат на практиці адекватно оцінювати поведінку людей, співвідносити її з теорією Транзакційного аналізу і давати відповідну оцінку;

чи демонструє кандидат достатню компетентність як Транзакційний Аналітик;

чи схвалює кандидат певні ідеї, невіддільні від ТА, та притримується їх: ідеї про повагу, автономність, абсолютне прийняття та позитивну конфронтацію особистості людини.

9.1.A ОНЛАЙН-ІСПИТ НА ОТРИМАННЯ СТАТУСУ CTA

Вступ і Загальний огляд 

Також можна здати іспити онлайн. Вперше це стало можливим під час пандемії Covid-19. Процедура проведення Онлайн-іспитів така сама як і для іспитів, які проводяться оффлайн, але є деякі нюанси, які треба враховувати при проведенні та складанні іспиту в такому форматі. Під кожним підзаголовком розділу 9 Кандидати можуть ознайомитися з інструкціями щодо онлайн-іспиту.

9-1.A.1 Загальні та технічні вимоги для складання іспиту онлайн:

• Треба сидіти в тихій та спокійній кімнаті. Екзаменатори повинні бачити цю кімнату (будь-які задні фони заборонені до використання)

Технічні вимоги для складання онлайн-іспиту наступні:

• безпечне та стабільне підключення до Інтернету, справнакамера та мікрофон. Важливо, щоб кожен Кандидатзавчасно ознайомився з технологією та отримав будь-яку необхідну технічну підтримку.

• Важливо забезпечити гарне освітлення, щоб Вас булодобре видно.

• Zoom або інша платформа, яку обере ЄATA, буде використана в якості платформи для складання онлайн-іспитів. Рекомендується Перегляд Галереї (Gallery View) в Zoom.

• У Кандидатів, Екзаменаторів та Спостерігача камера має бути ввімкнена для того, щоб учасники могли чітко бачити один одного.

• Краще бути у навушниках під час онлайн-іспиту, оскільки фоновий шум зводиться до мінімуму у такому випадку. Кандидати і Члени Правління можуть вимикати звук під час прослуховування аудіо запису, в такомувипадку звук запису буде краще.

• Будь які приватні бесіди під час іспиту заборонені.

• Якщо під час онлайн-іспиту виникає будь-яка технічна проблема, яку неможливо вирішити протягом 10 хвилин, то іспит в такому випадку вважається не складеним і його можна буде скласти пізніше без додаткових витрат.

• Людина, яка може допомогти при виникненні технічних питань, буде присутня онлайн протягом усього процесу іспиту. Також може допомогти людина зі сторони, але вона також не повинна знаходитися в кімніті будь якого з учасників процесу більше, ніж 10 хвилин, інакше іспит буде вважатися недійсним.

• Кандидати повинні переконатися, що пристрої запису, які вони будуть використовувати, справні і хорошої якості, щоб комісія онлайн-екзамену могла прослухати записи. Кандидатам важливо знати, як користуватися технологію Zoom для обміну аудіозвуком. Кандидатам требаспробувати це зробити заздалегідь, щоб бути впевненим в процесі. Якщо запис не можна прослухати належним чином, іспит буде не складено.

• Кандидати повинні отримати письмовий дозвіл на показзаписів людей, зображених у відео.

• Кандидати повинні мати можливість завантажити всі документи в папку в хмарі. Якщо це оффлайн іспит, такі документи зазвичай треба приносити у паперовому вигляді. Список документів має бути наданий попередньоКерівником онлайн-іспиту.

• Якщо на іспиті є Спостерігач, рекомендується представитися його Комісії, а потім Кандидат сам вирішує, хоче він бачити Спостерігача чи ні. Якщо ні, Спостерігач вимикає свою камеру та мікрофон (замість фото має бути порожній квадрат) під час іспиту. Це схоже на те, як він/вона сиділи б поза полем зору під час іспиту оффлайн і не втручалися в процес. Радимовикористовувати функцію розміщення Спостерігача з одного боку екрана. Має бути зрозуміло, що він/вона не є членом екзаменаційної комісії, а є саме Спостерігачем і його має бути легко відрізнити від екзаменаційної комісії.

• Усі Кандидати повинні самі записати свій іспит на власний особистий пристрій, якщо буде необхідність подати на апеляцію. Екзаменаторам не дозволяється записувати іспит.

• Фасилітатора процесу можна викликати онлайн. Голова євідповідальним за це і саме в нього мають бути контактні дані Фасилітатора процесу, для того, щоб він приєднався до конкретної кімнати для іспиту, якщо його/її покличуть.

• Кандидатам рекомендується взяти із собою людей, які їх будуть супроводжувати до і після іспиту, і які під час іспиту будуть перебувати неподалік, але вони не можуть бути з ним в одній кімнаті під час іспиту.

• Кандидатам рекомендується пройти пробні іспити в такому онлайн-форматі.

9.1.1 Робоча мова

Мовою екзаменаційних зустрічей СОС є англійська. Іспити, що організовують національні асоціації, можуть проводитися іншою робочою мовою або мовами. Кандидатам зазвичай пропонують складати іспит перед комісією, члени якої говорять англійською або іншою робочою мовою даної екзаменаційної зустрічі, якщо це не англійська мова. Зверніться до Координатора Мовної Групи, щоб з’ясувати, які мови будуть використовуватись під час іспиту. Кандидат, який має намір складати іспит за допомогою перекладача, під час подачі заяви на участь в усному іспиті зобов’язаний повідомити про це Координатора своєї Мовної Групи. За пошук Перекладача Кандидат несе особисту відповідальність.

9.1.1A Робоча мова протягом Іспиту ОНЛАЙН

Кандидат несе особисту відповідальність стосовно того,щоб його/її перекладач володів всією необхідноюінформацію стосовно іспиту: мав розклад зустрічей і посилання на Zoom. Кандидат також зобов’язаний переконатися, що Керівники іспитів знають ім’я його/їїперекладача, і що перекладач запрошений на зустрічі, які відбудуться безпосередньо до і після іспитів. Керівник онлайн-іспиту проінформує Кандидатів, їхніх перекладачів та екзаменаторів стосовно перекладу іспиту, як це викладено в Керівництві. Одні і ті самі принципиперекладу іспиту застосовуються як для он-лайн іспиту, так і для іспиту, який проходить оффлайн.

9.2 Інструкції для кандидатів

9.2.1 Брифінгові збори кандидатів

Ви зобов’язані відвідати Брифінгові збори кандидатів, які, як правило, проводяться за день до проведення іспиту в місці його проведення. На цих зборах присутній Екзаменаційний Супервізор, який відповідає на запитання, пояснює процес, детально знайомить Вас з Атестаційними Бланками, розповідає про екзаменаційний процес і Вашу роль у ньому. На цих зборах можна отримати Інструкції для Перекладачів.

На Брифінгові збори кандидатів Ви маєте принести документи, необхідні для участі в Усному Іспиті, та віддати їх Екзаменаційному Супервізору: Ваше CV (Curriculum Vitae) і Зведені списки годин професійного тренінгу (the log) повинні бути акуратними, зрозумілими і лаконічними, щоб члени Екзаменаційної Комісії могли легко з ними ознайомитися. Якщо Ваші документи оформлені мовою, яка не є робочою мовою даної екзаменаційної зустрічі, Ви зобов’язані надати переклад всіх вище зазначених документів. Екзаменаційний Супервізор подає документи в Екзаменаційний офіс, звідки Ви зможете отримати їх тільки по завершенні іспиту.

9.2.1A Брифінгові збори кандидатів для ОНЛАЙН іспитів

Брифінгові збори кандидатів будуть проведені в режимі он-лайн за день до іспитів. Процедура брифінгових зборів така сама, як і для іспитів в форматі оффлайн (див. вище). Кандидат завантажує всі документи для усного іспиту в призначену йому/їй папку в хмарі за тиждень до дати іспиту.

Документи, необхідні для участі в Усному Іспиті Потрібно по одній копії таких документів:

Заповнене Свідоцтво про реєстрацію (The Completion of Registration Certificate (Form 13.7.4))
Письмовий Іспит

Чотири папки з добірками таких документів

Атестація Вашого Письменного іспиту (Written Examination Evaluation)
Приватний рекомендаційний лист Вашого Головного Супервізора
Ваше резюме –  Curriculum Vitae
Зведені списки годин професійного тренінгу
Ваш освітній контракт

Якщо Кандидат представить неповний список документів, або не ті документи, не буде допущений до іспиту.

9.2.2 Зауваження для Кандидатів щодо відмови від екзаменаторів

Кандидати можуть відмовитися від складання іспиту певним екзаменаторам. Подібний випадок необхідно обговорити з Вашим Головним Супервізором і вияснити це питання до іспиту. Якщо Ви відмовитеся від багатьох екзаменаторів, може виникнути проблема з формуванням Екзаменаційної Комісії для Вашого іспиту. Якщо Ви сумніваєтеся в тому, від кого необхідно відмовитися на екзаменаційному зборі, обговоріть цю проблему з Екзаменаційним супервізором.

Вам слід відмовитися від екзаменаторів:

якщо Вас пов’язують важливі особисті або ділові стосунки
якщо Ви отримали від них велику кількість супервізій і тренінгових занять
якщо вони проводили з Вами супервізії з підготовки до іспиту протягом останніх шести місяців
якщо вони голосували «проти» на Вашому попередньому іспиті
якщо щодо них у Вас є упередження: стосується як негативних, так і позитивних упереджень.

9.2.3 Інструкції для Кандидатів щодо участі в усному іспиті

Кандидатам наполегливо рекомендується уважно прочитати Розділ 9 перед участю в Усному Іспиті, щоб ознайомитися з процесом і ролями учасників.

9.2.3.1 Вибір записів

В основу виокремлення таких критеріїв покладено наявний досвід проведення іспитів. Кандидат не зобов’язаний повністю враховувати всі наведені критерії.

   А. Технічні поради

– Зображення і звук повинні бути високої якості, без фонових шумів. Мовлення учасників – чітке та зрозуміле.

Б. Зміст

– Запис демонструє раціонально вільну взаємодію між Вами і Вашим індивідуальним клієнтом або групою, з якими Ви проводите певну роботу.

– Передбачається, що запис демонструє проведення ефективних інтервенцій з використанням ТА.

– У записі повинна бути представлена робота, яку Ви, власне, і хочете продемонструвати. Екзаменатори будуть оцінювати Вашу роботу в цілому за тією інформацією, яку вони почують в записах, а доповіді на тему «що сталося спочатку і що сталося потім» будуть розцінюватися лише як доповнення.

– Представлена робота повинна мати назву, пов’язану з теорією ТА, наприклад, «Деконтамінації», «Вивчення матеріалу сценарію» або «Укладення контракту»

– Робота повинна відповідати контракту, укладеному з клієнтом або групою.

– В ідеалі запис має продемонструвати зміни в клієнті у напрямку до досягнення поставленої мети.

– Має бути зрозуміло, що саме Ваші інтервенції викликали ці зміни.

– Запис не повинен обов’язково демонструвати один і той же предмет роботи, але процес має бути чіткий і послідовний.

Ви не зобов’язані бути досконалими! Запис може відображати елементи роботи, які в результаті ретельного обмірковування Вам би хотілося зробити інакше, але Ви повинні усвідомлювати наявність таких елементів і вміти прокоментувати їхнє значення.

Кандидати повинні отримати дозвіл на використання транскриптів клієнтів, представлених на усному іспиті.

9.2.3.2 Що необхідно для участі в Усному Іспиті

– Устаткування для відтворення Вашого запису, а також батарейки або необхідні адаптери для розетки до нього; дроти, які підходять за параметрами до місцевої електромережі, і батарейки (не забудьте про додаткові).

– Другий аудіо- або відеопристрій для запису іспиту.

– Три аудіо- або відеофрагменти записи Вашої роботи.
Кожен фрагмент має тривати близько 5 хвилин
Кожен фрагмент становить собою фрагмент повного запису Вашої роботи.
Фрагменти повинні бути готові до відтворення на прохання Комісії.
Записи не піддавалися монтажу і корекції.
Кожен фрагмент запису має бути точно відтворений в транскрипті, копію якого Ви зобов’язані надати в чотирьох примірниках.
До транскрипту можна додати адекватні додаткові матеріали: наприклад, опис роботи, яка буде продемонстрована; коротку інформація про клієнта або групу (не більше двох сторінок).

– У всіх галузях спеціалізації один запис повинен відображати роботу з групою, парою або родиною.

– У консультуванні та психотерапії як мінімум один запис має презентувати індивідуальну роботу з клієнтом.

У всіх галузях спеціалізації один із трьох записів, які мають бути представлені під час усних іспитів, повинен продемонструвати роботу Кандидата в групі.Це продемонструє, чи Кандидат ефективно сприяє груповій динаміці та використовує транзакційний аналіз у групових процесах. Група для іспиту – це три або більше осіб. Як виняток, груповим записом може бути робота в парі. Очікується, що кандидат продемонструє/пояснить, чим робота та динаміка з парою відрізняються від роботи з окремими особами та з групами. (див. розділ 7)

– PTSC визнає необхідність демонструвати гнучкість у вимозі надавати запис групової роботи. Іноді буває важко отримати дозвіл на запис груп, особливо у сферах консультування та психотерапії. У такому випадку в ролі групового запису може бути використана зустріч колективу або групи особистісного росту, тренінгової або експерієнціальної групи.

– Груповий запис має містити запис групи, яку веде екзаменований (іншими словами, запис групової роботи, яку здійснює хтось інший, не підходить)

Інформація про проходження Усного Іспиту з перекладачем міститься в Розділах 9.1.1, 9.1.2 і 9.8.3.

9.2.3.2 А ОНЛАЙН іспит

Що взяти з собою на усний іспит:

Кандидат має надіслати стенограми трьох записів і відповідний допоміжний матеріал у папку в хмарі, яка була створена для нього/неї Супервайзером онлайн-іспиту. Стенограми мають бути у форматі PDF.

Записи Кандидата будуть програватися на платформі Zoom або іншій платформі, яку обере ЄATA, і їх мають чути всі екзаменатори. Кандидат відповідає за збереження анонімності клієнта під час запису.

9.2.3.3 Протягом іспиту

Вибір необхідних методів для демонстрації своєї компетентності – завдання і відповідальність кандидата. Екзаменатори повинні побачити у Вашій особі компетентного колегу в області застосування ТА. Що більш професійною / технічною буде Ваша розмова з колегами, тим переконливіше Ви будете звучати.

На початку Іспиту Комісія надасть інформацію щодо процедури іспиту, члени Комісії представлять себе самі і запросять Вас розповісти про себе. Комісія ще раз ознайомитися з Вашим CV, Зведеними списками годин професійного тренінгу, копією Письмового іспиту і його Атестаційною Формою. Швидше за все, на цьому матеріалі буде будуватися первісна дискусія і питання членів Комісії, особливо, якщо в Атестаційної Формі Письмового Іспиту вказуються відповідні запитання для обговорення. Потім Комісія попросить Вас продемонструвати свої аудіо- / відеозаписи. Кожна наступна дискусія повинна проводитися в рамках ТА.

Уважно слухайте запитання, відповідайте коротко і точно (специфічно, вузько).
Уточнюйте у членів Комісії, чи хочуть вони, щоб Ви розширили відповідь.
Якщо Ви не зрозуміли запитання, попросіть, щоб його роз’яснили.
Якщо Ви не отримали відповіді або відчуваєте невпевненість у відповіді на своє запитання, треба запитати у члена Комісії, який ставив Вам запитання спочатку, чи влаштовує його \ її Ваша відповідь.
Будьте готові:
Пояснити та інтерпретувати будь-який аспект того, що відбувається в аудіо- \ відеозаписі.
Міркувати про альтернативні способи інтерпретації представленого матеріалу, використовуючи транзакційно-аналітичну теорію.
Обговорювати можливість застосування різних ТА підходів.
Обговорювати зв’язок між своїми інтервенціями і реакціями клієнта.
Співвідносити роботу з контрактом між Вами і Вашим клієнтом і  довгострокового плану роботи з ним \ нею.

Заключні зауваження

Відповідальність кожного з присутніх в Екзаменаційної аудиторії – підтримувати цілісність екзаменаційного процесу. Один з обов’язків Голови – захищати Вас, забезпечити захист Ваших прав та ведення Екзаменаційного процесу таким чином, щоб забезпечити чесність іспиту та повагу до Вас, якими б не були його результати. Якщо Ви відчуваєте, що цього не відбувається, будь ласка, візьміть на себе відповідальність: обговоріть ситуацію та запропонуйте звернутися до Фасилітатора процесу.

9.3.3.3 А ОНЛАЙН-іспит

Під час іспиту Кандидат має переконатися, що він/вона отримав дозвіл у людей, чиї записи він/вона представляє у фрагменті, який він/вона зараз демонструє.

Кандидат також має переконатися, що пристрої запису, якими він/вона користується, високої якості. ОнлайнЕкзаменаційна комісія має добре чути записи. Важливо вміти користуатися технологію Zoom або іншоюплатформою, яку обере ЄATA для іспиту. Кандидат має попрактикуватися заздалегідь, щоб почуватися впевнено підчас іспиту. Якщо запис не можна буде прослухати, іспит буде вважатися не складеним.

9.7.2 Розподіл часу підчас проведення Усного іспиту

– Повний час, що виділяється на кожну екзаменаційну процедуру від початку одного іспиту до початку наступного, становить 2 години (2 години 30 хвилин для Усного іспиту з перекладом).

– Як правило, процес самого іспиту триває не більше однієї години (1 година 30 хвилин для Усного іспиту з перекладом).

– Протягом часу, що залишився, екзаменатори отримують можливість:

* провести п’ятнадцятихвилинну дискусію перед початком наступного Усного іспиту;

* підбити підсумки;

* отримати зворотній зв’язок від Спостерігача про екзаменаційний процес;

* зробити півгодинну перерву.

9.7.2 А Розподіл часу підчас проведення Усного іспиту онлайн

Проведення Усного іспиту онлайн потребує на 50% більше часу, ніж проведення Усного іспиту оффлайн. Онлайн-іспити без перекладу мають тривати не більше однієї години тридцяти хвилин, а з перекладом – до двох годин.

9.7.3 Усний іспит: процедура оцінки і голосування

Перед початком Усного іспиту Екзаменаційна Комісія проводить 15-хвилинні збори.

-​Всі члени Комісії отримують по набору документів кандидата для ознайомлення з інформацією про самого кандидата і його \ її роботу; формулювання питань і тем для обговорення.

-​Основна увага приділяється змісту, а не оформленню документів.

-​Комісія не зобов’язана перевіряти, чи задовольняють папери Кандидата вимогам Усного іспиту, адже це завдання Координатора Мовної Групи. Однак, якщо на цій стадії виявиться груба невідповідність, виноситься заборона на проведення іспиту (“No Exam” – досл. «Ні іспиту», скасування іспиту).

-​Якщо Усний Іспит здійснюється з перекладом, то Голова Комісії Іспиту знайомить членів Комісії з відповідною процедурою (Розділ 9.8).

Усний Іспит

-​Голова вітає кандидата, пересвідчується, що всі зайняли зручні для них місця, виголошує вступну промову і пояснює процедуру.

-​Кандидат несе відповідальність за надання 3 записів, стенограм і 2 пристроїв для записування: один необхідний для запису процедури іспиту, інший – для прослуховування відео- \ аудіозаписів, які подаються на іспит.

-​Протягом іспиту Екзаменаційна Комісія ставить запитання і надає Кандидату зворотний зв’язок. На початку запитання в основному стосуються змісту письмової документації та практичної діяльності кандидата.

-​Коли Комісія оголошує про готовність прослухати аудіо-\ відеозаписи, кандидата просять роздати транскрипти всім членам Комісії. Комісія шукає докази професійної компетентності кандидата і ставить запитання, що стосуються роботи, представленої в аудіо- \ відеозаписі, цікавиться думками кандидата з приводу цієї роботи.

-​Щоб надати кандидату можливість продемонструвати ефективність його \ її роботи, Комісія, швидше за все, попросить відтворити 2 аудіо- \ відеозаписи, але може попросити відтворити й усі три.

-​Також крім заявленого на іспит п’ятихвилинного відрізка аудіо- \ відеозапису, Комісія може попросити Кандидата ввімкнути будь-який інший уривок цього запису.

Процедура оцінювання 

Голова з’ясовує у членів Комісії, чи готові вони до проведення атестації Кандидата.

-​Якщо Комісія підтверджує, що отримала досить відомостей для проведення голосування, Голова

•​Повідомляє Кандидату про те, що у нього \ неї є остання можливість звернутися до Фасилітатора Процесу.

•​Після цього право виклику Фасилітаторів Процесу мають тільки Члени Екзаменаційної Комісії.

-​Починається процедура атестації

•​Члени Комісії виставляють свої оцінки.

•​Проводиться обговорення.

•​Члени Комісії отримують можливість переглянути свої оцінки.

•​Оголошуються бали, які отримав кандидат.

•​Голова Комісії фіксує оцінки в письмовій формі.

Процедура голосування

-​Члени Комісії голосують «За» або «Проти» складання іспиту кандидатом.

-​Голосування ґрунтується на основі оцінок, виставлених кандидату, рішення екзаменаторів, прийняте під час голосування, є остаточним.

-​Кандидат не склав іспит, якщо за це проголосували двоє (і більше) Екзаменаторів.

-​Кандидат склав іспит успішно, якщо за це проголосували троє (і більше) екзаменаторів, за винятком тих випадків, коли кандидат автоматично не склав іспит. Це відбувається якщо:

•​Загальний бал, набраний кандидатом, не перевищує 25.

•​Рейтинг кандидата за однією з шкал оцінки не перевищує 1 бала у всіх членів Екзаменаційної Комісії.

Завершення іспиту

-​Голова Комісії видає Кандидату для заповнення копію Форми оцінювання екзаменаторів, яку потім здають Екзаменаційному Супервізору.

-​Після того, як кандидат виходить з екзаменаційної аудиторії, Спостерігач надає зворотний зв’язок щодо екзаменаційного процесу.

-​Комісія коротко обговорює результати іспиту.

-​Голова заповнює Атестаційний Бланк і віддає його Екзаменаційному Супервізору.

9.7.4 Скасування іспиту: «No Exam»

Заборона на проведення іспиту оголошується в разі, якщо:

* З’ясовується, що не був виконаний ряд вимог до складання іспиту (наприклад, відсутній запис роботи в групі, не були виконані вимоги національної організації і т.д.)

* Звернення до фасилітатора Процесу не привело до прийняття будь-якого рішення і пошуку виходу з ситуації, тож таким чином завершення іспиту просто виявляється неможливим.

9.7.4 ОНЛАЙН іспит

Скасування іспиту: «No Exam»

Крім цього на онлайн-іспиті:

Буде завжди присутня особа, яка буде надавати технічну підтримку. CoС надає таку особу для іспиту. Будь-яка технічна проблема, яку неможливо вирішити протягом 10 хвилин, призведе до скасування іспиту, і Кандидат зможе згодом повторно скласти іспит (без додаткових витрат).

Якщо у фізичних кімнатах людей, які беруть участь у процесі іспиту буде присутня стороння особа, тварина або будь-що інше буде відбуватися через те, що хтось сторонній знаходиться в фізичний кімнаті учасників процесу, це автоматично означатиме закінчення іспиту та буде оголошено про скасування іспиту.

Якщо запис не буде чутно належним чином, іспит також буде скасовано.

При скасуванні іспиту в ситуації «No Exam» кандидат може згодом взяти участь в іспиті без повторної оплати внеску.