11 ІСПИТ З ОТРИМАННЯ СТАТУСУ TSTA

 11.1 Вступ

Відвідавши TEW, підписавши освітній контракт Тренера і Супервізора Транзакційного Аналізу в напрямі (TSTA) і заповнивши його, кандидат починає подальше навчання для здобуття статусу TSTA. Під час навчання PTSTA має право здійснювати викладацьку і супервізійну діяльність під супервізією сертифікованого ТSTA. По завершенні періоду навчання PTSTA складає усний іспит міжнародній екзаменаційній комісії. PTSTA запрошують продемонструвати компетентність в галузі теорії, етики, викладання та супервізії в контексті організаційної структури ТА. У кожному випадку вимоги співвідносяться з напрямом ТА, в якій кандидат отримав кваліфікацію і в якій хоче отримати статус TSTA.

 Деякі кандидати можуть висловити бажання отримати кваліфікацію тільки у сфері Викладання (Teaching, TTA) або супервізійної діяльності (Supervision, STA) і укладуть контракт з людиною, що є або Супервізором, або Тренером, але не обома одночасно. Щоб уникнути зайвого повторення термінів, в цьому блоці, де допустимо, PTSTA розглядається одночасно як PTTA і PSTA, а ТSТА як ТТА і SТА.

 11.2 Допуск на участь в іспиті з отримання статусу ТТА, STA або TSTA

 11.2.1 Вступ

Всі кандидати повинні:

 • Мати чинний Навчальний контракт з EATA або Радою Комітету з Освітніх Стандартів.
 • Успішно пройти сертифікацію Сертифікаційної Комісії або Сертифікаційного бюро на статус Транзакційного Аналітика.
 • Успішно пройти TEW-Семінар у сферах Етики, Навчання і Викладання, схвалений або Комітетом з Професійної Освіти і Стандартів, або Радою Комітету з Освітніх Стандартів.
 • Мати не менше 30% від необхідних годин професійного навчання за ТА (30% від 300 = 90) в напрямі, в якій він / вона планує проходити іспит.
 • Мати досвід участі як мінімум у 5-ти іспитах в якості екзаменатора, в різних місцях, під час дії його / її контракту. Одна сесія «спеціального іспиту» (проводиться в рамках угоди, що діє в Австрії, Італії та Великобританії) може бути зараховане як одне з трьох екзаменаційних місць, необхідних для навчального контракту TSTA.
 • Надати три рекомендаційні листи:

o один від поточного Головного Супервізора;

o два листи від інших TSTA, які супервізували роботу кандидата.

 • Принциповий Супервізор під час дії навчального контракту TSTA повинен взяти участь в трьох іспитах на статус TSTA.

11.2.2 Допуск на участь в іспиті з отримання статусу Тренера Транзакційного Аналізу в напрямі (ТТА)

Щоб бути допущеним до участі в іспиті на отримання статусу ТТА, кандтидат повинен виконати всі умови, зазначені в пункті 11.2.1. Рекомендаційні листи повинні давати відгук про викладацьку діяльність кандидата. Додатково кандидат повинен:

 • провести 300 годин викладання транзакційного аналізу, що обов’язково включають:

❖ 50 годин викладання під супервізією TSTA-члена EATA, ITAA або FTAA; принаймні половина цих супервізій має бути «живою». Живе супервізування першого проведення 101 курсу з ТА – обов’язкова вимога. Супервізія першого проведення 101 курсу ТА не буде врахована в супервізійних годинах;

 • отримати 100 годин професійної освіти / розвитку, що триває;
 • надати принаймні 12 годин виступів на конференціях і професійних зібраннях, з них 6 годин проводилися в рамках національних або міжнародних форумів.

 11.2.3 Допуск на участь в іспиті з отримання статусу Супервізора Транзакційного Аналізу в напрямі (STA)

Щоб отримати допуск на участь в іспиті з отримання статусу STA, кандидат повинен виконати всі умови, зазначені в пункті 11.2.1.

Рекомендаційні листи мають давати відгук про супервізійну роботу кандидата. Додатково кандидат має:

 • провести 500 годин ТА-супервізії в межах індивідуальної або групової супервізії, які включають:

❖ мінімум 40 годин супервізії для кожного з принаймні двох супервізованих;

❖ 50 годин супервізії, яка супервізувалась TSTA-членом ЄATA, ITAA або FTAA; принаймні половина цих супервізій має бути «живою»;

 • отримати 100 годин професійного освітнього / розвитку, що продовжується.

 11.2.4 Допуск на участь в іспиті з отримання статусу Тренера і Супервізора Транзакційного Аналізу в напрямі (TSTA)

Щоб отримати допуск на іспит з отримання статусу TSTA, кандидат має виконати всі умови, зазначені в пунктах 11.2. 1, 11.2.2 та 11.2.3. Рекоменаційні листи кандидата мають давати відгук як про супервізійну, так і про викладацьку діяльність. Хоча кожен окремий лист не обов’язково має давати відгук про обидві області відразу, у підсумку, оцінку мають отримати обидві сфери професійної діяльності.

 11.3 Супервізія

11.3.1 Стандартна супервізія на іспиті з отримання статусу TSTA.

Не менш 30% від необхідної PTSTA-супервізії мають бути проведені з TSTA в напрямі спеціалізації кандидата.

Супервізія супервізії через вебкамеру, аудіо- або відеозапис або супервізія викладання через вебкамеру або відеозапис або онлайн-супервізія. Необхідна кількість годин подібних супервізій обговорюється з Головним Супервізором.

 11.3.2 Супервізійний час

У супервізійних групах, що проводить TSTA, кандидат може вважати супервізійним часом будь-яку годину з супервізором, протягом якого вони активно виконують супервізійну роботу. Тренований зазвичай не додає в залік супервізійних годин ті, коли він був присутній на супервізії інших тренованих. Цей час вносяться в залік в години професійного розвитку, що триває.

Однак якщо двоє або троє супервізованих отримують супервизії в групі протягом певної кількості часу і якщо кожен тренований надає на супервізію свій матеріал, всі треновані вносять в свій залік відповідну кількість супервізійних годин від цього супервізора.

 11.4 Звіт PTSTA про кількість тренінгових і супервізійних годин

Протягом всього часу навчання PTSTA несе відповідальність за ведення точних записів всієї тренінгової та супервізійної діяльності та отриманих супервізій. Головний Супервізор кандидата може час від часу перевіряти цей звіт, і це обов’язково здійснюється на іспиті. Одне із завдань Головного Супервізора – переконатися в точності записів. Копії всіх документів, необхідних для цього блоку, представлені наприкінці Розділу 11.

 Щороку після підписання контракту на навчання з отримання статусу TSTA, PTSTA і Головний Супервізор повинні в зазначеному порядку оформляти Короткий Річний Звіт PTSTA і Короткий Річний Звіт Головного Супервізора PTSTA. На іспиті з отримання статусу TSTA необхідно надати копії обох типів щорічних доповідей за кожним роком навчання.

 11.7. Іспит

 11.7.1 Вступ

На Усний Іспит кандидат має надати:

 • Його / її PTSTA-контракти із заповненою оцінкою за результатами TEW.
 • Короткі Річні Звіти Головного Супервізора PTSTA.
 • Сurriculum Vitae, що описує освіту, тренінг та досвід кандидата.
 • Три рекомендаційні листи (Див. Також 11.2.4), однин з яких – від Принципового Супервізора.
 • Сертифікаційну Форму Головного Супервізора для Іспиту з отримання Статусу ТSTA.
 • Свідоцтво, яке підтверджує, що кандидат сплатив екзаменаційний внесок.
 • Зміст блоку навчання в письмовому вигляді (якщо можливо).

 Наявність обладнання, необхідного для запису іспиту, на всіх стадіях, є обов’язковою вимогою, тому що за його відсутност подача апеляції неможлива.

 Зауваження: Для іспитів з перекладачем: декілька кандидатів на статус TSTA не можуть користуватися послугами одного й того ж перекладача.

Протягом іспиту на отримання статусу TSTA кандидатів запрошують продемонструвати, що вони:

 • Мають глибоке розуміння теорії ТА і можуть:

❖ Обговорювати її критично

❖ Порівнювати й зіставляти з іншими модальностями

❖ Компетентно викладати її 

 • Можуть проводити компетентні супервізії для тренованих зі статусом СТА і PTSTA.
 • Етичні, відповідальні і надійні у контакті з іншими людьми.
 • Добре розуміються в роботі національних та міжнародних організацій Транзакційного аналізу.

Іспит на отримання статусу ТSТА складається з 3 блоків:

 1. Теорія, організація і етика.
 2. Викладання.
 3. Супервізія.

Включаючи час на виставлення оцінок і розбір теоретичної частини, блок триває приблизно 1 годину 15 хвилин. Іспит на викладання і супервізію триває 1 годину 30 хвилин.

Якщо має місце переклад, час може бути збільшений на 50%.

 Перш ніж кандидати зможуть перейти до участі в Блоках Викладання і Супервізії, їм необхідно успішно пройти Блок Теорії, Організації і Етики. Таким чином, кандидати на отримання статусу ТТА повинні скласти Блок А, перш ніж вони приступлять до Блоку В, але не беруть участі в іспиті з Блоку С. Кандидати на отримання статусу STA повинні успішно скласти Блок А, а потім беруть участь в іспиті з Блоку С, не беручи участі в Блоці В. Кандидати на отримання статусу TSTA повинні скласти Блок А, а потім беруть участь в іспиті за Блоками В і С.

 11.7.2 Перед іспитом

Зазвичай за день до іспиту з отримання статусу TSTA проводяться брифінгові збори для кандидатів. Екзаменаційний Супервізор відповідає на запитання, пояснює процес, детально розбирає зміст Атестаційної форми, обирає екзаменаційну комісію з чотирьох кваліфікованих екзаменаторів, які пройшли спеціальний тренінг, одного із екзаменаторів обирає Голова Комісії. Іноді, у разі необхідності, комісія може працювати в складі трьох осіб.

 11.7.3 Іспит

А. Блок теорії, організації та етики

Комісія приймає іспит у кожного кандидата окремо і

 • Вивчає документи, надані кандидатом на іспит.
 • Ставить запитання про філософські засади викладання, які кандидат заклав в основу своєї освітньої програми / практики.
 • Ставить запитання, які розкривають здатність кандидата оперувати складними поняттями Транзакційного аналізу і порівнювати та інтегрувати теорію Транзакційного аналізу з іншими моделями і підходами.
 • Оцінює знання кандидата в галузі національних і міжнародних транзактноаналітичних організацій.
 • Оцінює, наскільки кандидат усвідомлює себе професіоналом, що працює відповідно до етичних принципів.
 • Оцінює здатність кандидата до інтеграції всіх даних аспектів у гармонійний підхід, що дозволяє практично використовувати транзактний аналіз і здійснювати підготовку транзактних аналітиків.

 Коли Комісія завершує опитування, Комісія може приступити до виставлення оцінок кандидату.

 • Кандидат має право викликати Фасилітаторів Процесу в будь-який момент до того, як Комісія почне виставляти оцінки. У цей момент Голова Комісії повинен нагадати кандидату, що кандидат має останню можливість звернутися до Фасилітатора Процесу і надає кандидату право покинути кімнату або залишитися. Потім право виклику Фасілітітора Процесу зберігає лише член Комісії.
 • Комісія оцінює кандидата за допомогою Атестаційної Форми Іспиту з отримання статусу ТSТА.

 В. Блок викладання

Мета блоку викладання – створити обстановку викладання і навчання ТА, максимально наближену до звичайної дійсності і уникнути створення штучної обстановки «заготовленого» іспиту. Таким чином, кандидат отримує можливість:

 • продемонструвати власний стиль і філософію викладання і навчання;
 • обґрунтувати свої методи викладання.

 В.1 Перед іспитом

Кандидат повинен підготувати:

 • Двадцятихвилинну навчальну сесію на тему, що стосується теорії і практики ТА, або дуже тісно пов’язану з нею.
 • Аркуш паперу формату А4, на якому викладено наступну інформацію:

❖ У якому блоці широкого плану освітньої програми і в який (-і) конкретний (-і) день (дні) навчання проводиться дана навчальна сесія.

❖ Хто є учасником програми.

❖ Який рівень учасників тренінгу або стадія, на якій вони перебувають.

 Комісія збереться безпосередньо перед початком іспиту і ознайомиться з цією інформацією.

 В.2 Протягом іспиту

 • Голова Комісії запрошує кандидата в кімнату, де відбувається іспит і вітає його.
 • Якщо кандидат, Комісія і аудиторія готові приступити до процедури іспиту, іспит починається з діалогу між кандидатом і Комісією. Комісія запрошує кандидата коротко розповісти про:

❖ Філософію викладання, тобто професійні та етичні цінності та принципах, якими кандидат керується у виборі структури своєї освітньої програми і методів навчання.

❖ Теоретичні моделі навчання, яким кандидат надає перевагу і які можуть належати як до ТА, так і до інших теоретичних галузей.

❖ Методи викладання, які кандидат використовує в повній навчальній програмі і в екзаменаційній презентації в блоці викладання.

 • Таке обговорення триває близько п’яти – десяти хвилин, хоча може бути продовжене за бажанням Голови Комісії.
 • У цій бесіді екзаменатори намагаються сформувати початкове уявлення, в рамках якого вони будуть оцінювати практичний виступ кандидата; тобто вони будуть оцінювати, чим кандидат насправді керується у викладанні з усього того, що перерахував.
 • Потім кандидат подає Комісії та аудиторії свою двадцатихвилинну навчальну сесію.
 • Демонстрація навчальної сесії становить собою сесію, типову для освітньої практики кандидата, яка відповідає теоретичній моделі або моделям навчання, заявлені кандидатом як «домінуючі».
 • Зазвичай демонстрація включає різні форми взаємодії, а не просто лекцію: питання і відповіді, мозковий штурм, невеликі емпіричні вправи.
 • Методи, які обираються для демонстрації, повинні надавати Комісії широкі можливості з оцінки кандидата на посаду Тренера. Вибір методів навчання, які повноцінно продемонструють викладацьці вміння кандидата протягом двадцяти хвилин, – обов’язок і частина тренерської майстерності кандидата.

 По завершенні двадцятихвилинної демонстрації навчання починається десятихвилинний блок, протягом якого представники аудиторії, але не члени Комісії, ставлять запитання, пов’язані з темою навчання і її зв’язкам з іншими аспектами ТА. У виборі питань представників аудиторії запрошують, наскільки можливо, бути самими собою, а не грати ролі тренованих з певним рівнем досвіду. Кандидат може об’єднати запитання ыз навчальним процесом, і тоді, в цілому, навчальна сесія триватиме тридцять хвилин.

 • Коли десять хвилин, відведені на запитання, добігають кінця, до опитування кандидата приступають члени Комісії. Однак Комісія може вирішити відкласти питання до завершення блоку викладання програми 101 курсу. Ці запитання стосуються теорії, філософії та методології викладацької і \ або освітньої діяльності кандидата, включаючи організацію освітньої програми кандидата, а також інші аспекти, які, на думку Комісії, необхідні для того, щоб оцінити готовність кандидата до отримання сертифікаційного статусу Тренера Транзакційного Аналізу з напряму.
 • Протягом цього опитування члени Комісії можуть вільно ставити кандидату запитання, що стосуються змісту виступу, якщо цей член Комісії вважає, що таке запитання важливе для остаточної оцінки кандидата. Однак Голова Комісії має переконатися, що питання Комісії в цьому блоці головним чином фокусуються на філософії, логічній основі і методології викладання.
 • Глава Комісії пропонує кандидату обрати з контейнера з аркушами паперу, на яких написані теми 101 курсу, один білет (див. Розділ 12). Потім кандидат отримує дві хвилини на підготовку, після чого приступає до викладання цієї теми для аудиторії. На навчання дається п’ять хвилин; потім протягом ще п’яти хвилин аудиторія (в якості тренованих) ставить запитання. Питання НЕ МОЖНА об’єднувати з навчанням.
 • По завершенні цього процесу Комісія має право продовжити опитування, ставлячи питання, що стосуються, наприклад, методів викладання.
 • Коли опитування завершується, Комісія може приступити до обговорення балів, набраних кандидатом.
 • Кандидат може викликати фасилітаторів Процесу в будь-який момент до початку атестаційної процедури, коли Комісія виставляє оцінки. На цьому етапі Голова Комісії нагадує кандидату, що у кандидата є остання можливість звернутися до Фасилітатора Процесу, і надають кандидату право покинути кімнату або залишитися. Потім право виклику Фасилітаторів Процесу зберігає лише член Комісії.
 • Комісія оцінює кандидата за допомогою Атестаційної Форми Іспиту на отримання статусу ТТА.

 С. Блок супервізії

Супервізійний іспит дає кандидату можливість продемонструвати, що він або вона можуть надавати супервізії як професіоналам-практикам, так і супервізорам професіоналів-практиків. Очікується, що кандидат виявить зрозумілу філософію супервізійної діяльності і продемонструє використання різноманітних прийнятних моделей супервізії, а також продемонструє здатність встановлювати специфічні контракти, які визначають і вирішують головні проблеми супервізії.

 С.1 Супервізійний іспит

 • Голова Комісії запрошує кандидата в екзаменаційну кімнату і вітає кандидата.
 • Якщо кандидат, Комісія і супервізовані готові приступити до процедури іспиту, іспит починається з діалогу між кандидатом і комісією. Комісія запрошує кандидата коротко розповісти Комісії про свій супервізійний стиль і професійні та етичні цінності, якими кандидат керується, надаючи супервізії.
 • Потім кандидата просять провести супервізії з двома тренованими. Кожна супервізія триває максимум двадцять хвилин (довше, якщо необхідний переклад). Супервізованими будуть:

❖ тренований в напрямі Освіти, Організації, Консультування або Психотерапії (відповідно до кваліфікації самого кандидата), який може принести аудіо- або відеозапис певної роботи.

❖ Тимчасовий Тренер і / або Супервізор Транзакційного Аналізу в напрямі (PTSTA), який представляє проблему, що виникла у нього \ неї як у супервізора або викладача.

 • Члени Комісії за бажанням можуть ставити кандидату питання, що стосуються будь-якого аспекту цих супервізій або в перерві між двома супервізійними сесіями, або по закінченні другої сесії. Під час перерви між двома супервізіями Комісія не виставляє оцінок кандидату. Однак може бути даний зворотний зв’язок, що стосується умінь та здібностей кандидата, що не були виявлені і які кандидату слід продемонструвати в процесі наступної супервізії.
 • Коли опитування завершується, Комісія може приступити до обговорення балів, набраних кандидатом.
 • Кандидат може викликати Фасилітаторів Процесу в будь-який момент до початку атестаційної процедури, коли Комісія виставляє оцінки. На цьому етапі Голова Комісії нагадує кандидату, що у кандидата є остання можливість звернутися до Фасилітатора Процесу, і надає кандидату право покинути кімнату або залишитися. Потім право виклику Фасилітаторів Процесу зберігає тільки член Комісії.
 • Комісія оцінює кандидата за допомогою Атестаційної Форми Іспиту на отримання статусу ТТА.

 11.8 Процедура оцінювання

Процедура оцінювання та голосування однакова у всіх трьох розділах іспиту на отримання статусу TSTA.

 • Якщо Комісія вважає, що отримала достатню кількість інформації для того, щоб оцінити кандидата і провести голосування, починається процедура атестації:

❖ Кожен член Комісії виставляє власні бали.

❖ За бажанням членів Комісії може бути проведене обговорення.

❖ Члени Комісії можуть переглядати свої оцінки.

❖ Бали озвучуються.

❖ Голова Комісії зіставляє бали на своїй атестаційній формі.

❖ Члени Комісії голосують «За» або «Проти» складення іспиту кандидатом.

 • Бали мають використовуватися в якості основи для голосування, а підсумок голосування екзаменаторів є остаточним рішенням. Однак кандидат не складає іспит, якщо

❖ «Проти» висловилося двоє і більше екзаменаторів.

❖ АБО загальна кількість балів у будь-якому з блоків – менше 60%, тобто

✓ А. Теорія, Організація і Етика ​​Менше 15 балів

✓ В. Викладання ​​​​​Менше 24 балів

✓ С. Супервізія ​​​​​Менше 48 балів

 ❖ АБО рейтинг кандидата за однією зі шкал оцінювання не перевищує 1 бала у всіх членів Екзаменаційної Комісії.

 • Якщо жоден з перерахованих вище критеріїв не підходить і троє або більше екзаменаторів голосують «за» (або двоє з трьох членів Комісії), кандидат складає іспит.
 • Кандидата просять написати відгук про своїх екзаменаторів у формі Оцінки екзаменаторів, що надається Екзаменаційним Супервізором відразу після іспиту.
 • 11.9 Вказівки для екзаменаторів на іспиті з отримання статусу TSTA
  • Перед початком екзаменаційного процесу, ознайомтеся з документами, представленими кандидатом, і на початку самого іспиту ще раз обговоріть їх з кандидатом. Здійснюючи це, давайте позитивні погладжування. Використовуйте цей час, щоб познайомитися з кандидатом.
  • Ставте тільки одне запитання за раз.
  • Ставте запитання так, щоб отримати необхідну Вам специфічну інформацію, використовуючи, по можливості, відкриті спеціальні запитання, наприклад:

  ❖ Яким чином Ви виявились залученими в транзактноаналітичний тренінг?

  ❖ Чому Ви до сих пір відчуваєте до нього інтерес?

  ❖ Як Ви оцінюєте початковий внесок Берна в теорію ТА?

  ❖ Який розмір Вашої тренінгової групи як супервізора або Тренера ТА?

  ❖ Чому саме такий?

  ❖ Які теорії навчання дорослих Ви знаєте?

  ❖ Як Ви використовуєте їх у своїй викладацькій діяльності?

  ❖ Який діагностичний процес Ви використовуєте протягом Супервізійної сесії зі своїми тренованими?

  ❖ Яку б важливу мету Ви поставили перед ЄАТА (або IТАА або національною організацією), якщо б стали її наступним президентом?

  • Після кожного запитання давайте зворотний зв’язок, який покаже кандидату, як Ви оцінюєте її або його відповідь. Якщо кандидат не повно або неточно відповідає на запитання, повідомте йому / їй відповідь, яку Ви хотіли отримати.
  • Відстежуйте, у чому кандидат сильний і компетентний. Якщо Ви помічаєте сфери, в яких кандидат зазнає труднощів, обговоріть або поясніть їх.
  • Ставте позитивні запитання. Наприклад: «Не могли б Ви мені це пояснити, будь ласка? Або «Не могли б Ви розповісти мені про це детальніше, будь ласка?» Уникайте загальних негативних фраз, як, наприклад «Я здивований тим, що …»
  • Не зупиняйтеся на серії запитань, що стосуються галузі, якої кандидат очевидно не знає. Це ОК, якщо кандидат іноді говорить «Я не знаю».
  • ТА можна використовувати по-різному. Виявляйте бажання вислухати і зрозуміти світогляд кандидата. Кандидат може багато чого робити не так, як Ви це робите, але важливо, щоб кандидат вмів пояснити і обгрунтувати своє мислення.
  • Не навчайте і не супервізуйте ні кандидата, ні супервізованих під час супервізійного блоку на іспиті. У Вас немає контракту на це.
  • Будьте уважні до інших членів Комісії, даючи їм зворотний зв’язок і підтримку, а також повідомляйте їм, що б влаштувало Вас.
  • Включаючи час для виставлення оцінок і аналізу теоретичної частини, блок триває приблизно 1 годину 15 хвилин. Іспит на Викладання і Супервізію триває 1 годину 30 хвилин.
  • До кінця іспиту Комісія повинна подумати, чи отримали вони достатньо інформації, щоб оцінити кандидата. Обговоріть подальші кроки з іншими членами комісії.
  • Якщо через 1 годину теоретичного блоку і 1 годину 15 хвилин освіти / супервізії, іспит не наближається до завершення, необхідно проаналізувати екзаменаційний процес і розглянути можливість звернення до Фасилітатора Процесу.
  • У випадку, коли іспит відбувається з перекладом, зазначені відрізки часу мають бути збільшені; таким чином, тривалість іспиту з перекладом може бути на 50% більшою від запланованого часу [видалити: 90 хвилин]. (Див. Розділ 9.8 для інформації про екзамени з перекладом).

  11.10 Вказівки для супервізованих під час супервізійного блоку іспиту з отримання статусу TSTA

  Ми вдячні Вам за те, що Ви змогли взяти участь в іспиті і виявляєте інтерес до цього процесу. Тут подані відомості, які можуть допомогти Вам у виконанні Вашої важливої ​​задачі.

  • Усвідомлюйте, що в центрі уваги перебуває кандидат та екзаменаційний процес. Використовуйте цю можливість, щоб навчитися чогось і отримати безкоштовну супервізію від супервізора, з яким Ви не знайомі близько.
  • Уявіть випадок, в рішенні якого Ви зацікавлені – іншими словами, уявіть реальний випадок, а не вигаданий.
  • Майте на увазі, що екзаменаційна супервізія буде обмежена двадцятихвилинним блоком. Звичайно, завдання кандидата – показати, що він може впоратися з поставленими питаннями за цей відрізок супервізійного часу. Однак щоб отримати максимум вигоди для себе, уявляйте такий запит на супервізію, який, на Вашу думку, можна практично вирішити за 20 хвилин.
  • Подібним чином, завдання кандидата (а не Ваша задача) – запросити Вас до встановлення чіткого контракту на супервізію і простежити за тим, що контракт виконується. Але, заради Вашої ж користі, Ви можете заздалегідь висловити деякі ідеї щодо того, що хотіли б отримати від супервізії.
  • Пам’ятайте, що кандидат – досвідчений супервізор навіть незважаючи на те, що перебуває певною мірою у стресовій ситуації. Не виявляйте бажання, наприклад, врятувати кандидата; будьте самим собою і ставтеся до екзаменаційної супервізії так, як Ви б ставилися до будь-якої іншої супервізійної сесії.
  • Якщо Ви – СТА або отримуєте СТА-тренінг, уявіть випадок зі своєї практики в напрямі кваліфікації Вашого супервізора. Мета цієї частини супервізії – оцінити майстерність кандидата з надання супервізії професіоналам-практикам.
  • Якщо Ви – PTSTA, уявіть випадок, пов’язаний з Вашою викладацькою або супервізійною діяльністю, тобто Вашою практичною діяльністю в якості PTSTA, в напрямі, в якому Ваш супервізор отримав кваліфікацію. Мета цієї частини супервізії –  оцінити майстерність кандидата з надання супервізії тренерам і супервізорам.
  • Якщо Ви присутні на іспиті, де відбувається переклад, будь ласка, надайте перекладачеві час, щоб здійснювати свою роботу, особливо, якщо Ви говорите тією ж мовою, що й кандидат, або якщо один з членів комісії говорить іншою мовою. Усвідомлюйте, що переклад уповільнює процес і може впливати на Ваші розумові процеси і спонтанність. Він також дає Вам перевагу у вигляді додаткового часу на роздуми та інтеграцію.
  • Випадок, який Ви уявите, так само як і зміст і процес супервізії на іспиті, розглядаються як конфіденційні. Будь ласка, дотримуйтесь такої ж конфіденційності щодо Вашого супервізора та інших присутніх, так само, якби Ви перебували в супервізійний групі.

11.11 Неповне завершення іспиту

Якщо кандидат успішно складає перший блок іспиту (блок теорії, організації та етики), але отримує «не зараховано» за іншими блоками іспиту, кандидат отримує можливість доскласти іспит протягом 12 місяців без необхідності повторного складання Теоретичної частини. По закінченні цього терміну, теоретичну частину знову необхідно буде скласти під час повторного іспиту. Кандидат, який успішно склав першу частину і ще одну з інших, може пройти третій іспит в будь-який час в майбутньому в рамках дії його / її TSTA-контракту.