В Україні активно протягом багатьох років розвивається напрямок Транзакційний аналіз в напрямі організацій. УАТА підтримує українських спеціалістів з організацій в тому, щоб використовувати ТА на практиці в своїх компаніях.