Колеги, цього тижня в Бібліотеці УАТА поповнення. Пропонуємо вам ознайомитися зі статтею “Шизоїдний процес: Робота із захистами замкнутого Дитячого его-стану.” Рей Літтл.
Загальний огляд у цій статті вивчаються захисні механізми замкнутого Дитячого Его-стану з погляду транзакційного аналізу та Британської теорії об’єктних відносин. Автор досліджує процес догляду та визначає принципи терапії.