03 листопада 2023 року о 19:00 (зміна часу збори відбудуться о 19.30) скликано щорічні
Загальні збори членів ГО УАТА. В силу безпекової ситуації в державі
засідання буде проходити онлайн.
За наслідками опрацювання пропозицій по внесенню питань до порядку
денного та заяв на зайняття керівних посад в ГО «УАТА», сформовано
Порядок денний Загальних зборів ГО «УАТА», який надсилаю у
вкладенні. Також направляю проект Етичного кодексу та Положення про
порядок прийняття та розгляду скарг щодо порушень Етичного кодексу,
про затвердження яких внесено пропозицію.
Прошу всіх приєднатись до проведення Загальних зборів та чекаю на
нашу зустріч!
З повагою Президент ГО УАТА Вікторія Старченко.