Дякуємо Зорині Севальневій, ПТСТА-п, за проведення вебінару для членів УАТА на тему: “Еко ТА і «зелені ліки» – новий напрямок в теорії і практиці транзакційного аналізу».
Дякуємо всім учасникам за інтерес до проєкту безоплатних вебінарів від УАТА та сертифікованих спеціалістів.