Рада Організації є вищим керівним органом, який здійснює керівництво діяльністю Організації у період між Загальними зборами. До складу Ради за посадами входить Президент Організації, делегат від Організації до Ради ЄАТА, члени Правління та по одному представнику від кожного місцевого осередку Організації. Головує на засіданнях Ради – Президент Організації.

Рада вирішує будь-які питання стосовно цілей і стратегічних завдань Організації;

визначає позицію й тактику дій Організації щодо захисту соціально-економічних прав та інтересів членів Організації;

створює комітети, комісії, інші постійні та/або тимчасові робочІ органи та затверджує Положення про них;

розглядає бюджет Організації;

заслуховує звіти Президента Організації, інформацію керівників місцевих осередків (філій, представництв) Організації тощо.